Din derslerinin seçilmesi için okul müdürlerine talimat

CHP Milletvekili Necati Yılmaz, öğrencilerin “Kuran-ı Kerim”, “Hz. Muhammed’in Hayatı” gibi seçmeli dersleri tercih etmeleri için teşvik edilmesine yönelik olarak okul müdürlerine talimat gönderildiği iddialarını TBMM gündemine taşıdı.

Din derslerinin seçilmesi için okul müdürlerine talimat iddiası

“Din derslerinin seçilmesi için talimat gönderildi mi?”

Bu iddiaların doğru olup olmadığını soran CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, “Başka bir seçmeli ders seçilse dahi, belirtilen üç dersin uygulanması yönünde okul müdürlerine talimatlar gönderildiği doğru mudur? Doğruysa bunun sebebi nedir?” sorusunu yöneltti.

Türkiye’nin, öğrencilerin matematik, bilim ve okuma değerlerini ölçen uluslararası PİSA testi sonuçlarında 72 ülke arasında 50’inci sırada bulunduğuna değinen Yılmaz, “Din dersine gösterilen özel önemin öğrencilerin bu derslerde de başarıyı yakalamaları için gösterilmesi düşünülmekte midir?  Ortaokullarda öğrencilerin seçmeli ders olarak dini alandan tercih yapmaya teşvik edilmesi tüm ortaokulların imam hatipleştirilmesi gibi bir hedefi mi içermektedir?” diye sordu.


altyapı sorunları ve ankara
CHP Milletvekili Necati Yılmaz

Necati Yılmaz, okullarda öğrencilerin “Kur’an-ı Kerim”, “Hz. Muhammed’in Hayatı”, “Temel Dini Bilgiler” gibi seçmeli dersleri tercih etmeleri için teşvik edilmesine yönelik olarak okul müdürlerine talimat verildiği iddialarını Başbakan Binali Yıldırım’a sordu. Bu iddiaların doğru olup olmadığını soran Yılmaz, “Başka bir seçmeli ders seçilse dahi, belirtilen üç dersin uygulanması yönünde okul müdürlerine talimatlar gönderildiği doğru mudur? Ortaokullarda öğrencilerin seçmeli ders olarak dini alandan tercih yapmaya teşvik edilmesi tüm ortaokulların imam hatipleştirilmesi gibi bir hedefi mi içermektedir?” sorusunu yöneltti.

“Okullara afişler asıldı”

CHP’li Yılmaz, Başbakan Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Türkiye’nin birçok ilinde milli eğitim müdürlüklerinden okullara genelgeler gönderilerek, hatta bazen sözlü talimatlarla okul müdürlerinden öğrencileri “Kur’an-ı Kerim”, “Hz. Muhammed’in Hayatı”, “Temel Dini Bilgiler” gibi seçmeli dersleri tercih etmeleri için özel olarak teşvik etmelerinin istendiğini vurguladı. Basına da yansıyan bu durumun yanı sıra okul müdürlerinden bu derslerin dışında başka bir seçmeli dersin tercihine izin verilmemesinin istendiğini ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:


“Söz konusu talepler afişler bastırılarak okullara gönderilmiş, bazı okul müdürleri bu afişleri kendi sosyal medya hesaplarında da paylaşmıştır. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı’nın Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte adımlar attığı belirtilmiştir. MEB’in gönderdiği yazı üzerine, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tüm camilerde okutulması için bir hutbe göndermiş, okullarda din derslerinin seçilmesinin teşvik edilmesini içeren söz konusu hutbe 5 Şubat 2017’de camilerde okunmuştur.”

“Seçmeliyse neden öğrenci ve veli seçmiyor?”

Öğrencilerin “Kur’an-ı Kerim”, “Hz.Muhammed’in Hayatı” ve “Temel Dini Bilgiler” seçmeli derslerini tercih etmeleri konusunda teşvik edilmelerinin okul müdürlerinden istendiği, hatta bu yönde zorlamalar olduğu iddialarının doğru olup olmadığını soran Yılmaz, “Başka bir seçmeli ders seçilse dahi, belirtilen üç dersin uygulanması yönünde okul müdürlerine talimatlar gönderildiği doğru mudur? Doğruysa bu uygulamanın talep edilmesinin sebebi nedir?” diye sordu.

İlk ve ortaokullardaki 23 farklı seçmeli ders içinde özel olarak teşvik edilen alanın neden sadece dini derslerle sınırlı olduğunun açıklanmasını isteyen Yılmaz, “Söz konusu dersler, seçmeli ders başlığı altında ise bu derslerin seçilmesi öğrenciye ve velisine bırakılmak yerine Diyanet ve MEB eliyle neden özel olarak teşvik edilmek istenmektedir?” sorusunu yöneltti.

“Amaç tüm ortaokulların imam hatipleştirilmesi mi?”


Yılmaz, önceki yıllarda söz konusu dersleri öğrencilerin yüzde kaçının talep ettiğinin, diğer seçmeli derslerin tercih edilme oranlarının ne olduğunun açıklanmasını isteyerek, önergesinde şu sorulara yer verdi:

  • Seçmeli derslerin tercih sürecinde başarı oranları dikkate alınmakta mıdır? Dini içerikli derslerin özel olarak teşvik edilmesinin nedeni öğrencilerin bu konularda eksikliği midir? Yoksa “dindar ve kindar” bir neslin temelleri mi atılmak istenmektedir?
  • Ortaokullarda öğrencilerin seçmeli ders olarak dini alandan tercih yapmaya teşvik edilmesi tüm ortaokulların imam hatipleştirilmesi gibi bir hedefi mi içermektedir?
  • Diyanet aracılığıyla dini içerikli derslerin seçilmesinin teşvik edilmesi eğitimin dinsel eğitime dönüştürülmesi, laik, bilimsel, demokratik eğitim anlayışının tamamen terk edilmesi anlamına mı gelmektedir?
  • Öğrencilerin matematik, bilim ve okuma değerlerini ölçen Uluslararası PISA testi sonuçlarında Türkiye 72 ülke içinde 50. sırada iken, okuma başlığında Meksika ile en sonlarda yer almaktadır. Din dersine gösterilen özel önemin öğrencilerin bu derslerde de başarıyı yakalamaları için gösterilmesi düşünülmekte midir?”

Hayır diyenleri tehdit eden Başsavcı Vekili Cevdet Kayafoğlu

Zorunlu ‘Din Dersi’ne bakış


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.