Mirasın hükmen reddine yönelik emsal karar

Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından, toplumumuz tarafından çok fazla bilinmemekle birlikte birçok mağduriyete sebep olan mirasın reddi konusuna ilişkin emsal nitelikte bir karar verildi.

Mirasın hükmen reddine yönelik emsal karar

Bu karara göre, ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilindiği üzere mirasın, ölüm tarihinden itibaren 3 ay içerisinde reddedilmemesi halinde, mirasçılar, müteveffanın mal varlığından aktif pasif hali ile sorumlu oluyorlar. Ancak burada kanunun mirasçıya tanıdığı bir istisna bulunuyor.

Av. Serdar Ülkü şu bilgileri paylaştı:


“Müvekkiller, tarafıma başvurduğunda, babalarının borçlarından dolayı yıllar sonra icra takipleri ile karşı karşıya kaldıklarını; maaşlarının, evlerinin ve arabalarının haciz edildiğini ve haciz baskısı altında yaşadıklarını belirtmişlerdir. Ancak babaları sağ iken, kendilerinin şehirde yaşamaları babalarının köyde yaşamaları sebebiyle çok sıkı ilişkileri bulunmuyormuş. Biz de bu kapsamda, müvekkillerin, babalarının borçlarından haberdar olmadıklarını, babalarına ait mal varlıklarından hiçbir şekilde faydalanmadıklarını ve terekenin borca batık olduğu iddiası ile davayı açtık.

Mirasın hükmen reddi hakkı ile icra borçlarından kurtuldular

Müvekkiller, murisin mirası üzerinde bugüne kadar hiçbir tasarrufta bulunmamışlardır. Dolayısıyla mirasın kabulüne ilişkin ne açık (sarih) ne de kapalı (zımni) bir irade veya eylem gerçekleştirmemişlerdir.

‘Terekeden bir malı zimmetine geçiren ve ketmeden mirasçı ret hakkından yoksun kalır.’ (2. H.D. 06.11.1975,8046/8423). Yüksek mahkemenin belirttiği üzere müvekkiller tarafından terekeye yönelik bir işlem yapılmadığı gibi benimsemeye yönelik bir davranış da gösterilmemiştir.


Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, yaptığı inceleme, tanık beyanları ve bilirkişi tespitleri sonucunda, terekenin aktifinin pasifinden daha az olduğunu ve mirasçıların aktif mallardan faydalanmadığını tespit ederek davanın kabulüne karar verdi ve karar kesinleşti. Bu kapsamda 4 mirasçı, hukukun kendilerine tanığı mirasın hükmen reddi hakkı ile haciz baskısı altında oldukları icra borçlarından kurtuldular.

Miras hukukunda saklı pay ve tenkis davası

Kredi kullanırken dikkat: Ölüm kalım meselesi


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.