Kütüphane Haftası programı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde başlıyor

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, “53. Kütüphane Haftası”nı bir dizi etkinlikle kutluyor.

Kütüphane Haftası programı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde başlıyor!

27 Mart – 1 Nisan tarihleri arasında enstitü her akşam saat 20:00’a kadar açık olacak. Bunun yanı sıra, konferans ve sergi turunu içeren bir program da gerçekleştirilecek.

Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine odaklanan , “53. Kütüphane Haftası”nda bir dizi etkinlik düzenliyor. Programın ilk etkinliği 27 Mart Pazartesi günü saat 18:00’da düzenlenen “Osmanlı Kitap Kültürü: Çerçeve, Tarihçe ve Yöntem” başlıklı konferans  Yrd. Doç. Dr. Berat Açıl’ın konuşmacı olacağı konferans, Osmanlı kitap kültürü alanında yapılan çalışmaların tarihçesine odaklanıyor, konuyu tartışmaya açarak çalışma yöntemlerine dair öneriler sunuyor.


Etkinlik dizisinin ikinci ayağını, 29 Mart Çarşamba günü saat 18:30’da “Dört Ayaklı Belediye: İstanbul’un Sokak Köpekleri” sergisinin küratörü Ekrem Işın rehberliğinde gezilmesi oluşturuyor.

Danışmanlığını Catherine Pinguet’nin üstlendiği sergi, 19. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan bir süreçte, fotoğraflar, seyahatnameler, kartpostallar, dergiler ve gravürler gibi malzemelerle, yüzyıllardır birlikte yaşadığımız, gündelik hayatımızda önemli rolleri olan mahalle sakinlerinin İstanbul’daki geçmişini izliyor.

Sergi turunun ardından 1 Nisan Cumartesi günü saat 14:00’da, Prof. Dr. Tuba Çavdar Karatepe “Hacıbeyzade Ahmet Muhtar’ın İstanbul Kütüphaneleri Raporu” başlıklı bir konferans veriyor.

Konferans, Hacıbeyzade Ahmed Muhtar Bey’in İstanbul kütüphanelerinin durumunu gösteren raporuna odaklanıyor. Rapor yirminci yüzyılın başında yazılmış diğer müfettiş raporlarından, sınıflama sistemi ve yenilikçi teklifleri bakımından oldukça farklılık göstermesi açısından önem taşıyor.

Kütüphane Haftası

Program:

27 Mart 2017 / 18:00
Konferans / “Osmanlı Kitap Kültürü: Çerçeve, Tarihçe ve Yöntem”
Yrd. Doç. Dr. Berat Açıl

Kitap kültürü akademinin ilgi alanına yenice girmiş bir konudur. Bundan dolayı kitap kültürünün bir alt dalı sayılabilecek olan Osmanlı kitap kültürü hakkında, çalışmaların yetersizliğinden dolayı çokça akademik bilgi sahibi olduğumuz söylenemez.

Bununla birlikte elimizde kitap ve kitap sanatlarına dair az da olsa malumat mevcuttur. Son zamanlarda bu alanda yapılan çalışmalarla sahadaki malumat, akademik bilgiye dönüştürülmeye çalışılmaktadır.

“Osmanlı Kitap Kültürü: Çerçeve, Tarihçe ve Yöntem” adlı konferansta Osmanlı Kitap Kültürü’nün kavramsal çerçevesi çizildikten sonra bu alanda yapılan çalışmaların kısa bir tarihçesi verilecektir.

Konuşmanın sonunda Osmanlı Kitap Kültürü’nün konuşmak, tartışmak ve çalışmak için bir yöntem ihtiyacından hareketle yönteme dair birtakım tekliflerde bulunulacaktır. Böylece katılımcılar, akademik bir disiplinin doğuşuna tanık olmaya davet edilmiş olacaktır.

Yrd. Doç. Dr. Berat Açıl hakkında

Lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamlayan Berat Açıl, 2010 yılında doktora tezini savunarak doktor unvanını aldı. 2003-2007 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde araştırma görevlisi, 2007-2009 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Türk Dili okutmanı olarak çalışan Açıl, 2009’dan bu yana İstanbul Şehir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde görev yapmaktadır.


Etkinlik ücretsizdir, rezervasyon alınmamaktadır.

***

Kütüphane Haftası

29 Mart 2017 / 18:30
Sergi Turu / “Dört Ayaklı Belediye: İstanbul’un Sokak Köpekleri”
Ekrem Işın

“Dört Ayaklı Belediye: İstanbul’un Köpekleri” sergisini, küratör Ekrem Işın rehberliğinde keşfedin! Küratörlüğünü Ekrem Işın’ın, danışmanlığını Catherine Pinguet’nin üstlendiği sergi, 19. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan bir süreçte, fotoğraflar, seyahatnameler, kartpostallar, dergiler ve gravürler gibi malzemelerle, yüzyıllardır birlikte yaşadığımız, gündelik hayatımızda önemli rolleri olan bu mahalle sakinlerinin İstanbul’daki geçmişini izliyor.

***

1 Nisan 2017 / 14:00
Konferans / “Hacıbeyzade Ahmet Muhtar’ın İstanbul Kütüphaneleri Raporu”
Prof. Dr. Tuba Çavdar Karatepe

Hacıbeyzade Ahmed Muhtar Bey’in İstanbul kütüphanelerinin durumunu gösteren raporu, yirminci yüzyılın başında yazılmış diğer müfettiş raporlarından, sınıflama sistemi ve yenilikçi teklifleri bakımından çok farklıdır.

Ahmed Muhtar Bey “İstanbul kütüphanelerinin henüz mahvolmayıp mevcut kalan kısmını ve enkazını” ele aldığı raporunda, kütüphaneleri mimari özelliklerini dikkate alarak sınıflandırmıştır.

Üsküdar’daki Hacı Selim Ağa kütüphanesinin günde onaltı saat açık olmasını, Şehid Ali Paşa kütüphanesinin de sadece kadınlara hizmet veren bir kütüphane haline getirilmesini teklif etmesi, Ahmed Muhtar’ın çok yönlü ve yenilikçi yapısının kütüphaneler alanındaki yansımasıdır.

Prof. Dr. Tuba Çavdar Karatepe hakkında

1985 yılında İstanbul Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü’nden mezun oldu. İÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde kütüphaneci olarak çalıştı. İÜ Kütüphanecilik Bölümü akademik kadrosunda 2009 yılına kadar yer aldı. Halen Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde görev yapmaktadır.


Etkinlik ücretsizdir, rezervasyon alınmamaktadır.

Kocaeli Üniversitesi öğrencileri Tokat Zile’de ‘kütüphane’ kurdu


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.