Sınavda kaygı düzeyi neden artar? Neler yapılmalı?

Ülkemizdeki mevcut eğitim sisteminde öğrencilerinin başarı düzeylerini belirlemek için bazı sınavlar kullanılmaktadır. Bu sınavlar sırasında kaygı düzeyi neden artar? Ne yapmalısınız?

Sınavda kaygı düzeyi neden artar? Neler yapılmalı?

Bu sınavlardan en önemlisi de hayatın yönünü belirleyen, orta öğretiminin sonunda girilen üniversiteye giriş sınavıdır.

Günümüzde üniversitede okuyanlarının ve okumak isteyenlerin sayısının bir hayli fazla olması rekabeti arttırmakta, öğrencilerin kaygı düzeylerinin artmasına neden olmaktadır. Medicana Konya Hastanesi Uzman Psikolog. F. Işıl Yenikaynak konuyla ilgili bilgi verdi.


Orta düzeydeki kaygı öğrencinin motivasyonunu arttırır

sınav kaygısı

Öğrencilerin sınavlara karşı vermiş olduğu bedensel ve ruhsal tepkiler olarak adlandırılan sınav kaygısı her öğrencinin yaşadığı normal bir durumdur.

Önemli olan kaygının düzeyidir. Orta düzeydeki kaygı öğrencinin motivasyonunu olumlu etkileyerek bireyi başarıya götürür.

Başarısız olma korkusu, yeterince çalışmadığı, süreyi verimli kullanamayacağı, hiçbir şey hatırlayamayacağı düşüncesi öğrencinin aşırı kaygıya sahip olmasına neden olmaktadır.

Genel sinirlilik ve öfke hali, sürekli ağlama, şaşkınlık gibi ruhsal belirtilerle ve/veya baş ağrısı, mide ve bağırsak sorunları, kalp çarpıntısı, ellerde titreme, terleme, kasılma, yorgun ve halsiz hissetme, uyku sorunları gibi bedensel belirtilerle aşırı kaygı düzeyi ortaya çıkmaktadır.

Nefes egzersizleri ile kaygı düzeyleri kontrol altına alınmalı

Öğrencilerin kaygı düzeyini minimuma indirebilmesi için öncelikle kendini yetersiz eksik hissettiği konularda daha fazla çalışmalıdır.

Sınav sürecinde öğrencilerin sorulara odaklanması, dikkatini dağıtmaması, yapamayacağım, başaramayacağım” gibi olumsuz düşünceler yerine “başarabilirim” gibi olumlu düşüncelerle kendini cesaretlendirmesi gerekmektedir.

Öğrenciler kaygı düzeyinin artışını hissettiği zamanlarda ise nefes egzersizi ile kontrolü sağlayabilmektedirler.

Sınav kaygısıyla baş edebilmek konusunda aile, öğretmen gibi etkenlerde etkili olmaktadır. Ebeveynlerin çocuklarına karşı tutumları onların kişiliklerini, eğitimlerini, mesleki seçimlerini biçimlendirmektedir.

Ebeveynlerin otoriter tutum sergilemeleri durumunda çocuklarda sınav kaygısı oluşması kaçınılmaz bir durumdur. Kaygılı, aşırı koruyucu ebeveynlerin çocukları da aşırı kaygılı olmaktadır. Demokratik tutum sergileyen ebeveynlerin çocuk üzerindeki sınav kaygısını oluşturacak etkenleri barındırmamaktadır.


Aynı zamanda göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme (EMDR), bilişsel davranışçı terapi yaklaşımları gibi teknikler kaygı düzeyinin kontrolünün sağlanmasında yardımcı olmaktadır.

YGS öncesinde beslenme nasıl olmalı?


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.