Türkiye’de şirketler işe alım politikalarında nelere önem veriyor?

Yeni Mezun Ücret ve Yan Haklar Raporu için 137 katılımcı şirketten toplam 2.093 yeni mezun çalışana ait veriler bir araya getirildi.

Türkiye'de şirketler işe alım politikalarında nelere önem veriyor?

Korn Ferry Hay Group Yeni Mezun Ücret ve Yan Haklar Raporu’na katılan Türkiye’nin önemli şirketleri 2017’de ortalama 27 yeni mezun, 13 yönetici adayı olmak üzere 40 genç profesyonele istihdam sağlayacağını açıkladı.

Korn Ferry Ürün Grubu Ülke Lideri Ersin Yıldırım araştırmayla ilgili olarak şu değerlendirmeleri yaptı: “Yeni mezun ve yönetici adayı alımları şirketlerin işe alım politikalarında önem verdiği konuların başında geliyor. Buradaki ihtiyaca cevap verebilmek adına şirketlerin yetenek çekme, tanıtım, seçim ve işe alım, elde tutma, yan haklar, performans-potansiyel değerlendirme ve kariyer gelişim planlarını inceleyen çok detaylı bir yeni mezun araştırması yaptık. Araştırma sonucunda hazırlanan raporumuzun günümüzde en az tecrübeli çalışan alımı kadar önem kazanan yeni mezun işe alım stratejilerine ışık tutan bir kaynak olduğuna inanıyoruz.”


Türkiye’de yetenek çekme kanallarını kullanan şirketlerin sayısı az

Anket, Türkiye’deki yeni mezunların ücret piyasalarını, ücret yönetimi uygulamalarını, tanıtım ve yetenek çekme politikalarını, seçim ve işe alım kanallarını, performans ve potansiyel değerlendirme ile yan hak ve elde tutma politikalarıyla ilgili araştırma çıktılarını içeriyor.

Sonuçlara göre, 2017 yılında araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 85’i yalnızca Yeni Mezun programı, yüzde 22’si yalnızca Yönetici Adayı (MT) programı ile ilerlediklerini belirtirken yüzde 17’si de hem Yeni Mezun hem Yönetici Adayı (MT) programı kullandıklarını ifade etti.

Bununla birlikte anket sorularını yanıtlayan şirketlerin neredeyse yarısının yeni mezun olan yetenekleri çekmek için herhangi bir program kullanmadığı gözlemlendi. Araştırmada yer alan şirketlerin yüzde 53’ü Yeni Mezun ve Yönetici Adayları (MT) için tanıtım ve yetenek çekme kanalı kullandığını belirtirken yüzde 47’si bu kanalları kullanmadığını açıkladı.

Yeni mezunlar için önemli olan ücretlendirmeye değil şirketin marka imajı

yeni mezunlar

Anket, yeni mezunların profesyonel yaşama başlarken ilk işlerini neye göre seçtiklerini de araştırdı. Buna göre ankete katılan şirketlerin yüzde 69’u Yeni mezun ve Yönetici Adaylarının (MT) “Şirket Prestiji ve Marka İmajı” sebebiyle kendilerini tercih ettiklerini belirtti. En az etkili olan faktörün ise “Ücret Seviyesi” olduğu görüldü.

5 yıl önce ilk tercih nedeni ücretti ama artık değil

Korn Ferry’nin globalde gerçekleştirdiği ‘Yetenek Trendi’ araştırması da adayların işe başlayacakları şirketi seçerken ücret paketinin diğer paketlere kıyasla daha az önemsendiğini ortaya koydu.

1.100 insan kaynakları profesyonelinin katıldığı araştırmaya göre 5 yıl önce yüzde 39 oranıylayan haklar paketi adayların şirket seçiminde dikkate aldığı en önemli konuyken artık yan haklar paketi sadece adayların yüzde 7’si için tercih sebebi olarak değerlendiriliyor.

Faaliyet gösteren sektörler öncelikli

2017 raporu, yeni mezunlara yönelik ücret politikalarının genel olarak şirketin içinde bulunduğu sektördeki ücret ortalamalarının dikkate alınmasıyla oluşturulduğunu gösterdi. Şirketlerin yüzde 81’i ücret politikalarını belirlerken faaliyet gösterdikleri sektörü referans piyasa olarak aldıklarını belirtti.

Ersin Yıldırım, yeni mezun çalışanlara verilen sorumluluklar doğrultusunda iş büyüklüğünün değişimine de bağlı olarak çalışanların ücretlerinin farklılaştığını, yeni mezun çalışanların yıllık brüt maaşlarının 45 bin- 70 bin TL aralığında değiştiğini belirtti.


En zor bulunan meslekler

Korn Ferry’nin ‘Yetenek Trendi’ araştırması hangi alanda daha çok yeteneğe ihtiyaç duyulduğu konusunu da araştırdı.Buna göre en çok ihtiyaç duyulan alanların başında Satış, Ar-Ge ve Bilişim Teknolojileri geliyor.

Bu üç temel alanda yaşanan dönüşüm, yeni döneme ayak uyduracak ve bunu yönetecek yeni yeteneklerin gelmesini de zorunlu kılıyor. Globalde gerçekleştirilen bu araştırma özellikle dijital dönüşüm ve tüketicilerin öncesine göre daha fazla veri üretmesi dolayısıyla yetenek ihtiyacının oluştuğunu gösteriyor.

Şirketler yeni mezunlara hangi yan hakları veriyor?

Ücret ile birlikte yeni mezunlar için sunulan yan haklar paketi de önemli olan kriterler arasında. Araştırma, yeni mezunlara sunulan yan hak paketinde en sık kullanılan özelliğin servis yardımı olduğunu gösterdi. En sık verilen ikinci yan hak ise özel sağlık sigortası olurken bunu şirket bilgisayarı ve yemekhane takip etti.

Her 5 şirketten biri performans ölçüm aracı kullanmıyor

Araştırmaya göre şirketlerin azımsanamayacak bir kısmının performans ölçüm sistemlerini kullanmadıkları görülmüştür. Yeni mezun alımı yapan şirketlerin yüzde 77’si, Yönetici Adayı (MT) alımı yapan şirketlerin yüzde 79’u çalışanlarının performansını ölçen bir sistem kullanırken, şirketlerin yüzde 22’si herhangi bir ölçüm aracı kullanmadığını ifade etti.

Yeni mezunların işten ayrılma sebepleri

Şirketlerin yüzde 73’ü yeni mezun ve yönetici adaylarını elde tutmak için herhangi bir politika ile ilerlemediklerini belirtti.

Bununla birlikte ilk 12 ayda işten ayrılan yeni mezunların ayrılma nedenleri arasında en büyük yüzdeye sahip olan neden başka bir şirketten gelen teklifler olarak raporlandı. Araştırmaya göre yeni mezunların yüzde 49’u diğer şirketlerden gelen cazip teklifler yüzünden işten ayrılıyor.

Etkili olan bir diğer neden kişisel sebepler olarak belirlenirken, kariyer gelişim olanaklarının yetersizliği de temel nedenlerinden biri olarak görüldü.

Küresel düzeyde yetenek bulmak zorlaşıyor

Korn Ferry’nin globalde gerçekleştirdiği ‘Yetenek Trendi’ araştırması yetkinlik seti geniş çalışanlar bulmanın zorlaştığını da ortaya koydu. Araştırmaya katılanların yüzde 54’ü kalifiye çalışan bulmanın artık daha güç olduğunu ifade etti. Katılımcıların sadece yüzde 11’i uygun çalışan bulmanın kolay olduğunu belirtti.


Yetenek istihdamı yapan profesyonellere göre şirketler için uygun yetenek bulmayı zorlaştıran unsurların başında hızla değişen piyasadaki yeni yetkinlikler, ekonomik koşullar &belirsizlik ve hızlı büyüme geliyor.

Dünyanın en yenilikçi şirketleri hangileri?


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.