Verimlilik potansiyeli değerlendirmesinde Türkiye kaçıncı oldu?

181 ülkenin incelendiği araştırmada ilk 10 basamağın sekizinde Batı Avrupa ülkeleri yer aldı. Türkiye ise verimlilik potansiyeli değerlendirmesinde 5 sıra yükselerek 58’inci oldu.

Türkiye verimlilik potansiyeli değerlendirmesinde kaçıncı oldu?

Hükümetlerin ekonomik büyüme potansiyellerini geliştirmek adına ülkelerin çeşitli alanlarda verimliliklerini ölçen KPMG’nin “Sürdürülebilir Büyüme Endeksi” açıklandı.

Hükümetlerin ekonomik büyüme potansiyellerini iyileştirmek adına yatırımları yoğunlaştırması gereken noktaları belirleyen ve bu yıl dördüncü senesine giren KPMG’nin “Sürdürülebilir Büyüme Endeksi”nde 181 ülke incelendi.


Beş farklı başlıkta değerlendirme yapıldı

Sürdürülebilir Büyüme Endeksi’nde ülkeler; makroekonomik istikrar, ekonomik esneklik, altyapı kalitesi, insan sermayesi ve kamu kuruluşlarının gücü başlıkları altında değerlendirildi.

Eğitim ve teknolojinin de incelendiği değerlendirme sonucu oluşturulan endekste Batı Avrupa ülkeleri listenin zirvesini paylaştı.


İlk 10 basamağın sekizinde Batı Avrupa ülkeleri yer alırken Avrupa dışından sadece Singapur ve Hong Kong ilk 10’a girdi. Almanya 12’nci, Birleşik Krallık 13’üncü, Kanada 14’üncü sırada. Amerika Birleşik Devletleri değerlendirmede 24’üncü basamakta yer alabildi.

Türkiye ise 2015 yılı sonuçlarına göre 5 sıra yükselerek 58’inci oldu. Makroekonomik istikrarda 7.1’le yüksek sayılabilecek bir puanla değerlendirilen Türkiye, toplam döviz rezervleri ve dış ticaret sonuçlarının göz önüne alındığı ekonomik esneklik başlığında 2.4 puan aldı. Türkiye altyapı kalitesi başlığında 4.5, insan sermayesinde 5.3, kamu kuruluşlarının gücü başlığında ise 5.0 puan aldı.

Sürdürülebilir Büyüme Endeksi’nde öne çıkan başlıklar şöyle:

Türkiye

  • Son 10 yıldaki tabloya bakıldığında ülkelerin potansiyelinin yükselmesi ve verimlilik sağlanmasında eğitim kilit rol oynuyor. Eğitim sistemlerini değiştiren Fransa ile Hong Kong’un yaptığı atılım, bu başlığın önemini kanıtlıyor.
  • Kamu kurumlarının gücü ülkelerin verimlilik potansiyelini yakından ilgilendiriyor. Hükümet etkinliği, yargı sisteminin gücü ve politika yapısı şeffaf olan Birleşik Krallık kamu kurumlarının gücüyle üst sıralarda kaldı.
  • İsviçre, ekonomik büyüklüğüne göre ticaret hacmiyle son 10 yılın en iyileri arasına girmeyi başardı. İsviçre 2016 yılını zirvede tamamladı.
  • İtalya, 2006 ve 2016 yılları arasında artan ulaşım ve eğitim kalitesiyle yükselişe geçti. Ancak kamu kuruluşlarında iyileşme görülmemesi ile makroekonomik istikrarın azalması son 5 yılda İtalya’yı durgunluğa itti.
  • Çin son 10 yılda istikrarlı bir gelişim gösterse de ulaştırma altyapısı ile teknolojiye hazır olma konularında Japonya ve Güney Kore gibi Asya ülkelerinin gerisinde kalmaktan kurtulamadı.
  • Afrika kıtası, diğer bölgelere göre daha tutarlı bir çizgi belirledi. Bu tabloda Afrika ülkelerinin son 10 yılda altyapı iyileştirmelerinde sergilediği olumlu eğilim başrolü oynadı.

Trump’ın Amerika’ya etkisi orta vadede olacak

Sürdürülebilir Büyüme Endeksi’nde ABD de mercek altına alındı. İyi altyapı ve beşeri sermayeyle son 10 yılda genel bir iyileşme gösteren Amerika’da Trump’ın başkanlık koltuğuna oturmasının orta vadede etkilerini göstereceğine dikkat çekiliyor.


ABD’de Trump’ın sözünü ettiği vergi indirimi yürürlüğe girerse mali gelirler azalarak bütçe ve devlet borcunu artırması olumsuz olarak nitelenirken; altyapı yatırımlarının ve yönetmeliklerdeki işveren dostu yeni düzenlemelerin olumlu etkileri de beraberinde getirmesi bekleniyor.

Ekonomide kalıcı bir toparlanma için ‘Türkiye’ ne yapmalı?


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.