Kurumsal imaj ve önemi nedir?

Kurumsal imaj kurumun algılamasında ve ifade edilmesinde en güçlü etkendir. Tüm insanlar imajdan etkilenir ve ona göre kurum hakkında bir yargıya sahip olur.

Kurumsal imaj ve önemi nedir?

Yani diyebiliriz ki kurumsal imaj, insanların algı dünyasında oluşmuş genel bir varsayımdır. Veya şirketin hem kendi üyelerinin hem de dışarıdaki hedef kitlenin düşünce dünyasındaki algılarıdır. Kurum bünyesinde meydana gelen olaylar ve yapılan etkinlikler kurumun imajı hakkında çevreye önemli ipuçları verir. O yüzden ilk değerlendirmeler ve izlenimler kurumsal imajın anlamlandırılması bakımından hayati bir öneme sahiptir.

Bir firmanın sahip olduğu imaj, firmanın değerleri, tutumları, inançları ve faaliyetlerinin sonucu olarak meydana çıkar. Aslında kurumlardaki imaj algısı kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bu durum, kurumun sadece bir imaja sahip olmadığı, aksine birden fazla imaja da sahip olabileceği anlamına da gelir. Eğer burada imajlar arasında uyumluluk söz konusu ise bu firma açısından bir kazanç olacaktır.


Firma imajı, firmanın ortaya koymuş olduğu stratejilerin nihayetinde ortaya çıkar.

Burada imajı net olarak vurgulayan firmalar zaman içinde de imajını güçlendirecek hamleler de yaparlar. Aynı zamanda kurumsal imaj belirlenirken, firmanın belirlemiş olduğu hedef kitlenin beklentileri doğrultusunda oluşturulur. Diğer yandan piyasada her türden farklı görüşün olduğunu varsayarsak firmalar bunu göz önünde bulundurarak hedef kitlenin beklentilerine cevap verecek konumda olmalı ve böyle hareket etmek zorundadırlar. Firma, bu hedef kitleye kendini kabul ettirdiği oranda ve imajlarını doğru olarak yaşattıkları ve yansıttıkları sürece var olup başarıya ulaşacaklardır.


Herhangi bir imaj için çaba göstermemiş, herhangi bir etkili faaliyetlerde bulunmamış veya şirket olarak imajını net ve kesin olarak belirtmemiş olan firmalar, şirketler veya kurumlar pasif hatta silik bir izlenim sergileyecekler, devam eden süreç içerisinde de yok olma tehlikesi ile karşılaşabileceklerdir.

kurumsal imaj marka şirket firma

Şirketlerin yol haritası

Firmanın ürettiği mal ve hizmetlerin kalitesi, müşteri memnuniyeti, firmanın fiziki konumu, yapısı, kullanmış olduğu sloganı, logosu, teknolojik odaklı üretim ve inovasyona dayalı yönetim sistemi, firma içindeki kişilerin hal ve hareketleri, firmanın sosyal sorumlulukları, paydaşları ve hedef kitle ile olan iletişim ağı gibi etkenler kurumsal imajı etkileyen faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlardaki eksiklikler ve aksaklıklar kurum imajını ve itibarını zedeleyecek faktörlerdir.


En nihayetinde kurumsal imaj, günümüzün rekabet koşullarında kurumun ayakta durabilmesi ve varlığını sürdürebilmesi, diğer yandan işletmeyi, firmayı, şirketi, kurumu her neyse sahip oldukları markayı değerli kılma yolunda büyük katkısı olduğu tartışılmaz bir realitedir. Kısacası kurumsal imaj, kurumun geleceği ile ilgili yol haritasıdır.

Markalar açısından sosyal medya kullanımı neden önemli?