Motorlu Taşıtlar Vergisine yüzde 40 zam: 2018 vergi programı açıklandı!

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 2020 yılı sonunda işsizliğin yüzde 9.6, enflasyonun ise yüzde 5 olarak hedeflendiğini söyledi. Şimşek, cari açığın milli gelire oranının da yüzde 3.9’a gerileyeceğini tahmin ettiklerini kaydetti. Maliye Bakanı Naci Ağbal ise, gelir getirici önlemler kapsamında binek otomobillerin vergisine yüzde 40 zam yapılacağını açıkladı!

Orta Vadeli Program, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın katılımı ile açıklandı.

Bu yıla ilişkin göstergelerin, 2017 genelinde yüzde 5,5 seviyesinde büyüme oranının yakalanabileceğine işaret ettiğini anlatan Şimşek, “Yeni Orta Vadeli Program (2018-2020) döneminde uygulayacağımız reformlar sayesinde yüzde 5,5 düzeyinde daha dengeli, sürdürülebilir ve kapsayıcılığını artırdığımız bir büyüme patikası hedefliyoruz.” ifadesini kullandı.


Ovp hedefleri

Yeni OVP’ye göre 2017 sonunda 10 bin 579 dolar olarak beklenen kişi başı milli gelir, 2018 sonunda 11 bin 409 dolar, 2019 sonunda da 12 bin 100 dolar olacak. Kişi başı gelirin 2020 sonunda ise 13 bin doların üzerine çıkması bekleniyor.

İşsizlik oranının bu yıl yüzde 10,8, gelecek yıl yüzde 10,5, 2019’da yüzde 9,9 ve 2020’de yüzde 9,6 olması bekleniyor.

Cari açık/GSYH’nin bu yıl yüzde 4,6, gelecek yıl yüzde 4,3, 2019’da yüzde 4,1, 2020’de yüzde 3,9 olacağı tahmin ediliyor

Yeni vergiler geliyor!

Şimşek’in ardından söz alan Maliye Bakanı Naci Ağbal da, binek otomobillerin motorlu taşıt vergisinde yüzde 40 artışa gidileceğini, şans oyunlarındaki vergilerin de artırılacağını söyledi. Ağbal, Gelir Vergisi tarifesinin üçüncü dilimindeki gelirler için uygulanan yüzde 27 oranını da yüzde 30’a çıkaracaklarını kaydetti.

Ağbal, bugün Meclis’e sunulması planlanan Torba Yasa’nın içeriği ile ilgili olarak da önemli bilgiler paylaştı.

Basın toplantısında ne dediler?

Şimşek’in konuşmasından satırbaşları şöyle;

“Tüm çalışanlarımıza, tüm ekibe teşekkür ediyorum. Bu süreçte bir ekip olarak çok yoğun bir şekilde çalıştık. Karşınıza özel sektör ve kamu için yol gösterici bir rehber ortaya çıkardık

Ayrıca bu süreçte desteklerini bizden esirgemeyen Sayın Cumhurbaşbakanımıza şükranlarımı sunuyorum.

Sunumda küresel ekonomi, Türkiye ekonomisine kısa bir değerlendirme sonrasında orta vadeli programımızın detaylarını aktaracağım.

Küresel ekonomi toparlanıyor

İlk olarak küresel ekonomiden başlayalım. Küresel ekonomi 2017’de tekrar hızlandı ve muhtemelen yüzde 3.5 civarında olacak

Göstergeler büyümenin bir miktar daha hızlanabileceğini gösteriyor. Küresel İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi son 75 ayın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda

Euro bölgesinde iktisadi faaliyet güçleniyor. Bu, ülkemizin ticareti için olumlu bir sinyal

2017 yılında sanayi üretimi ve yatırımlarındaki artışta bir toparlanma gözlemliyoruz ve ortalama yüzde 3.9 ticaret hacmi artışı oalcağını tahmin ediyoruz.

Küresel enflasyona baktığımız zaman ılımlı bir seyir söz konusu. 2016 yılında özellikle gelişmiş ülkelerde düşük seyreden enflasyon oranları bu yıl bir miktar yükseldi. Euro bölgesi ve Japonya’da enflasyonun hala düşük seyretmesi bu ülkelerin genişletici para politikalarına devam etmelerine imkan sağlamaktadır.

Gelişmekte olan ülkelere sermaye girişi

2010-2013 döneminde gelişmekte olan ülkelere toplamda 1.3 trilyon dolar net sermaye girişi gerçekleşirken, takip eden 4 yılda toplamda 1.5 trilyon dolarlık net sermaye girişi oldu.

Özellikle 2017 yılında bu trend daha da güçlendi. Çin hariç gelişmekte olan ülkelere 138 milyar dolar net sermaye girişi olması bekleniyor.

Petrol fiyatları 2014 yılı ikinci yarısından itibaren ciddi oranda geriledi. OPEC ülkelerinin üretimi kısma kararı ile 2017 yılında fiyatlar 50-55 dolar bandında seyretti. Son günlerde Irak’taki gelişmelerin etkisi ile fiyatlar bir miktar yükselmiş durumda. Bazı OPEC ülkelerinin kısma kararına uymaması, petrol fiyatlarındaki yükselişi sınırlandırıyor.

FED ve jeopolitik riskler

Küresel risklere baktığımız zaman bu risklerden ilki, Amerikan Merkez Bankası FED’in beklenenden hızlı parasal sıkılaştırmaya gitmesidir. FED üyeleri bu yılın kalanında dahil 1, önümüzdeki yıl ise 3 faiz artışı beklediklerini açıkladılar. Piyasa fiyatlandırmaları 2018 sonuna kadar sadece 2 faiz artırımını yansıtıyor.

Bilançoda kademeli bir küçülme yaşanacak. İlk yıl 300 milyar dolar, ikinci yıldan itibaren ise 600 milyar dolar bir planlama söz konusu. Bilançonun normalleşmesi 2.5 trilyon dolar civarına indirmeyi planlıyorlar, 2020’li yılları bulacak gibi görünüyor.

İkinci önemli risk alanımız jeopolitik gerginliklerdir. Son dönemlerde Ortadoğu’da yaşanan gerginlikler bu riskleri artırmıştır. Küresel krizden sonra daha da belirginleşen risk de ticarette daha da korumacılık yöntemlerine başvurusudur. Korumacılık önlem sayısı 2016’da bin 300’e yaklaşmıştır.

Türkiye ekonomisi 2020 hedefleri

Program sonunda kişi başı gelirin 13 bin doların üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz. Bu rakam Dünya Bankası tanımına göre üst gelir grubuna çıkmak için eşik değerin üzerindedir.

2019 yılında işsizlik oranının yeniden tek haneye düşmesini ve 2020 yılında yüzde 9.6 oranında gerçekleşmesini öngörüyoruz.

2020 yılında enflasyonun yüzde 5’e, cari açığın milli gelire oranının yüzde 3.9’a gerileyeceğini tahmin ediyoruz.

2020 yılında kamu kesimi borçlanma gelirinin milli gelire oranının yüzde 1.3’e gerilemesini hedefliyoruz.

Toptancı hal yasası çıkacak

Fiyat istikrarı için sıkı para politikası sürdürülecektir. Gıda enflasyonundaki oynaklığın azaltılmasına yönelik olarak lisanslı depoculuk hizmetleri artırılacaktır. Toptancı Hal Yasası çıkartılacaktır. Taşıt kullanımında tasarrufa gidilecektir.

Kamu yatırımlarının da etkinliğini artıracağız. Ticareti destekleyecek, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak çalışmaları destekleyeceğiz. Kamu gelirlerinin artırılması amacı ile emlak vergilerine yönelik mevzuat güncellenecektir. Verimsiz kullanılan hazineye ait arazilerin satışları gerçekleştirilecektir. Atıl durumdaki tahsisli taşınmazlar kiralanacaktır.

Bireysel Emeklilik Sigortası (BES)’nın kapsamı genişliyor

Alacak sigortası yaygınlaştırılacaktır. Altına dayalı tahvil kira sertifikası aracı gerçekleştirilecektir. BES gözden geçirilerek kapsamı geliştirilecektir.

Makro ihtiyati düzenlemeler yapılacaktır. İhracatı artıracağız. E-İhracat stratejisi uygulamaya geçilecektir.

Turizmde dönüşüm sağlamak amacı ile stratejimiz yenilenecektir.

Finansman imkanlarının geliştirmesi amacı ile Eximbank’ın ödenmiş sermayesi artırılacaktır. Lojistik merkezler modern işletmecilik ile düzenlenerek ticaret hızlandırılacaktır.

Öğretmenlerimizin niteliklerinin artırılması için öğretmen akademisi kurulacaktır. Mesleki ve teknik eğitimi kurumlarının müfredatı geliştirilecektir. Tematik mesleki ve teknik lise uygulaması yaygınlaştırılacak. Eğitim sisteminde yönetişimin artırılması için bütçe yönetimi geliştirilecektir. Eğitimde özel sektörün payının artırılması için ilave tedbirler alınacaktır. Okul öncesi eğitim yaygınlaştırılacak


İşgücü piyasası etkinliğini artıracağız. İstihdam hizmetleri kişiye özel bir şekilde verilecektir. Özel politika gerektiren istihdamın artırılması için kadınların iş hayatına kazandırılması için çalışmalara devam edeceğiz.

Engellilerin ekonomik ve sosyal hayata kazandırmak için sosyal ve fiziki çalışmalara devam edeceğiz. Ayrıca kayıtdışı istihdamı daha da azaltacağız.

Yüksek katma değerli üretimin yaygınlaştırılması amacı ile Ar-Ge ve yenilik kapasitemizi artıracağız. TÜBİTAK ev enstitüleri yeniden yapılandıracağız. Özel Ar-Ge ve tasarım merkezleri sayısını bine çıkaracağız.

Uzay ajansı kurulacak

Türkiye Uzay Ajansı kurulacaktır. Genç Girişimci Merkezleri yaygınlaştırılacaktır. Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yaygınlaştıracağız.

Yeni nesil erişim şebekelerini yaygınlaştıracağız. Akıllı uygulamalara geçiş hızlandırılacaktır. Yeni teknoloji gelişmelerine hız verilecektir. Kamuda bilgi güvenliği ev tasarruflar artırılacaktır.

Büyük OSB’lerde tasarım merkezleri kurulacaktır. İlaç ve tıbbi cihaz sanayi, savunma sistemleri, bilişim ve haberleşme alanlarına öncelik verilecektir. Petro kimya sektörünü destekleyeceğiz. Yerli marka otomobil destek programı hayata geçirilecektir. Madencilik arama yatırımları artırılacaktır.

Tarımsal üretimin desteklenmesi için verimlilik ve çiftçi geliri düzenlenerek yeniden düzenlenecektir. Su kullanımının etkinleştirilmesi için su kanunu çıkarılacaktır.

Hayvancılıkta üretimin artırılması için kaba yem üretimi ve işlenmesine yönelik altyapı geliştirilecek.

İcra daireleri için yeni model

İş ve yatırım süreçlerini iyileştireceğiz. Onay ve işlemler elektronik ortamlara aktarılarak hızlandırılacak. ÇED kararı, yatırımcıların ÇED raporunu eksiksiz olarak tesliminin azami 2 ay içerisinde sonuçlandırılacaktır.

Coğrafi bilgi sistemleri altyapısı tamamlandırılacak. İş ve ticaret uyuşmazlıklarında yatırım, ticaret ve finans konularında mahkemelere ihtisaslaştırma sağlanacak ve yargılama süreleri kısaltılacaktır.

Yeni icra dairesi modeli yaygınlaştırılacak. Elektrik, su telefon gibi borçlar için icra dairesine gidilmeden daha az masrafla ödeme yapılabilmesi sağlanacaktır.

KOBİ’lerin finansmana erişimi kolay sağlamak için kefalet sigortasına imkan sağlamak için düzenlemeleri yapacağız.

Kamuda yeni kurumlara sınırlama

Kamuda yeni kurum kurulması sınırlandırılacaktır. Büyükşehir belediyelerinde personelin uzmanlaşmasına yönelik program olacaktır.

Kamuda insan kaynağının kalitesinin artırılması için taşradaki uygulama etkinliği geliştirilecektir. Performans değerlendirmesi yapılacak ve sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Güvenlik güçlerinin teknik kabiliyet kapasitesi artırılacaktır.

Kişi Başı Milli Gelir hedefleri

OVP’ye göre 2017 sonunda 10 bin 579 dolar olarak beklenen kişi başı milli gelir, 2018 sonunda 11 bin 409 dolar, 2019 sonunda da 12 bin 100 dolar olacak.

Kişi başı gelirin 2020 sonunda ise 13 bin doların üzerine çıkması bekleniyor. İşsizlik oranının bu yıl yüzde 10,8, gelecek yıl yüzde 10,5, 2019’da yüzde 9,9 ve 2020’de yüzde 9,6 olması bekleniyor.

Cari açık/GSYH’nin bu yıl yüzde 4,6, gelecek yıl yüzde 4,3, 2019’da yüzde 4,1, 2020’de yüzde 3,9 olacağı tahmin ediliyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal

“2018 yılına ilişkin olarak hedefimiz 65 milyar 924 milyon lira bütçe açığı olacak ve milli gelire oranı da yüzde 1.9 olacak. 2018 yılı bütçesi büyümeyi destekleyecek. 2018 yılı bütçesi Türkiye’nin karşı karşıya olduğu riskleri yönetecek bir görünüme sahip. İmalat sanayi sektöründe özel sektör yatırımlarını teşvik edecek çalışmalara devam edeceğiz. Esnafımıza, çiftçimize verdiğimzi kredi destekleri artarak devam edecek.

2018 yılı bütçesi kolay bir bütçe değil, 2016 yılında aldığımız kararların 2018 yılında yönetilmesi son derece önemli. 2018 yılında bizim 2017 yılına göre gelecek sene harcamalarımız 89 milyar lira artacak, faiz giderlerimiz de 14.2 milyar lira artacak. Dolayısıyla buradaki harcamalarımıza rağmen milli gelirin yüzde 1.9 seviyesinde tutmayı hedefliyoruz. Yukarı yönlü harcama baskılarını yönetebilmek için birtakım tedbirler aldık, alacağız.

Öncelikle artan kamu harcamalarında tasarruf yapılabilecek tüm alanlarda tasarruf yapmak

Çok önemli değişiklikler yapacağız. Gelir kaynaklarını da bütçe dengesinde kullanacağız. Çok kapsamlı Torba Yasa’yı Meclis’e sunmak istiyoruz bugün. Vergi gelirlerini artıracak kalıcı düzenlemelerimiz var. Bu düzenlemeleri de Torba Yasa içinde Meclise gönderiyoruz. Hem gelir hem gider tarafından tüm tedbirler hususlardır.

Motorlu taşıtlar vergisine yüzde 40 zam!

İlk söylenmesi gereken, finans sektöründe kurumlar vergisi oranını yüzde 20’den yüzde 22’ye çıkaracak bir düzenlemeyi meclise sevk edeceğiz.

Kurumların dağıtılmayan kar paylarından da yüzde 1 oranında bir vergi tevfikatının yapılmasını öngörüyoruz. Şirketlerin 2 yıldan fazla elde tutmuş oldukları gayrimenkulleri elden çıkarma halinde yüzde 75 kazanç istisnası var, bunu yüzde 50’ye düşüreceğiz.

Bütün gelirler için uygulanan Gelir Vergisi tarifesinde bir değişikliğe gideceğiz. Bu değişiklik ücret gelirleri için 1 Ocak 2018’den, diğer kazançlar için 2017 kazançlarından itibaren geçerli olacak. Gelir Vergisi tarifesinin üçüncü dilimindeki gelirler için uygulanan yüzde 27 oranını yüzde 30’a çıkarıyoruz.

Binek otomobillerin motorlu taşıtlar vergisini gelecek sene yüzde 40 oranında yasal değişiklik yaparak artırıyoruz. Binek otomobillere ilişkin bir artış var. Ayrıca 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren motorlu taşıtlar vergisinde sistem değişikliğine gidiyoruz. Şu anda sadece motor silindir hacmini dikkate alan sistem var. Binek otomobilin değerini de dikkate alan yeni bir tarife değişikliğine geçiyoruz.

Yeni alınacak binek otomobillerde aracın değeri de vergide belirleyici olacak. Değeri arttıkça vergi miktarında da yüzde 10 ve 20 oranında artış olacak.

Şans oyunlarında ve çekilişlerde elde edilen vergilerde yüzde 10 olan vergi oranını yüzde 20’ye çıkarıyoruz.

2018 yılında halihazırda hazine taşınmazlarında bir kısımla ilgili düzenlemeler yapıyoruz. Kamu lojmanlarının özellikle depreme dayanıklı olmayan eskimiş şehir merkezlerinde kalmış lojmanları satmak suretiyle bütçeye gelir elde etmek isityoruz. Konutta oturan kamu görevlimiz isterse belli bir bedel üzerinden konutu alma hakkında öncelik sahibi olacak.

Turizm tesislerinin ekonomiye kazandırılması ile ilgili bir düzenleme getiriyoruz. Kira sürelerini uzatarak, gelir üreteceğiz.

Makaron denilen sigara kağıtlarına da ÖTV geliyor.

Kamuya 74 bin yeni personel

2018 yılında kamuya 74 bin personel alınacak, sektörel vergi indirimleri 30 Eylül’de sona erecek.


Vergi tedbirleri olarak ifade ettiğim düzenlemelerin etken analizlerini yaptık. Bu konu ile ilgili torba yasa meclise bugün gidecek. Komisyonda da daha detaylı açıklamalar yapacağız. Milli Gelirin 0.8 civarı gelir + gider tedbiri aldık. Bütçe açığını da yüzde 2’nin altında tutmayı planlıyoruz.”

Erdoğan’dan Budist terörü çıkışı: Yogayla mogayla geçiştiremezsiniz


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.