Türkiye’de gençlerin ikilemi: Bağımsızlık elde etmek mi, uyum sağlamak mı?

British Council’ın yeni araştırmasına göre; Türkiye’deki gençlerin, dünyanın dört bir yanındaki akranları gibi, bireysel benlikleri ve bağımsızlıkları ile içinde yaşadıkları topluluklara,aile, eğitim ve evlilik gibi sabit kurumlara duydukları bağlılık arasında sürekli olarak denge kurmaya çalışıyor.

Next Generation Türkiye araştırması, British Council tarafından Yaşama Dair Vakıf (YADA) ve Gelecek Daha Net (GDN) Gençlik Platformu işbirlikleriyle gerçekleştirildi. Araştırmanın öne çıkan bulguları ise şöyle;

  • Türkiye’deki gençler gelecekleri konusunda iyimser. Çoğunluk yaşam şartlarının gelecekte daha iyi olacağını düşünüyor
  • Gençlerin yarısı, WhatsApp ve diğer sosyal medya iletişim araçlarına günde iki saatten fazla vakit ayırıyor. Instagram, yüzde 29 ile gençlerin en çok kullandıkları üç sosyal medya kanalının başında gelirken; bunu yüzde 27 ile WhatsApp, yüzde 26 ile Facebook takip ediyor.
  • Gençlerin yüzde 70’i müzik aleti çalma, çizim ya da resim yapma gibi sanatsal aktivitelere zaman ayırmıyor; yarısı ise spor ya da herhangi bir egzersiz yapmıyor.
  • Gençlerin yarısından fazlası iş piyasasındaki deneyimlerine dayanarak, hayatta başarı elde etmek için “tanıdıkları” olmasının okul başarısından daha önemli olduğunu düşünüyor.
  • Gençlerin yüzde 26’sı ne okuyor, ne çalışıyor, ne de eğitim görüyor. Bu oran, genç erkeklerde yüzde 17 iken, genç kadınlarda yüzde 36’ya yükseliyor.

Araştırma ayrıca aşağıdaki bulguları da ortaya koyuyor:

Gençler, evliliği hem bağımsızlık hem de güvenlik için anahtar olarak görüyor. Evliliği; aşık olmak, bir hayat arkadaşına sahip olmak ve sağlam bir gelecek kurmak gibi alışılagelmiş sebeplerle tercih etmenin yanı sıra kendi evlerine sahip olmak, hayallerinin peşinden gitmek ve yaşamlarını kendi tercihlerine göre sürdürmek için bir çıkış yolu olarak da görüyor.


Gençlerin sosyal çevrelerinde farklı etnik, dini ve siyasi kimliklere sahip insanlardan oluşan geniş bir çeşitlilik bulunuyor. Fakat bazılarının Suriyeli mülteciler, Müslüman olmayanlar ve LGBT bireylerin bulunduğu gruplarla yakın ilişki kurmama eğiliminde olduklarına dair bazı işaretler de mevcut.

Gençlerin sanata ya da spora vakitleri yok. En yaygın aktiviteler arasında arkadaşlar, akrabalar ve komşularla ev, kafe, restoran veya parklarda buluşmak yer alırken müze, sanat galerisi veya tarihi mekanları ziyaret etmek, konsere veya tiyatroya gitmek gibi aktiviteler gençler tarafından pek tercih edilmiyor.

Gençler eğitime değer veriyor; ancak mevcut eğitim sisteminden memnun değil!. 1’den 10’a kadar puanların yer aldığı bir ölçekte (1 en az memnun ve 10 çok memnun) eğitim sisteminin neredeyse tüm unsurları 5’in altında puanlanırken, sınav sistemi ise en az beğenilen unsur olarak ortaya çıkıyor. Gençlerin yarısı iyi bir eğitim almak için Batı ülkelerine gitmeleri gerektiğini düşünüyor. Yarısından çoğu gerek ulusal gerekse küresel iş piyasasında öne çıkmak için iyi derecede İngilizce bilmeleri gerektiğine inanıyor.


Araştırmanın tanıtım etkinliği 5 Aralık 2017 tarihinde İstanbul’daki Birleşik Krallık Başkonsolosluğu’nda gerçekleşti.

British Council Türkiye Ülke Direktörü Cherry Gough ev sahipliğini üstlenirken Eğitim Reformu Girişimi Direktörü Batuhan Aydagül, Reçel Blog Kurucu Ortağı Rümeysa Çamdereli, Yaşama Dair Vakıf Kurucusu Mehmet Ali Çalışkan.  Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Özel Sektör Program Yöneticisi Hansın Doğan. SPoD üyesi Mehmet Akın ve Türkiye Aile Sağlığı Ve Planlaması Vakfı Genel Koordinatör Yardımcısı Murat Çekiç, Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Birimi’nde Araştırmacı Burcu Oy ve GDN Kurucusu, sosyal girişimci Serra Titiz panelistler arasında yer aldı. Açılış konuşması Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Judith Slater tarafından yapıldı.

Araştırmanın akademik danışmanlarından Doç. Dr. Gülden Demet Lüküslü, “Bu bakış açısını değiştirmekle birlikte yalnızca toplumun ve gençlerin geleceğine değil, şimdiye – yani gençlerin gerçekten yaşamakta olduğu deneyimlere – odaklanmak da önemli. Gerçekten de, kendilerini yalnızca ailelerine değil, diğer yetişkinlere ve akranlarına da kanıtlamaları gerektiği için hayatlarındaki bu dönemin ne kadar zor ve stresli olduğu, gençlerin günlük yaşamları yakından incelenerek görülebilir.” dedi.

“Yarının liderleri ve küresel vatandaşları olarak gençlere kulak vermek önemli!”

British Council Türkiye Direktörü Cherry Gough ise “British Council olarak gençlere bugün ve yarının liderleri, şekil verenleri ve küresel vatandaşları olarak kulak vermenin önemli olduğuna inanıyoruz. Eğitime son derece önem veren Türkiye’deki gençler, İngilizce dil yeterliliği, iyi iletişim becerileri ve çevrelerini geliştirme becerisi gibi 21. yüzyıl ihtiyaçlarının da farkındalar. Bununla birlikte Türkiye’de gençlerin uluslararası alanda etkileşim sağlamaya yönelik bir arzusu var ve ufuklarını genişletmek için kültürel ve eğitimsel anlamda bazı fırsatlara sahipler.


Birleşik Krallık’taki gençlerin yüzde 50’den fazlasının hedeflerine ulaşmada uluslararası etkileşimi önemli gördüğünü ortaya koyan Next Generation İngiltere araştırmamızla da paralel. Bu araştırma ve ortaya koyduğu öneriler, yaşadığımız ortak zorlukların hepsine çözüm üretmese de gençlerin hayallerini gerçekleştirmesine destek veren politikaların geliştirilmesi için ilgili aktörler arasında diyalog oluşturacağını umuyoruz.” dedi.

Bu bulgulara dayanarak rapor şunları öneriyor:

  • Eğitim kalitesinin iyileştirilmesi, eğitimin tüm biçimlerine kapsayıcı erişimin sağlanması ve gençlerin iş hayatına ve dış dünyaya hazırlanmasına destek olmak,
  • Gençlerin yaşadıkları toplumda bağımsız ve aktif vatandaşlar hâline gelmeleri ve kendi geleceklerine daha fazla sahip çıkmaları için güçlenmelerine destek olmak,
  • Tüm gençliğe hoşgörüyle bakan ve saygı duyan kapsayıcı bir toplumu desteklemek.

Y kuşağı kendine imkan tanıyan işverenle çalışmak istiyor


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.