Vergi borcu yapılandırması için son gün yaklaşıyor!

Vergi borcu yapılandırması için son gün yaklaşıyor! Hangi borçlar yapılandırılacak? Alacaklar nereye ait olacak? Yapılandırma ve başvuru nasıl olacak? Son gün ne zaman?

Vergi borcu yapılandırması için son gün yaklaşıyor!
Vergi borcu yapılandırması ve başvuru işlemleri nasıl olacak? Son başvuru gününü kaçırmayın!

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği Taslağı”; söz konusu Kanunun 9’uncu maddesinin Ekonomi Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden, Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ile belediyeler ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklara (YİKOB) ait alacakların yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar belirlendi ve Kanun 18.05.2018’de Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Bu ay ise bu tebliğ dahilinde borçlu olanların evine Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan gelen mektup ile bilgilendirme yapılıyor.


Yapılan bilgilendirmeye 31 Temmuz son gün. Nitekim Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Vergi borcu olanlar için 31 Temmuz son fırsat” dedi.

Ne olmuştu?

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun 19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Bu kanuna göre, yapılandırmaya konu alacaklar; alacaklı idare, alacak türü ve alacağın dönemi itibarıyla belirleneceği hükme bağlanmıştı.

Alacaklar nereye ait olacak?

Vergi yeniden yapılandırma konusunda alacakların ait olduğu idareler; Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) olarak düzenleniyor.

Hangi borçlar yapılandırılacak?

31 Mart 2018 tarihi esas alınarak vergi ve vergi cezaları, bazı idari para cezaları, ecrimisil ile öğrenim ve katkı kredisi gibi bazı kamu alacakları, gümrük vergileri ve bu vergiye ilişkin idari para cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer’i alacakların hepsi yeniden yapılandırılacak.

Vergi borcu yapılandırması ve başvuru nasıl olacak?

• Vergi borcu yapılandırması başvurusu vergi dairelerinden yapılabileceği gibi, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sayfasından borç sorgulama bölümünden de yapılabilecektir. Borç sorgulamaya giriş için ise E-Devlet şifresi gerekmektedir.


• Çıkan borç ana para, faiz ve cezaların tamamı olarak görünmektedir.

• 31 Temmuza kadar yapılacak olan başvurular sayesinde varsa vergi ziyaı cezaları silinecek; hesaplanan gecikme faizleri ve zamlarının yerine dönemde geçerli olacak Yİ-ÜFE (Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi) aylık değişim oranları uygulanacaktır.

• Vergi borcu yapılandırması peşin ve 18 aya kadar taksitlendirme yapmak mümkün olacak.

Vergi borcu yapılandırması ilk taksit ödemesi ne zaman?

• Taksitlerin ilk ödeme tarihi 30 Eylül 2018 & 1 Ekim 2018 olarak belirlenmiştir.

• 1 Ekim’e kadar peşin ödeme yapılması halinde, hesaplanmış olan Yİ-ÜFE tutarından %90, idari para cezalarının aslından ise %25 indirim yapılacaktır.

• İlk taksitin zamanında ödenmesi koşuluyla kalan tutarların tamamı ikinci taksit son ödeme tarihinde yapılırsa Yİ-ÜFE’den %50, idari para cezalarının aslından ise %15.5 indirim yapılacaktır.


• Başvuru yapılırken taksitli ödeme seçeneği seçilse de kişi yine 1 Ekim 2018 tarihinden önce borcunun tamamını ödemek isterse, peşin ödemede sunulan tüm fırsatlardan yararlanabilecektir.

Banka hesap işletim ücretlerini 10 yıl geriye dönük alabileceksiniz!


İstanbul doğumlu olan Hazal Mintaş, lise eğitimini İstanbul Haydarpaşa Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra lisans eğitimini Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde, yüksek lisans eğitimini ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans programında tamamlamıştır. Serbest avukatlık yapan Mintaş'ın Marka Hukukunda Karıştırma Tehlikesi adında bir kitabı bulunmaktadır. Mesleki çalışmalarının dışında ise siyaset ve sivil toplum alanlarıyla ilgilenmektedir. Uzun yıllardır hak temelli çalışmalar yürüten çeşitli yerel, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarında üye ve eğitmen olup, yönetim kurullarında görev almaktadır. Çalışma alanları insan hakları, gençlik hakları, gönüllü hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliğidir.