Derin TMU: Bağımlılık tedavisinde en etkili yöntem

Bağımlılık tedavisinde vücudun alkol ve maddeden temizlenmesi en öncelikli hedefler arasındayken maddeye karşı hissedilen isteğin azaltılması da bir o kadar önemli.

Derin TMU: Bağımlılık tedavisinde en etkili yöntem

Uzmanlar bağımlı hastaların neredeyse yarısının alkol/madde kullanma isteği ile baş etmekte zorlandığını söylüyor. Bağımlılık tedavisini kolaylaştıracak bir uygulama Türkiye’de ilk kez uygulanmaya başladı. Derin TMU hastaların maddeye aşerme isteğini azaltıyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi, bağımlılık, şizofreni, Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) gibi pek çok hastalığın tedavisinde kullanılan Derin TMU (Deep TMS) yöntemini danışanlarının hizmetine sunuyor.


Derin TMU (Deep TMS) yöntemiyle ilgili bilgi veren NPİSTANBUL Beyin Hastanesi AMATEM Koordinatörü Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, Derin TMU’nun beynin klasik TMU ile uyarılamayan derin bölgelerini uyarma imkânı sağlayan bir teknoloji olduğunu belirterek; “Aslen klasik TMU ile aynı etkiyi yapmasına karşın bu cihaz, daha derinlere uyarı verebilmektedir. Ülkemizde bu teknoloji şu an sadece NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nde kullanılmaktadır” dedi.

Derin TMU’nun (Deep TMS) beynin derin yapılarına etki edebilen TMU uygulaması olduğunu kaydeden Prof.Dr. Dilbaz, “Cihazda kullanılan başlığın özellikleri sayesinde farklı hastalıklarda farklı beyin bölgelerine uyarım verilebilmektedir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve diğer bazı psikiyatrik hastalıklarda etkili olduğuna dair çalışma bulguları bulunmakta ve kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Uygulamanın Depresyon ve Bipolar Bozuklukta kullanımı FDA ve CE onaylıdır. Özellikle Depresyon tedavisinde Amerika’da, Kanada’da, Avustralya’da, Almanya’da, Belçika’da, İtalya’da ve daha başka Avrupa ve Güney Amerika ülkelerinde geniş olarak kullanılmaktadır” diye konuştu.

Bağımlılık ve Obsesif Kompulsif Bozukluk – OKB’de etkili tedavi sunuyor

Derin TMU’nun Depresyon, Şizofreni, Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) ve Bağımlılık gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığını ifade eden Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, özellikle klasik TMU yönteminin az etkili olduğu Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) ve bağımlılık tedavilerinde, Derin TMU yöntemini tercih ettiklerini söyledi.

Bağımlılık, tedavisi zor bir beyin hastalığıdır

Bağımlılığın tedavisi zor bir hastalık olduğunu hatırlatan Prof.Dr. Dilbaz, tedavide bozulmuş olan beyin bölgelerinin düzenlenmesinin önemine işaret ederek şunları söyledi: “Günümüzde bağımlılığın aynı şizofreni gibi kronik ve tekrarlayıcı seyreden bir beyin hastalığı olduğu ya da şeker hastalığı gibi uzun soluklu tedavisi olan kronik bir hastalık olduğu bilinmektedir.

Bağımlılık bir irade bozukluğu, kişilik eksikliği ya da ahlaki zayıflıktan dolayı ortaya çıkmamaktadır. Beynin derinlerinde bulunan ödül merkezi dediğimiz alanlarda dopamin gibi nörotransmitter olarak adlandırılan hormonlardaki hücresel değişiklikler sebebi ile oluşmaktadır. Bağımlılığın tedavisinde bozulmuş olan bu beyin bölgelerinin düzenlenmesi önem kazanmaktadır.”


Bağımlılık tedavisinde en etkili yöntem: Derin TMU

Derin TMU yönteminin bağımlılık tedavisinde kullanılan etkili bir yöntem olduğunu belirten Prof.Dr. Nesrin Dilbaz, “Bağımlılık tedavisindeki hedef öncelikle kullanılan alkol/maddenin vücuttan atılması sonra da bu maddeye karşı hissedilen arzunun/isteğin (aşerme) azaltılmasıdır. Bağımlılık hastalarının neredeyse yarısı tedavi protokolünde halen uygulanmakta olan ilaç tedavisi, konuşma terapisi, aile terapisi gibi tedavi yöntemlerine rağmen alkol/madde kullanma isteği ile baş etmekte zorlanmaktadırlar” diye konuştu.

Prof. Dr. Dilbaz, Derin TMU yöntemiyle ilgili şu bilgileri verdi:

“Insula, Anterior Singulat Korteks gibi beyin bölgelerinin bizim halen kullanmakta olduğumuz klasik TMU yöntemleri ile uyarılması pek mümkün olmadığından bağımlılık hastalarında özellikle aşermeyi (alkol/madde kullanma isteği) azaltmak için derin TMU tedavisi uygulanmaktadır. Derin TMU uygulamasındaki amaç, derin beyin bölgelerinin TMU yöntemi ile uyarılmasıdır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda Derin TMU tedavisinin bağımlılık hastalarının aşerme dediğimiz sigara/alkol/madde kullanma isteklerini azalttığını ortaya koymaktadır.

Derin TMU uygulaması ile aşermenin azalmasının yanında bireyde madde kullanımına sebep olan dürtüsel davranışların azalmasını ve kişinin sağlıklı karar verme yeteneğinde iyileşme sağlayarak da yardımcı olmaktadır. Bu alanların uyarımı sonucu bağımlılık yapıcı maddeye ilgi azalır kişinin kendini kontrol yeteneği artar. Bağımlılık yapıcı maddelere daha dirençli hale gelir. Seans süreleri hastanın kullanmakta olduğu madde tipine, miktarına ve sıklığına göre değişmektedir.”

Hangi durumlarda Derin TMU gereklidir?

Prof.Dr. Nesrin Dilbaz, bağımlılık hastalarında özellikle tedavi sonrası nüksetmenin söz konusu olduğu hallerde, hastanın bilinen tedavilere rağmen bağımlılık yapıcı maddeyi araması halinde Derin TMU yönteminin kullanılması gerektiğine dikkat çekti.

Bağımlılık hastalarının %60-70’ine depresyon, anksiyete bozukluğu, psikoz gibi diğer psikiyatrik hastalıkların eşlik etmekte olduğunu kaydeden Prof.Dr. Nesrin Dilbaz, “Derin TMU uygulamaları eşlik eden psikiyatrik hastalığın bağımlılıkla birlikte tedavi edilmesinde etkili olmaktadır” dedi.

Derin TMU sağlık açısından risk taşır mı?

Derin TMU’nun klasik TMU’da olduğu gibi düşük riskli bir uygulama olduğunu ifade eden Prof.Dr. Dilbaz, “Derin TMU, klasik TMU’da olduğu gibi diğer beyin uyarım yöntemleriyle karşılaştırıldığında hastaya girişimsel işlem yapılmadığından dolayı çok düşük riskli bir uygulama olarak değerlendirilmektedir. Bu yöntem beyinde herhangi bir hasar bırakmaz. Ancak en güvenli biçimde kullanılması için öncesinde uzman hekim tarafından hastanın değerlendirilmesi gerekir” diye konuştu.

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) tedavisinde Derin TMU kullanımı


Obsesif Kompulsif Bozuklukta (OKB) akıldan çıkarılamayan saplantılı düşünceler ve tekrarlayan davranışlar görüldüğünü belirten Prof.Dr. Nesrin Dilbaz, “Bu bozuklukta birçok hasta ilaç tedavisine dirençli olabilir. Öyle ki tedavi başarısız olduğu için birçok hasta bu bozuklukla yaşamak zorunda kalmaktadır. Hastalarda Derin TMU ile anterior singulat alan gibi beyin bölgeleri uyarılarak düşünceler ve davranışlar üzerindeki kontrol arttırılabilir. OKB’nin şiddetli durumlarında veya ilaçlara yanıtsızlık durumunda Derin TMU kurtarıcı olabilir” dedi.

Derin TMU uygulamasının kullanıldığı alanlar;

 • Alkol bağımlılığı,
 • Sigara bağımlılığı,
 • Kokain bağımlılığı,
 • Multipl Skleroz-Halsizliği gidermede,
 • Nöropatik ağrı,
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk,
 • Otizm-İletişim becerilerini artırmada,
 • Parkinson hastalığı,
 • Alzheimer Hastalığı,
 • Şizofreni-Negatif belirtiler
 • Ayrıca dirençli nöro/psikiyatrik bozukluklar için CE onayı bulunmaktadır.

Bağımlılıkla savaşta aileler nasıl davranmalı?


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.