KDV iadesini kolaylaştıracak yeni sistem geliyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KDV iadesini kolaylaştıran; çok daha hızlı ödemeyi hedefleyen yeni bir sistem oluşturulacağını söyledi.

KDV iadesini kolaylaştıracak yeni sistem geliyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, bakanlığın bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada, alınan tedbirlerin finansal piyasalar üzerindeki olumlu etkilerinin görülmeye başlandığını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2019 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, KDV iadeleri ile ilgili olarak, “Belirli şartları sağlayan mükelleflerimizin yeminli mali müşavirlerce hazırlanmış KDV iadesi tasdik raporuyla talep ettikleri KDV iade tutarlarının yüzde 50’sinin; yapılacak ilk kontrollere göre 10 iş günü içerisinde teminat alınmaksızın iade edilmesini; kalan tutarın daha sonra yapılacak kontroller çerçevesinde iade edilmesini öngören çok daha hızlı ödemeyi öncelikleyecek yeni bir sistem oluşturacağız.” açıklamasında bulundu.


Albayrak: Alınan tedbirlerin olumlu etkileri görülmeye başlandı

Bakan Albayrak’ın açıklamalarında öne çıkanlar:

• Alınan tedbirlerin finansal piyasalar üzerinde olumlu etkileri görülmeye başlanmıştır.
2018 yıl sonu enflasyonu yüzde 20.8 hedeflenmektedir.

• Yeni bir vergi veri analiz merkezi kuruyoruz.

• Yeni Ekonomik Programı’nda (YEP) enflasyonun yıl sonunda yüzde 20.8 öngörüldüğünü hatırlatan Albayrak “Mali disiplin temel çıpamız olacak” dedi.

• Petrol fiyatları ekim başından bu yana 85 dolardan 65 dolara kadar geriledi, son dönemdeki düşüş ülkemiz gibi petrol ithalatçısı ekonomiler için olumlu

• Küresel ekonomide önümüzdeki döneme ilişkin riskler kısa vadede aşağı yönlü olarak görülmekte

• FED’in kademeli faiz artışlarına devam etmesi ve bilançosunu küçültmesi risk teşkil etmekte.

• Ağustos ayında döviz kurunda makro temellerle bağdaşmayan spekülatif ataklar yaşandı, bu süreçte alınan tedbirlerin finansal piyasalar üzerindeki olumlu etkileri görülmeye başlandı

• Öncü göstergeler 2018 h2’de ekonomide yavaşlama ve dengelenme sürecine işaret etmekte.

• Yeni Ekonomik Programı (YEP) iktisadi faaliyetin 2019 ve 2020’de potansiyel düzeyin altında seyrettiğine işaret etmekte.


• İthalat iç talepteki dengelenme süreci ve döviz kurlarındaki artış nedeniyle Haziran’dan itibaren daralmaya başladı.

• Cari işlemler açığı haziran ayından itibaren azalma trendine girdi.

Berat Albayrak yeni ekonomik model paketini açıklıyor

Cari açık geriliyor

İhracatın AB ülkelerinden kaynaklanan güçlü talep ile birlikte artış eğiliminde olduğuna dikkat çeken Albayrak, “İthalat iç talepteki dengelenme süreci ve döviz kurlarındaki artış nedeniyle Haziran ayından itibaren daralmaya başlamıştır. 2018 yılı Mayıs ayına kadar artış eğilimi gösteren cari işlemler açığı Haziran ayından itibaren azalma eğilimine girmiştir” dedi.
Albayrak, cari işlemler açığının GSYH’ye oranının 2017 yılındaki yüzde 5.6 seviyesinden 2018 yılsonunda yüzde 4.7’ye gerilemesinin beklendiğini belirtti.

Enflasyon ile mücadeleye katkı

Berat Albayrak, “TL’deki hızlı değer kaybı ve bunun neticesinde fiyatlama davranışlarında belirgin biçimde gözlenen bozulma ve gıda ile enerji fiyatlarının yüksek seyri neticesinde 2018 yılı Ekim ayı itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 25.2’e yükselmiştir” dedi ve ekledi: “YEP’in enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi ve fiyat istikrarının sağlanması temel hedeflerinden biri olması doğrultusunda enflasyonla mücadele sürecine en önemli desteği sıkı maliye politikası verecektir.”

2018 sonu enflasyon yüzde 20.8

YEP’e göre 2018 sonunda enflasyonun yüzde 20.8 olarak gerçekleşeceğini belirten Albayrak, “Program dönemi sonunda ise para ve maliye politikası arasındaki etkili eşgüdümün ve alınacak yapısal tedbirlerle birlikte yüzde 6’ya gerilemesi hedeflenmektedir” dedi. “Önümüzdeki dönemde mali disiplin temel çıpamız olacaktır” diyen Albayrak, “Gelir politikaları ile nitelikli yatırımları, katma değerli üretimi, istihdamı ve ihracata dayalı büyümeyi desteklemeye devam edileceğini de söyledi.

Bankacılık sektörünün, güçlü sermaye yapısı, yüksek karlılığı ve varlık kalitesi ile birçok ülkeye kıyasla daha iyi bir performans sergilediğini de belirten Albayrak, Ekim ayı itibariyle Ziraat Bankası tarafından kullandırılan düşük faizli kredi bakiyesinin 45 milyar TL’ye ulaştığını da belirtti.

Kalkınma Bankası atılımı

Kalkınma Bankası’nın Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası olarak yeniden yapılandırılmasına ilişkin kuruluş kanunu yasalaştığını da hatırlatan Albayrak şöyle konuştu:

“Böylelikle ülkemizde kalkınma bankacılığının genişletilip geliştirilmesi, bankanın kullanacağı enstrümanlarla sermaye piyasasının kuvvetlendirilmesinde etkin bir rol oynaması;
bankanın görev alanlarını genişleterek mali yapısının güçlendirilmesi; başta teknoloji ve inovasyon yatırımları olmak üzere stratejik, yenilikçi ve yüksek katma değerli üretime dönük yatırımların ve start-up’ların destekleneceği bir yapıya ulaştırılması; ve bankanın 2017 sonu itibarıyla 6.9 milyar TL seviyesinde olan kredi hacminin yapılanma ile birlikte artması amaçlanmaktadır.”

Tedbirler uluslararası yatırımcılar nezdinde güçlü karşılık buldu

“Stratejik ölçülere dayalı borçlanma politika sayesinde borç stokunun faiz, kur ve likidite risklerine karşı olan duyarlılığını önemli ölçüde azalttık” diyen Albayrak, TL faizlerindeki 500 baz puan artışın 2001’de stok yapısında borç stokunu 1.6 puan artırırken mevcut yapıda 0.8 puan artırdığını belirterek, “Bu analiz kamu maliyemizin ne derece sağlam olduğuna işaret etmekte” dedi.

Ekim ve Kasım’da dolar ve euro cinsi eurobond ihraçlarına üç kattan fazla talep geldiğini hatırlatan Albayrak; uluslararası borçlanmadaki başarının tedbirlerin uluslararası yatırımcılar nezdinde güçlü karşılık bulduğunu gösterdiğini belirtti.

Petrol fiyatlarının Ekim başından bu yana 85 dolardan 65 doların altına kadar gerilediğine de dikkat çeken Albayrak; “Son dönemdeki düşüş ülkemiz gibi petrol ithalatçısı ekonomiler için olumlu” dedi.


Küresel ekonomide önümüzdeki döneme ilişkin riskler kısa vadede aşağı yönlü olarak görülmekte olduğunu da belirten Albayrak; Fed’in kademeli faiz artışlarına devam etmesinin ve bilançosunu küçültmesinin ise gelişmekte olan ülkeler için risk teşkil ettiğini de belirtti.

Black Friday nedir? 2018 indirimleri Türkiye’de ne zaman başlıyor?


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.