Artırılmış Analitik: Veri analizinde iş dünyasının geleceği!

Veri analizi konusunda yeni başrolü üstlenen Artırılmış Analitik (Augmented Analytics) nedir? Veri analizinde hangi adımların atılması gerekiyor?

Artırılmış Analitik: Veri analizinde iş dünyasının geleceği!

Günümüzde veri analizi süreçlerinin büyük bir kısmı manuel olarak yapılıyor ve bu durum veri analistlerinin zamanının %80’ini kapsıyor. Bu nedenle organizasyonlar için önemli bir durum teşkil eden verilerin analizi konusunda kullanılan yöntemleri değiştiren ve geliştiren yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyuluyor. Komtera Teknoloji’nin Genel Müdür Yardımcısı Ziya Gökalp, artırılmış analitik ile kurumların, veri analizi konusundaki yöntemlerini değiştirmesi ve güncellemesi gerektiğini belirtiyor.

Mevcut veri analitiği yaklaşımları, yapay zeka kombinasyonları, makine öğrenmesi uygulama ve metedolojileri kullanılarak sonuç odaklı bazı çıktılar elde edilmeye çalışılsa da Komtera Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Ziya Gökalp’e göre; organizasyonlar, farklı veri ihtiyaçları ve girdileri nedeniyle veri karmaşıklığı içinde boğuluyor. Yapılan analizlerdeki farklılıklar ve entegrasyon eksiklikleri nedeniyle de kilit bulguları kaçırarak yanlış ya da eksik sonuçlar alıyor.


Veri analizi için gerekli 4 adım

Veri analizi, son derece karmaşık bir süreç içermekle birlikte, genellikle büyük verileri analiz ederek değer yaratmak adına veri bilimcileri ve veri analistleri ile çalışılmasını gerektiriyor.

Ziya Gökalp, pazarlama bültenleri ve sosyal medya yayınları gibi bir dizi farklı kaynaktan toplanması gereken verinin örnek gösterilebileceğini söylüyor. Bu noktada ilk adım olarak verilerin toplanması gerektiğini belirten Gökalp;

“İkinci adım için, analistin veya veri bilimcisinin yararlı ve değerli görüşleri toplayabilmesi adına verilerin sınıflandırılmasını, organize ve rafine edilerek analiz için hazırlanmasını sayabiliriz.” diyor. Üçüncü adımda ise sonuç odaklı detaylı bir analiz yapmak adına eylem planı hazırlanması ve sürecin belirlenmesi gerektiğini belirten Gökalp, dördüncü ve son adımın ise mikro düzeyde analiz olduğunu dile getiriyor.


Artırılmış Analitik: Geleceğin katma değerli veri analizi yöntemi

Günümüzde veri analizi süreçlerinin büyük bir kısmı manuel olarak yapılıyor ve bu durum veri analistlerinin zamanının %80’ini kapsıyor. Bu nedenle artırılmış analitik (Augmented Analytics) karşımıza yeni bir yaklaşım olarak çıkıyor.

Artırılmış Analitik; veri madenciliği, veri yönetimi, iş süreçleri yönetimi, tedarik zinciri, müşteri yönetimi, sosyal medya gibi birçok alandan elde edilen verileri daha entegre yapay zeka ve makine öğrenmesi uygulamaları eşliliğinde analiz eden; daha az önyargılı kararlar alan, ilgili konuya daha çok odaklanarak farkındalık yaratan; kullanıcıların verilerle etkileşime girmesine olanak sağlayan; ve iç görülere göre hareket ederek sonuç üretmeyi hedefleyen bir yaklaşım.

Artırılmış analitik rolünün avantajları konusunda ise Detaylı analiz için organizasyonlar tarafından ham veri kaynaklarının aktarıldığı artırılmış analitik platformlar, anahtar verileri temizleyebilir, verileri sınıflandırabilir, makine öğrenmesi, doğal dil işleme (NLP) kullanarak verileri çözümleyebilir ve daha verimli geri dönüş alabilirler.


Ziya Gökalp, günümüzde makine öğrenmesi ve doğal dil işleme teknolojilerinin artırılmış analitik araçlarına, verileri organik olarak anlama ve etkileşimde bulunmanın yanı sıra değerli ya da olağandışı eğilimleri fark etme yeteneğini de aktardığını dile getiriyor.

VERBİS nedir? KVKK’ya göre veri sorumlusu kimdir?


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.