AK Parti’den olağanüstü itiraz açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Olağanüstü itiraz için gerekli hazırlıkları tamamladıklarını duyurdu.

AK Parti den olağanüstü itiraz açıklaması ali ihsan yavuz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un açıklaması şöyle:

— ‘Olağanüstü İtiraz hakkımızı kullanarak İstanbul seçimlerinin yenilenmesini isteyeceğiz’ demiştik. Hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. Çok kısa bir zaman içerisinde dilekçe ve eklerini YSK’ya teslim edeceğiz inşallah.


Olağanüstü itiraz nedir? Kanuna göre süreç nasıl işliyor?

298 sayılı kanunun 130. Maddesi’ne göre itiraz süreleri şöyle işliyor:


Madde 130 – (26/4/1961 tarih ve 298 Sayılı Kanunun hükmüdür.) İl seçim kurullarının kararlarına karşı aşağıdaki şekilde itiraz olunur:

  1. İl seçim kurullariyle başkanlarının kendi işlemleri aleyhine vaki şikayetlerin reddine dair verdikleri kararlara, tebliğ veya tefhiminden itibaren üç gün
  2. Bu kurulların teşekkülüne, kurulun teşkilinden itibaren üç gün
  3. Oy verme günü işlemlerine ait kararlara karşı derhal
  4. Sair kararlar aleyhine bu kararların öğrenildiği tarihten itibaren üç gün içinde ve en geç il birleştirme tutanağının düzenlenmesini takip eden üçüncü gün saat 17.00 ye
  5. Oyların dökümüne, sayımına, oyların seçilenlere göre ayrılmasına; ilbirleştirme tutanağının düzenlenmesinden sonraki üçüncü gün saat on yediye
  6. Seçilme yeterliğine; veya kendilerine tutanak verilenlerin, seçilmediğine veya seçimin sonucuna tesir edecek olaylara karşı, seçilenlere verilecek tutanağın düzenlenmesinden sonraki üçüncü gün saat on yediye kadar 110 uncu maddede yazılı kimseler tarafından doğrudan doğruya veya il seçim kurulları vasıtasiyle Yüksek Seçim Kuruluna itiraz edilebilir.

Olağanüstü itiraz maddesi ise şöyle:

• Şu kadar ki; siyasi partilerin il başkanlariyle genel merkezleri veya bağımsız aday tarafından tutanağın düzenlenmesinden sonra (7) gün içinde seçimin neticesine müessir olaylar ve haller sebebi ile yapılan itirazlar, seçimin sonucu hakkında kesin karar vermek yetkisine sahip olan kurullarca, seçimin neticesine müessir görüldüğü takdirde, alt kademelerce verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olması veya kurullara derece derece ve müddeti içinde müracaat edilmemiş olması, bu itirazın incelenmesine ve reddine sebep teşkil etmez.


• Bu itirazlar yazılı olarak yapılır. İtiraz dilekçesine, itiraz edenin, adının, soyadının ve açık adresinin yazılması ihbar ve iddia olunan vakıaların mahiyetinin ve gerekçesinin beyanının, delillerinin gösterilmesi ve belgelerinin bağlanması, bu belgelerin elde edilmesi, mümkün değil ise sebeplerinin ve nereden ve ne suretle temin olunabileceğinin bildirilmesi lazımdır. Bu şartları haiz olmayan dilekçeler reddolunur.

Video: Mansur Yavaş, yetkilerini almak isteyen belediye meclisine böyle cevap verdi