Finansal check up konusunda 3 önemli nokta

Uzmanlar, sürdürülebilir ve başarılı girişimciliğin anahtarının doğru zamanda Finansal check up yaptırmak olduğunu belirtiyor. Peki nedir bu finansal check-up ve şirketler için neden gerekli?

Finansal check up konusunda 3 önemli nokta

Şirketlerin -insanlar gibi- sürdürülebilir büyüme ile karlılığı güvence altına almak için düzenli finansal check up yaptırması gerekiyor. Bu sayede şirketin geleceği ile ilgili farklı senaryolar üretilip olası ihtiyaçlar önceden belirlenebiliyor. Şirket iş modeli üzerinde belli aralıklarla yapılan hassasiyet analizleri, şirketlerin ömrünü uzatırken aynı zamanda verimliliğinin artmasını da imkân sağlıyor.

Mevcut yapının şirketin stratejik hedeflerini etkin, ekonomik, verimli, güvenli, hızlı, esnek ve kaliteli olarak gerçekleştirebilirliği değerlendiriliyor. Muhtemel riskler, fırsatlar dışarıdan objektif ve profesyonel bir gözle değerlendirilerek şirket üst yönetimine gelişim alanları,iyileştirmeler, en iyi uygulama ve çözüm önerileriyle sunuluyor.


Dinamo Danışmanlık Kurucu Ortağı, Kamu Özel Ortaklığı (PPP) ve Proje Finansmanı Uzmanı Fatih Kuran, “Finansal Check Up” konusundaki 3 önemli noktayı şöyle açıklıyor:

1- Neden finansal check up yapılmalı?

İlk olarak Finansal Check Up uygulamasının amacına değinen Fatih Kuran; “Türkiye’de 100 yılı devirebilmiş şirketlerimiz parmakla gösterilecek kadar az. Çoğu şirket ikinci kuşağa geçemiyor. Pek azı üçüncü kuşakla yoluna aynı ivme ile devam edebiliyor. Bu yüzden şirketlerin düzenli finansal check up yaptırıp işler kötüye gitmeden önlem almaları gerekiyor.

Finansal check up işleminin amacı, öncelikle şirket iş yapış şeklinin modelini çıkartıp finansal olarak analiz etmek; nakit akışını etkileyebilecek risk faktörlerini belirlemek ve majör-minör nitelikte olanları kategorize etmek ile nihayetinde şirketin nakit akışına uygun bir borçlanma yapısını oluşturabilmek.

Bu çalışmalar şirketin gelişim alanlarının belirlenmesi amacı ile de yaygın şekilde kullanılmakta. Şirketlerin ileriye yönelik kaynak ihtiyacı olabileceği gibi fazlası da olabilir. Kaynak ihtiyacı öz kaynak veya kredi ile sağlanabileceği gibi fazlası olan durumlarda da kaynakların en doğru şekilde kullanılmasını sağlayacak tedbirler alınmalıdır” dedi.

2- Kredi Ödeme Planı Doğru Seçilmeli

Farklı sektörlerde yer alan pek çok şirket ile yaptığı muhtelif çalışmalarda çoğu şirketin önünü net bir şekilde göremediğine sıklıkla şahit olduğunu belirten Fatih Kuran, “Şirketler genelde günü kurtarmakta ve ileriye yönelik projeksiyon yapmakta sıkıntı yaşamaktalar. Hal böyle olunca da yaşanacak olası bir sıkıntı da bulunacak çözümler de yumurta kapıya dayandığı için yine alelacele yaratılmaya çalışılmakta. Çoğu zaman yaratılan çözümler ancak günü kurtarmakta ve plan program içinde sağlıklı kararlar alınamadığı için şirketin geleceği de ipotek altına alınmaktadır.


Bu durumu sıklıkla karşılaştığım bir örnek ile açıklamak istiyorum. Şirketler kredi temin ederken en önem verdiği hususların başında finansman (faiz + komisyon) yükünü minimize etmek gelir. Eşit ana paralı ve eşit taksitli geri ödeme planları finans kurumları tarafından yatırımcılara en sık teklif edilen alternatifler arasındadır.

Eşit ana paralı geri ödeme planında taksitler başlangıçta daha yüksek başlar ve kredi ana para geri ödemeleri de daha hızlı bir şekilde gerçekleşir. Alınan kredinin ana parası daha hızlı bir şekilde azaldığı için bu tip ödeme planlarında faiz tahakkuku eşit taksitli geri ödeme planlarına göre daha az olur. Özellikle finansal okuryazarlığı düşük olan yatırımcılar daha fazla faiz ödememe kaygısıyla; başka bir değerlendirme yapmaya gerek duymaksızın, bu tip ödeme planlarını tercih edebilirler.

Nakit akışı kredi geri ödemelerini kompanse ediyor mu?

Yatırımcılar tabi ki finansman maliyetlerini minimize etmeye çalışmalıdır. Ancak finansman maliyetinden bile daha önemli olan öncelikle kredi taksitlerinin geri ödenebilirliğidir. Şirketin veya projenin yaratacağı nakit akışının kredi geri ödemelerini belli bir emniyet marjını da dikkate alarak ödeyebilir olduğuna kani olduktan sonra finansman maliyeti minimize edilmeye çalışılmalıdır.

Karşılaştığımız bazı örneklerde yatırımcı proje kredi geri ödemelerini sağlayabilecek bir nakit akışına sahip olmasa bile olması gerekenden daha kısa vadeli borçlanmakta ve/veya nakit akış yapısına uygun olmayan bir taksit yapısı ile borçlanmaktadır. İlerleyen dönemde de taksitler ödenemez hale geldiğinde ya yatırımcılar projeye ek kaynak koymak durumunda kalacaklar ya da proje şirketi ek borçlanma yapmak durumunda kalacaktır.

Genelde bu aşamalarda yapılacak ekstra borçlanmalar günü kurtarma amaçlı ve yüksek risk primi dolayısı ile çok daha yüksek maliyetli krediler ile olmak durumunda kalacaktır. Hesap kitabın olmadığı bu tip projelerde; kredi taksitlerini geri ödemek için alınan bu tip yama tabir edebileceğimiz ek krediler belli bir dönem sonra artık başka krediler alınmak sureti ile çevrilemez hale gelir. Bu tip durumlarda şirketlerin mal varlıkları kuvvetli ise teminat göstermek sureti ile borç konsolidasyonuna gidilebilir. Böyle bir imkân yok ise iflas kaçınılmaz hale gelir” dedi.

3- Kredi Heykeltıraşlığı Yapılmalı

Üçüncü olarak şirketler açısından en doğru borçlanma türünün nakit akış yapısına uygun olan borçlanma olduğuna değinen Fatih Kuran, sözlerini şöyle noktaladı:


“Kredi heykeltıraşlığı denen bu çalışmada şirketin veya belli bir projenin ileriye yönelik nakit akışı çıkartılır. Gelirlerden faaliyet giderlerini ve vergiyi düşürdükten sonra kalan nakit akışına Serbest Nakit Akışı (SNA) denilir. Alınacak kredi mutlaka SNA’ya uygun yapıda olmalıdır ki kredi geri ödemelerinde uzun vadede sıkıntı yaşanmadan devam edilebilsin. Gözlemimiz, ileriye yönelik SNA’sını çıkartmış ve olası farklı durumlarda nasıl değişim gösterebileceğini analiz etmiş şirketlerin sayıca çok az olduğudur.”

Entegre raporlama nedir? Türk şirketleri entegre raporlamaya hazır mı?


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.