Beyin ışınlama gerçek oluyor: Bilim insanlarından çığır açan çalışma!

İngiliz bilim insanlarının fareler üzerinde yaptığı beyin ışınlama deneyi olumlu sonuç verdi. Bulgular sayesinde hafızayı etkileyen bunama ve Alzheimer gibi hastalıklar için yeni tedavilerin geliştirilebilmesi mümkün olacak.

beyin ışınlama

Beyin ışınlama gerçek oluyor: Bilim insanlarından çığır açan çalışma!

University College London’dan (UCL) nörobilimciler, “hafızanın iç işleyişini ve GPS’ini” daha iyi kavramak için fareler üzerinde deneyler yürütüyor. Hakemli bilimsel dergi Cell’de yayımlanan yeni çalışmada, beynin hafızadan sorumlu bölgesi hipokampusa lazer ışınları gönderilebileceğini ve böylelikle konum hücrelerinin (place cells) uyarılabileceğini ortaya koydu.


Bu konum hücreleri, hayvan veya insan gibi akıllı bir varlığın yeni bir çevreye girmesiyle aktive oluyor ve o çevrenin konumunu hafızada saklıyor.

Hayvanlar zihinsel olarak ilk konuma “ışınlandı”

Hayvanları daha sonra başka bir konuma taşıyan araştırmacılar, ilk konumu hafızada depolayan konum hücrelerini etkinleştirmek için lazer ışınları kullandı. Böylece araştırmacılar, farelere ödül verildiği konumun anısını yeniden etkinleştirmeyi başardı ve hayvanlar zihinsel olarak ilk konuma ışınlandı.

Alzheimer gibi hastalıklar için yeni tedaviler geliştirilebilir

İşlemin ardından farelerin yeniden şekerli su arayışına girdiği görüldü. Çünkü hayvanlar, ikinci değil, ilk konumda olduklarını sanıyordu. Bulgular, anıların nasıl depolandığına dair daha derin bir kavrayış sağlıyor. UCL’deki bilim insanları, bu sayede hafızayı etkileyen bunama ve Alzheimer gibi hastalıklar için yeni tedaviler geliştirebileceklerini düşünüyor.


Çalışmanın yazarlarından UCL Wolfson Biyomedikal Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Nick Robinson şöyle konuştu: “Yer hücreleri fareye gerçekten nerede olduğunu söylüyor ve fare karar verirken aslında yer hücrelerini dinliyor. Farenin davranışını etkilemek için bu anıları manipüle ediyoruz. Bu çalışma, anıların beyinde nasıl depolandığı hakkında yeni bilimsel bulgular sağlıyor.”

Beyin ışınlama araştırmasının özeti:

Hipokampus, uzamsal gezinme ve epizodik hafıza oluşumu için çok önemlidir. Hipokampal yer hücreleri, bir ortamda mekansal olarak seçici aktivite sergiler ve bu anımsatıcı işlevleri destekleyen bilişsel bir uzay haritasının sinirsel temelini oluşturmaları önerilmiştir. Ancak, yer hücresi aktivitesinin uzamsal gezinme davranışı üzerindeki doğrudan etkisi henüz gösterilmemiştir.

Eşzamanlı iki fotonlu kalsiyum görüntüleme ve iki foton optogenetiğinin “tamamen optik” bir kombinasyonunu kullanarak, bir sanal gerçeklik ortamında davranışsal olarak ilgili konumları kodlayan yer hücrelerini belirledik ve seçici olarak etkinleştirdik.


Az sayıda yer hücresinin hedefli uyarılması, bir uzaysal hafıza görevi sırasında hayvanların davranışını önyargılı hale getirmek için yeterliydi ve hipokampal yer hücrelerinin uzamsal navigasyonu ve hafızayı aktif olarak desteklediğine dair nedensel kanıtlar sağladı.*

Kaynaklar:

Kuantum ışınlama ile iki çip arasında veri aktarımı gerçekleştirildi


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.