Otopark gelirleri artık büyükşehir belediyelerine aktarılmayacak

AKP, Çevre Ajansı’nın kurulmasını da öngören 39 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Teklife göre ilçe belediyeler, otopark gelirlerini büyükşehir belediyelerine aktarmayacak.

Otopark gelirleri artık büyükşehir belediyelerine aktarılmayacak

Otopark gelirleri artık büyükşehir belediyelerine aktarılmayacak

İlçe belediyelerinin otopark gelirlerinin büyükşehire aktarılmasının önüne geçiliyor


TBMM Başkanlığına sunulan Türkiye Çevre Ajansı’nın Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi ile Karayolları Trafik Kanunu’nda değişikliğe gidiliyor. Teklifle ilçe belediyelerinin otopark gelirlerinin büyükşehir belediyelerine aktarmasının önüne geçiliyor.

Düzenlemeyle Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda değişiklik yapılarak, büyükşehir belediyelerinin görev ve sorumlulukları maddesine; bisiklet yollarının, bisiklet park istasyonlarının, bisiklet ve elektrikli skuter şarj istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve onarımıyla ilgili işleri yapma hükmünün eklenmesi öngörülüyor.

Bisikletli ulaşım planı hazırlanacak

İlçe belediyeleri ise bölge otoparkı, kapalı ve açık otoparklar yapma, işletme ve bunlara ruhsat verme görevine sahip olacak.


Ulaşımdan kaynaklanan emisyonların azaltılması amacıyla bisikletli ulaşımın yaygınlaştırılması için hazırlanacak ulaşım ana planlarında bisikletli ulaşıma yer verilmesi veya bisikletli ulaşım ana planının hazırlanması esas olacak.

CHP’den kanun teklifi: Kalıcı yaz saati uygulaması kalksın