Afşin-Elbistan Termik Santrali çevresinde hava kirliliği isyan ettirdi!

Kahramanmaraş’taki Afşin-Elbistan Termik Santrali, bölgede zehir saçmaya devam ediyor. Yeşil Afşin kapkara oldu, artık siyah kar yağıyor! Her gün küle ve dumana maruz kalan bölge halkı, kenti terk etmek istiyor!

Afşin-Elbistan Termik Santrali çevresinde hava kirliliği isyan ettirdi!

Afşin-Elbistan Termik Santrali çevresinde hava kirliliği isyan ettirdi! (video görüntüleri aşağıda)

Filtre ve baca gazı sistemleri kurulmadan çalıştırılan Afşin-Elbistan Termik Santralı zehir saçmaya devam ediyor. Bacadan çıkan dumanın camları, arabaları simsiyah yaptığını gören yurttaşlar sosyal medyadan çektikleri fotoğraflarla tepki gösterdi.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Ocak 2020’de mevzuata göre baca filtreleri zorunluluğunu yerine getirmediği gerekçesiyle mühürlenen santral, yine Bakanlık tarafından verilen geçici izinle faaliyetine devam ediyor. 1984’te ilk santralın kurulmasıyla santralların talanına uğrayan bölgede, yurttaşlar kirli havaya maruz kalıyor.

Maraş Afşin’de doğup büyüyen Nur Sultan Köse, “Üniversite okuyorum, 2 yılım kaldı bittiğinde nerede çalışırsam oraya ailemi de götürmek istiyorum” diyor.

Havada gözle görülür bir kirlilik olduğunu belirten Köse, “2020 Ocak ayında filtrelerin çalıştırılması zorunlu hale getirilmişti. Ancak biz çalıştırılmadığını düşünüyoruz. Zaman zaman sis çökmüş gibi kirli hava çöküyor. Hele de kış aylarında evlerde kömür yakıldığı için durum beter bir hale geliyor. Geceleri sokak lambalarının altında kirli hava apaçık görülebiliyor” dedi.

Yeşil Afşin, kapkara oldu!

İlk santral kurulurken yurttaşların iş bulacağız diye sevindiklerini ancak kazandıklarını da kaybettikleri sağlıklarına harcadıklarını belirten Köse, “20 yıl çalıştıktan sonra Ankara, Kayseri şehir şehir dolaşıp sağlıklarını kazanmaya çalışıyorlar. Tabii genelde çok geç oluyor. Kısır bir döngü. Hem insanımız ölüyor hem de şehrimiz yok oluyor. Eskiden Yeşil Afşin diye anılırmış. Şimdi kapkara bir şehir oldu” ifadelerini kullandı.

Buradan gitmek istiyorum

“Ben 22 yaşındayım, 22 yıldır da buradayım, babam da burada doğmuş ancak daha fazla burada yaşamak istemiyorum” diyen Köse, “Üniversite okuyorum, 2 yılım kaldı bittiğinde nerede çalışırsam oraya ailemi de götürmek istiyorum” diye ekledi. (BirGün)

afşin termik

“Kükürt dioksit kaynaklı hava kirliliğinde dünyada 5. sırada”

Greenpeace’in açıklamasına göre Afşin-Elbistan Termik Santrali, tüm dünyada kömürlü termik santrallerden salınan SO2’den kaynaklı hava kirliliği sıralamasında 5. sırada yer alıyor. Söz konusu hava kirliliği bölge için de ciddi bir halk sağlığı tehdidi yaratıyor.


Filtresiz termik santrallere izin var mı?

Termik santrallere baca filtresi takmadan 2.5 yıl daha çalışma izni verilmesini içeren Torba Kanunu, Kasım 2019’da AKP ve MHP’nin oylarıyla kabul edilmişti. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, filtresiz termik santrallere mevzuata uyum için 2.5 yıl daha süre veren, torba yasanın 50. Maddesi’ni veto etmişti. Yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanması zaruretinin, insan sağlığı ve çevrenin korunması amacının önüne geçmemesi gerektiğini ifade ediyor” denilmişti.

1 Ocak 2020 tarihinde ise Kütahya, Kahramanmaraş, Sivas, Manisa ve Zonguldak’taki toplam altı termik santral, verilen sürede baca filtresi takmadığı gerekçesiyle mühürlenmişti.

Termik santralin zararları

1- Termik santrallerde üretim sırasında azotoksit, kükürtdioksit ve pek çok küçük yapılı partikül açığa çıkmaktadır. Bu zararları maddeler salındıkları çevredeki insanların sağlığın için tehdit oluşturmaktadır. Yapılan araştırmalara göre bu maddeler yöre insanının sinir sistemininde olumsuz etkilere yol açmaktadır.

2- Bu çıkan zararları gazlardan etkilenen sadece insanlar değildir. Aynı şekilde bu gazlar etrafta yer alan hayvanlara da zarar vermektedir. Ayrıca çevre tarlalarda yer alan tarım ürünlerine, su kaynaklarına ve ormanlara da zarar verici etkileri bulunmaktadır.

3- Üretim sırasında bacalardan salınan küller insanlar tarafından solunmaktadır. Bu durumda çevre yörelerde kanser riskini arttırmaktadır.

4- Bacalardan yayılan zararlı gazlar asit yağmurlarının oluşmasına neden olmaktadır. Asit yağmurları sonucunda da termik santralinin inşa edildiği bölgelerde ki toprakların yapısının bozulması ve verimin düşmesi gibi pek çok olumsuz durumla karşılaşılmaktadır. Ayrıca asit yağmurlarının etkilediği başka canlılar da ağaçlardır. Ağaçların tahrip olması hayvancılığı da etkilemektedir.

5- Santraller de yüksek sıcaklıklarda elde edilen buharın soğutulması amacıyla yer altı suları veya akarsular kullanılmaktadır. Santralde ki sıcak su ile soğuk su değişimi yapılarak ortam soğutulmaktadır. Çekilen soğuk su yerine bırakılan sıcak su bırakılan ortamdaki canlılara zarar vermektedir. Ayrıca bu su akarsu veya yer altı kaynaklarını kirletmekte ve yeşilliği de tahrip etmektedir.


Termik santraller ekonomik anlamda ülkeye katkı sağlasa da beraberinde büyük tahribatlarda getirmektedir.

İşte Afşin-Elbistan Termik Santrali’nden paylaşılan son görüntüler:

Cumhurbaşkanı istediği araziyi ‘ormanlık alan’ statüsünden çıkarabilecek


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.