Merkür keşif aracı BepiColombo ilk fotoğrafları gönderdi

Güneş’e en yakın gezegen Merkür’ün keşfi için gönderilen BepiColombo uzay aracının ilk fotoğrafları yayımlandı. Uzay aracının fotoğrafları gezegene 2420 km mesafede düşük çözünürlüklü bir izleme kamerası ile çektiği belirtildi.

merkür Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) BepiColombo misyonu, Güneş Sistemi’nin en içteki gezegeni olan Merkür’ün fotoğraflarını yayımladı.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Japon Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı’nın (JAXA) ortak projesi olarak Merkür’ün keşfi için görevlendirilen BepiColombo misyonu, Merkür’den çekilen ilk fotoğrafları Dünya’ya gönderdi. Uzay aracının görüntüyü gezegenin üzerinden geçtikten kısa bir süre sonra sadece 200 kilometre yükseklikte çektiği belirtildi.


merkür

BepiColombo’nun Merkür’ün fotoğraflarını yan tarafında bulunan düşük çözünürlüklü bir izleme kamerası ile çektiği belirtildi. Paylaşılan ilk siyah-beyaz fotoğrafların ardından ESA’nın ilerleyen günlerde daha fazla görüntü yayınlaması bekleniyor.

Merkür, Güneş Sistemi’ndeki en hızlı gezegen

Güneş sisteminde yer alan en küçük gezegenlerden birisidir. Çapı 4878 km’dir. Güneşe en yakın gezegen olan Merkür, adını Roma tanrılarından almıştır. Kendi etrafında 116 günde dönen Merkür, Güneş Sistemi’ndeki en hızlı gezegen olarak tanımlanır.

Güneşe en yakın gezegen olan Merkür, yaklaşık her 7 yılda Güneş’in karşısından geçer ve bu olay Dünya’dan çıplak gözle görülebilir. Adını Roma tanrılarının habercisi olan Merkür’den almıştır. Şimdi bu gezegen hakkında bilmeniz gereken konulara göz atalım:

Yörüngesi, Dünya’nın yörüngesine 7 derece eğik olan Merkür, eski çağlardan beri insanlar tarafından bilinen bir gezegendir. Bu nedenle keşif tarihi tam olarak bilinmemektedir. Ancak ilk defa Milattan Önce 3000 yıllarında Sümerler tarafından bahsedildiği hakkında bilgiler bulunmaktadır.

Merkür’de 1 gün, Dünya’da 176 güne eş

Merkür’de bir yıl, Dünya’da 88 güne denge gelmektedir. Bir gün ise 176 Dünya gününe beraberdir. Bu uygunsuzluğun nedeni, gezegenin kendi ekseni etrafında dönüşünün çok yavaş olmasından kaynaklanmaktadır. Güneş sisteminin en küçüğüdür ve ağır metaller ile kayalardan ibarettir.


Dünya’dan sonra ikinci en yoğun gezegen olan Merkür, antik Yunan çağlarında iki yıldız olarak biliniyordu. Gündüz yıldızı Hermes ve akşam yıldızı Apollo olarak tanımlanırdı. Yörüngesi, Albert Einstein’in genel görecelik teorisinin ispatı için önemli bir kanıt olarak görülmüştür.

Güneş’e en yakın gezegen olması nedeniyle çok fazla keşif yapılamayan Merkür hakkında bazı bilgiler edinilebilmiştir. Mariner 10 ve Messenger araçlarının bu bilgilerde büyük etkisi vardır.

merkür

Güneş Sistemi, Dünya da dâhil olmak üzere, üzerinde birçok gezegeni barındıran bir sistemdir. Güneş Sistemi’nde yörüngeler vardır ve bu yörüngeler güneşten uzaklaştıkça genişlemektedir. İşte bu yörüngelerden güneşe en yakın yörünge üzerinde olan gezegen, yalnızca bir kez görüntülenmiş olan Merkür gezegenidir.

Merkür diğer gezegenlere göre aralarında en küçük olan gezegen olarak bilinir. Güneş Sistemi üzerinde toplamda 8 tane gezegen bulunmaktadır ve hepsinin ismi farklı şekillerde ortaya çıkmıştır.

Merkür de ismini Roma döneminde almıştır. Roma mitolojisine göre ticaret ve haberleşme tanrısı olan Merkür, gezegenin isim babasıdır. Kavuşum günü sayısı 116 gün olan Merkür, bu sürenin yarısında Güneş’in önünden, yarısında arkasından gitmektedir. Başka bir deyişle yarısında Güneş’in batısında, yarısında doğusunda yer almaktadır.

merkür

Şimdi bu özelliklere göz atalım:

 • Merkür, Güneş Sistemi’nin en küçük gezegenidir. Aynı zamanda Güneş’e de en yakın gezegen olarak bilinir.
 • Güneşe yakınlığı nedeniyle Merkür hakkındaki bilgiler sınırlı olmaktadır. Çünkü bu gezegene gitmek ve onu incelemek sıcaklık nedeniyle çok zordur. Merkür gezegenine yalnızca 1 kez Mariner 10 isimli uzay aracı gidebilmiştir, ama yine de Merkür hakkında bilgi edinilememiştir.
 • Merkür gezegeninin bilinen bir uydusu bulunmamaktadır.
 • Gezegenler sınıflandırılmıştır; ama Merkür hakkındaki bilgilerin kısıtlılığı nedeniyle Merkür gezegeninin kaya sınıfına mı, yoksa yer benzeri sınıfına mı girdiği bilinmemektedir.
 • Merkür çıplak gözle izlenebilen sayılı gezegenlerden bir tanesidir. Çıplak gözle izlenebilen toplam 5 gezegen bulunmaktadır. Bu gezegenlere güneş sisteminin en küçük gezegeni olan Merkür de dâhildir.
 • Güneşe en yakın gezegen olan Merkür’ün yeryüzünden izlenmesi çok güç ve nadir bir durumdur.

Merkür gezegeninin bilinen fiziksel özellikleri

Merkür gezegeni Dünya ile hemen hemen yakın bir yoğunluğa sahiptir. Yoğunluk bakımından, Dünya’dan sonraki en yoğun gezegendir. Yapısal olarak çok katı olduğu bilinmektedir. Güneşe en yakın gezegen olan Merkür’ün sıcaklığından dolayı çok fazla araştırma yapılması mümkün değildir.


Merkür gezegeninde etkili bir atmosfer olmadığından 475’lere çıkan ısı, geceleri -175’lere kadar düşebilmektedir. Çok koyu renkte bir dış yüzeysel görüntüye sahip olan bu gezegen, güneşe en yakın gezegen olmasına rağmen kendisine gelen ışınların yalnızca %10’unu yansıtabilmektedir.

Merkür’ün bilinen diğer fiziksel özellikleri ise şu şekildedir:

 • Kütlesi, Dünya’nın 0,055 kadarıdır (330.104.000.000.000 milyar kilogram).
 • Ekvator ve kutup çapları, 4879 kilometredir.
 • Ekvator çevresi, 15 bin 329 kilometredir.
 • Gezegenin yerçekiminden kurtulmak için gereken hız, 4,25 km/saniyedir.
 • Yörüngedeki hızı 47.362 km/saattir.
 • Yörünge uzaklığı, 57.909.227 kilometredir (0,39 AU).
 • Dünyadan uzaklığı, 91.691.000 kilometredir (0,61 AU).
 • Yörünge tamamlama süresi, 87,97 Dünya günüdür.
 • Yüzey sıcaklığı, -173 ila 427 santigrat derecedir.
 • Çekirdeği, kütlesinin %40’ı kadardır ve sıvı halinde olduğuna inanılmaktadır.
 • Yerçekimi, Dünya’nın %38’i kadardır. Yani Dünya’da 100 kilogram olan bir cisim, Merkür’de 38 kilogramdır.
 • Düşük yerçekimi nedeniyle atmosferi yoktur.
 • Dünya’nın sahip olduğu manyetik alanın yalnızca %1’ine sahiptir.
 • Güneş Sistemi’nde Venüs’ten sonra en sıcak ikinci gezegendir.
 • Güneş Sistemi’nin en kraterli gezegenidir.

Çin dev bir uzay gemisi tasarlıyor: Uzunluğu bir kilometre olacak!