2021 Demokrasi Raporu: Türkiye 149. sırada!

2021 Demokrasi Raporu’na göre Türkiye 179 ülke arasında 149. sırada; hukukun üstünlüğü sıralamasında ise 139 ülke arasında 117. sırada. Demokrasinin, hukukun askıya alındığı Türkiye, Batı tarafından Afganistan, Suriye, İran gibi ülkelerle aynı kategoride kabul ediliyor!

Demokrasi Raporu Türkiye

Türkiye iktidar kaynaklı bir çöküşün eşiğinde mi?

Türkiye topyekun bir çöküşe doğru evrildi. Ülke adına alınan kararlar, gelişen süreç ülkenin her alanda geriye doğru gitmesine neden oluyor.


Öncelikle Türkiye Batı yönlü mü, doğu yönlü mü, yoksa bir sentez bileşenini mi benimsemeli buna karar vermeli. Aslında ülkenin yönü, bilim temelli bir ‘Batı kafası’ olmalıdır. Çağdaş, medeni, gelişmiş bir Türkiye için, Atatürk’ün benimsemiş olduğu ilkeler doğrultusunda laik, cumhuriyetçi ve tam demokratik zemine oturtulmalıdır.

İktidar yetkilileri, maalesef bugün gelinen noktada, çağa uygun olmayan kararları nedeniyle ülkeyi, bazı Afrika ülkelerinin gerisine itmiştir.

Çoğulcu demokrasi yerine çoğunluğun egemenliğine verilen demokrasi, ülkenin de Batı’dan uzaklaşmasına neden olmuştur. Avrupa Birliği kriterlerinden yıldan yıla uzaklaşılması ülkenin de gittikçe Batı’dan geri kalmasına neden olmuştur.

Bugünkü gelinen nokta, Osmanlı’nın matbaayı Avrupa’dan 250 yıl sonra getirmesine benzetilebilir. Şimdi birileri ‘efendim aynı koşullar mı var, bak işte İHA, SİHA üretiyoruz’ diyebilir. Ancak öyle olmuyor!

Eğer demokrasiden, özgürlüklerden, insan haklarından uzaklaşırsanız teknolojik gücün bir önemi de kalmıyor.

Türkiye bir NATO üyesi, Birleşmiş Milletlere üye, G-20 ülkeler (bu sene 21. sıraya geriledi) arasında yer alan ve yapılan toplantılara da temsilci gönderen güçlü (tartışılabilir) bir ülke!

Bunlar yeterli midir?

Kesinlikle hayır!


Amerika Birleşik Devletleri aralık ayında yapılacak olan ‘Demokrasi Zirvesi’ne Türkiye’yi davet etmedi. 106 ülkenin yer alacağı toplantıya Angola, Gana çağrıldı ama Türkiye çağrılmadı. Çağrılmayan ülkelerden arasında Afganistan da var ve bu ülkede bilindiği üzere Taliban hüküm sürüyor.

2021 Demokrasi Raporu‘na göre Türkiye 179 ülke arasında 149. sırada; hukukun üstünlüğü sıralamasında ise 139 ülke arasında 117. sırada.

Dünyada en çok gazetecinin tutuklandığı ülke sıralamasında Türkiye birinci sırada yer alıyor.

‘Stratejik ortak’, ‘model ortaklık’ dediğiniz ABD, bugün Türkiye’yi zoraki olarak yanında tutuyor. Ortadoğu’da Rusya tehdidine karşı NATO içinde barındırıyor.

Türkiye’nin hukuk sistemi her geçen gün Avrupa tarafından izlendiği için Türkiye benimsenmiyor, yok sayılıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarını Türkiye uygulamıyor. Bu durum da Batı tarafından kabullenilmiyor.

Ekonomik boyutuyla baktığımızda ise Türkiye her araştırmada ‘yatırım yapılabilir ülke’ sıralamasında son sıralarda. Hukukun yok sayıldığı, demokrasinin askıya alındığı bir ülkeye dış yatırımcı neden gelsin?

2000’li yıllarda Irak‘ta, 2010’lu yılların başından itibaren Suriye‘de, şimdi Afganistan‘da yatırım yapılıyor mu?

Hayır yapılmıyor!

Türkiye, Batı’nın gözünde bu ülkelerle birlikte aynı kategoride kabul ediliyor.


Türkiye, AKP ile birlikte karanlık kuyunun derinliklerine doğru hızla batıyor. İzleyip göreceğiz bu batış nerede son bulacak bakalım!..

AKP iktidarının Türkiye AŞ.’si iflas etmiştir!


Erdal Kişioğlu
Kişioğlu, zıt düşüncelere sahip kişilerle tartışmayı seven ve her olaya bilimsel olarak yaklaşıp, olaylara septik yaklaşmaktan kaçınmayan biridir. Olayları derinlemesine incelemeyi ve yanlışın ortaya çıkarılıp doğruya nasıl ulaşılacağı konusunda fikir üretilip bunun üzerinden felsefe yapılmasını arzulayan biridir. Etik, ahlaki ve hukuki sınırları aşmadan herkesin, her ortamda eleştirilmesi taraftarıdır. Dogmatik düşüncelerden uzak; sormayı, sorgulamayı kendisine görev edinmiş ve bunun çabası içerisindedir… Her türlü bilgi alışverişine açık; farklı görüşlerin çarpıştıkça büyüyebileceğine ve kolektif düşünsel ürünlerin ikamesinin de olabileceğine inanmakta; halk için, halk yararına olan her şeyin de yanındadır…