Ekonomik kriz, salgını unutturdu: 2022’nin imtihanı ekonomi olacak!

Salgın günde 100 bin vaka gibi rekor seviyelere ulaşmasına rağmen vatandaşın gündeminde son sıralarda yer aldı. Ipsos araştırmasına göre hayat pahalılığı ve enflasyon çalışan kesimin ana endişesi oldu.

ekonomik kriz

Son Omicron varyantı ile birlikte vaka sayısının 100 bin sınırını da aşmasının ardından çalışanların yüzde 51’i yaşanan sürecin çalışma hayatında büyük etki yarattığını aktarırken, ekonomik kriz ile yaşanan hayat pahalılığı ve enflasyon ise tüm bu süreçleri gündemden çıkardı.

Her 4 çalışandan 3’ü yüksek enflasyon ve hayat pahalılığına çözüm bulmak istediğini belirterek, ana gündemlerinin sağlık değil geçim derdi olduğunu belirtti.


Ipsos tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye’de çalışanlara bir konuya çözüm getirme imkânları olsa neyi çözmek istedikleri sorulduğunda, yüzde 76’sı hayat pahalılığı ve enflasyon cevabını verdi. Pandemide vaka sayılarındaki hızlı artışa rağmen salgına çare bulmak isteyeceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 16’da kaldı.


İş gücünde kayıp

Pandemi sürecinin hızlanması ile birlikte iş gücü ve üretimde de aksamalar yaşanıyor. Aralık ayının sonunda, salgının işleri üzerinde olumsuz etkisi olacağını düşünenlerin yüzde 43 olan oranı geçen 1 aylık süreçte 8 puan artarak yüzde 51’e yükselmiş durumda.

Salgının işleri üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağını düşünenlerin oranı da 5 puan düşerek yüzde 35’e geriledi. Çalışanların yarısından fazlası salgının işgücü üzerinde olumsuz etkisi olduğu görüşünü belirtirken, çalışanların yüzde 45’i işyerlerindeki çalışanların Covid-19’a yakalanmaları ya da temaslı olmalarından dolayı işgücü eksikliği yaşandığını ama üretime bir etkisi olmadığını aktardı.

2022’nin imtihanı ekonomi olacak!


İş hayatındaki dinamiklere rağmen Türkiye’deki en önemli gündemin ekonomi olduğunu ve her konunun ekonomiye bağlandığını kaydeden Ipsos, Sosyal Araştırmalar ve Kalitatif Araştırma Hizmet Birimleri Lideri, İcra Kurulu Üyesi Ece Ertürk, “Söz konusu ekonomi, hayat pahalılığı, alım gücü, olduğunda salgının da beraberinde getirdiği sorunların da önemini bir nebze kaybettiğini görüyoruz. Üretebilecek durumda olan bu insanların elinde tek şans olsa salgını değil ekonomiyi düzeltmeyi yeğliyorlar. Bu da ülkemizin 2022’de imtihanı olacak” dedi.

Faturası için yüzüğünü satan yurttaş Erdoğan’a isyan etti: Bende yüzük de kalmadı!


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.