Neandertaller ile ilgili tarihi değiştirecek keşif!

Fransa’da kazı çalışmalarını sürdüren arkeologlar ve bilim insanları, modern insanın atası olan Neandertallerin, Homo Sapiens tarafından yok edilmediğini aksine iki grubun da birlikte yaşadığını tespit etti.

Neandertaller

Fransa’da kazı çalışmalarını sürdüren arkeologlar ve paleontologlar, insanlık tarihi ile ilgili dikkat çekici bir bulguya ulaştı…

Fransa’daki Madrin mağarasında incelemelerini sürdüren bilim insanları, Homo Sapiens’lerin, Neandertallerin Avrupa’daki bölgesine tahmin edilenden çok daha erken dönemlerde geldiğini buldu. Uzmanlar, yapılan kazı çalışmaları sırasında 54 bin yıl önceye ait bir çocuk dişi bulduktan sonra bu kanıya vardı.


Bu zamana kadar Neanderthallerin, 40.000 yıl önce, “kuzenleri” Homo Sapiens’lerin bölgeye gelmesiyle yok olduğu tahmin ediliyordu. Fakat bulguları inceleyen bilim insanları iki grubun da birlikte yaşadığı sonucuna ulaştı.

Toulouse Üniversitesi’nde görevli Ludovic Slimak önderliğinde çalışan bilim insanları, şu an güney Fransa’daki Rhone bölgesinde bulunan Mandarin mağarasında iki grubun bir arada yaşadığını tespit etti.

Neandertal arkeolojik

Bilim insanlarının araştırması Science Advances isimli bilimsel dergide yayınlandı.

Neandertal nedir?

Neandertal ya da Neandertal (İngilizce: Neanderthal) insanı, günümüzden yaklaşık 250 bin ila 40 bin yıl önce yaşamış insan türüdür. İkili adlandırmada ismi “Homo neanderthalensis”dir. Fosilleri muhafaza etmeye müsait kireç taşı mağaralarda yaşadıkları için haklarında en fazla bilgi sahibi olunan ve bunun bir sonucu olarak modern kültürde tipik “mağara adamı” kalıbını yaratan tarih öncesi insan türüdür.


İlk neandertal fosili Almanya’nın Düsseldorf kenti yakınlarındaki Neander vadisinde 1856’da bulundu. Bu nedenle Neandertal ismi verildi. Almanca “tal” ve eski Almanca’da “thal” sözcükleri vadi anlamına gelir.

Neanderthals

Neanderthaller günümüzden yaklaşık 200 ila 100 bin yıl önce ortaya çıkmışlardır. Soyları yaklaşık 35 bin yıl önce tükenmiştir. Atlantik kıyılarından Orta Asya’ya, en kuzeyde Belçika’dan, güneyde Akdeniz ve güneybatı Asya’ya kadar olan bölgede yaşamışlardır.

Neandertaller muhtemelen Avrupa’da, soğuk iklim koşullarına uyum sağlayabilmek amacıyla ortaya çıktı. Daha sonra batı Asya’ya ulaştı ve muhtemelen Levant’da (doğu Akdeniz) Homo sapiens ile karşılaştı. Neandertalların Afrika’ya ya da Özbekistan’ın doğusuna ulaştıkları konusunda herhangi bir iskeletsel kanıt yoktur.

Neanderthal skeleton

Büyük ölçüde H. heidelbergensis’in, popülasyonlar sırasıyla Avrupa, Asya ve Afrika’da izole edilmeden önce Neandertallerin, Denisovalıların ve modern insanların son ortak atası olduğu düşünülmektedir. Neandertal/insan ayrımı için çok sayıda tarih önerilmiştir. Yaklaşık 250.000 yıl öncesine ait tarih, “H. helmei” nin son ortak ata olduğunu belirtir ve bölünme, Levallois taş alet yapma tekniği ile ilişkilidir. Yaklaşık 400.000 yıl öncesinde ayrıldığı teorisi, H. heidelbergensis’i son ortak ata olarak kullanır. 600.000 yıl öncesinde ayrıldığı teorisi ise, “H. rhodesiensis”in modern insan soyunun ve bir H. neanderthalensis/H. heidelbergensis olarak ayrılan soyun son ortak atası olduğunu belirtir.


Genetik kanıtlar, Sima de los Huesos homininlerinin (Miguelón) sonraki Neandertallerin ataları olduğunu gösteriyor. Ancak, onları Homo heidelbergensis’e dahil edip etmemeleri veya Homo neanderthalensis’in erken üyelerini temsil edip etmemeleri konusunda tartışmalar var.

Neandertallerle ilgili bulgular şaşırtmaya devam ediyor