Türk Telekom’un yüzde 55’i Varlık Fonu’na devredildi

Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile LYY Telekomünikasyon AŞ (LYY) arasında, Türk Telekomünikasyon AŞ’nin (Türk Telekom) toplam sermayesinin yüzde 55’ini temsil eden paylarını satın almak için Pay Satın Alım Sözleşmesi imzalandı.

Türk Telekom

Türk Telekom tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, pay satın alım sözleşmesinin imzalanmasına ilişkin detaylara ver verildi. Açıklamada, şu ifadelere verildi:

• 17 Aralık 2021 tarihinde yapılan açıklamada belirtildiği üzere LYY ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, işleme konu paylar için satın alım bedeli 1 milyar 650 milyon ABD Doları olarak belirlenmiştir. Buna ek olarak, bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı konsolide mali tabloları esas alınarak Türk Telekom’un Genel Kurulu tarafından dağıtımına karar verilecek temettü tutarından LYY’nin yüzde 55 payına denk gelen kısmı LYY’ye ödenecektir.


• Bu satın alma, Türk Telekom’un sektördeki güçlü pozisyonunun, marka değerinin, üstün varlık ve insan kalitesinin ve çeşitlendirilmiş iş modelinin yanı sıra sağlam finansal ve operasyonel performansının sürdürülebilirliğine ve Türkiye telekomünikasyon sektörünün uzun vadeli cazip görünümüne olan inancımızı yansıtmaktadır.

• İşlemin tamamlanması ilgili düzenleyici otoritelerinin onaylarının alınması dahil sözleşmede yer alan kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olarak gerçekleşecektir.

NE OLMUŞTU?

Türkiye İş Bankası, Garanti Bankası ve Akbank, Oger Telecom’un sahibi olduğu Türk Telekom’un kredi borçlarını ödeyememesi nedeniyle yüzde 55 hissesine 3 yıl önce el koymuştu.

Hisseleri Levent Yapılandırma adı ile kurulan şirkete devreden bankalar daha önce şirkete stratejik bir alıcı bulma konusunda tavsiye vermesi için Morgan Stanley’i görevlendirmişti.

TVF ise halihazırda bankada yüzde 6,7 hisseye sahip. Hazinenin yüzde 25 hissesine sahip olduğu şirketin geri kalanı ise halka açık.

Turkcell’i de almışlardı

Varlık fonu halihazırda Türkiye’nin en büyük telekomünikasyon şirketi olan Turkcell’de de çoğunluk hissesine sahip. Geçtiğimiz yıl TVF, Turkcell’in en büyük hissedarı Telia’nın hisseleri 530 milyon dolar karşılığında almıştı. TVF, Turkcell’deki hisselerin yüzde 26’sına sahip.

TVF’nin Türk Telekom’un çoğunluk hisselerini de alması, Türkiye’nin en büyük iki telekomünikasyon şirketine de sahip olması anlamına geliyor.

Varlık Fonu’nun Türk Telekom’un yüzde 55’ini satın alması Meclis gündeminde

Türkiye Varlık Fonu’nun, Türk Telekom’un yüzde 55 hissesini satın almasını TBMM gündemine taşıyan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Söz konusu hisse 2026’da bedelsiz bir şekilde kamuya geçeceği halde, TVF hangi nedenle bu alım işlemini gerçekleştirmiştir? Ödeme peşin mi, taksitle mi olacaktır?” diye sordu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) yüzde 55 hissesini satın almasını TBMM gündemine taşıdı.

Altay, “TVF, Türk Telekom için 1 milyar 650 milyon dolar borcu nereden buldu? Sözleşme gereği olarak, söz konusu yüzde 55’lik hisse 2026’da bedelsiz bir şekilde kamuya geçeceği halde, TVF hangi nedenle bu alım işlemini gerçekleştirmiştir?” dedi.


“Hariri ailesi kaynağı alıp giderken”

Altay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, Türk  Telekom’un ‘özelleştirme başarısı’ olarak sunulan, hem iletişim altyapısı hem de mali olarak Türkiye’ye ağır kayıplar yaşatan süreç sonunda yeniden kamulaştırıldığını kaydetti.

Altay, “Bu süreçte özelleştirme ihalesini kazanan Hariri Ailesi, 8-10 milyar dolar tutarında bir kaynağı alıp giderken, Türk bankalarına olan borçlarını ödememiş, bankacılık sektörüne dolayısıyla Türkiye ekonomisine büyük zarar vermiştir” dedi.

“Böylesine ağır bir bedelin  sorumlularından hesap sorulamadan, TVF,  2026’da Hazine’ye iade edilecek olan Türk Telekom’un yüzde 55 hissesini, 1 Milyar 650 milyon dolar bedelle almak için  LYY Telekomünikasyon A.Ş. ile anlaşmaya vardığını açıklamıştır” diyen Altay, şöyle devam etti:

“Türkiye’ye yeni faturalar çıkacak”

“Sözleşme gereği 2026’da kamuya dönecek olan yüzde 55 hisse için yaklaşık 25 milyar TL ödenmesi, soru işaretlerini beraberinde getirmiştir.

Türk Telekom’un 2021 yılı net kârı 5.8 milyar TL olduğu dikkate alındığında, 25 milyar TL’lik ödeme, 4 yılda LYY Telekomünikasyon A.Ş.’ye düşecek payın peşin ödenmesi, yükünün de millete kalması anlamına gelmektedir.

‘Kaynak yaratacak’ diye sunulan Türkiye Varlık Fonu, son dönemde yaptığı işlemlerle kaynak değil yeni borçlar yaratan bir kurum haline gelmiştir. Bu durumun gelecekte, ülkemize yeni faturalar çıkaracağı açıktır.”

“Ödeme peşin mi olacak?”

Altay, cevaplanması talebiyle şu soruları iletti:

• Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekom’un yüzde 55 hissesi için ödeyeceği 1 milyar 650 milyon dolarlık borcu nereden bulmuştur? Bu alım işlemi için ödeme planı nasıldır? Ödeme peşin mi taksitle mi olacaktır?

• Sözleşme gereği olarak söz konusu yüzde 55’lik hisse 2026 yılında bedelsiz şekilde kamuya geçeceği halde, TVF hangi nedenle bu alım işlemini gerçekleştirmiştir?

• Türk Telekom’un 2021 yılı net kârının 5.8 milyar TL  olduğu dikkate alındığında, yaklaşık 4 yıllık payın peşin olarak ödenmesi niteliğindeki işlemden kamunun sağlayacağı yarar nedir? Büyük bir döviz sıkıntısının yaşandığı bir dönemde, 1 milyar 650 milyon dolar borçlanma yapılması, millete yeni bir yük değil midir?

• Türkiye Varlık Fonu A.Ş. ve alt fonlarının Türkcell, Telekom gibi alımlar ile kamu bankalarının sermaye artışları için aldığı borç tutarı nedir? Bu borçlanmalar hangi kurum, banka ve yurtdışı kurululardan alınmıştır?


• Türk Telekom özelleştirmesi sürecinin Türk bankacılık sektörüne dolayısıyla Türk ekonomisine verdiği zararlarla ilgili, yönetim ve denetim sorumluluğu olan kamu görevlileri hakkında hukuki bir süreç başlatılacak mıdır?”

Akşener: Erdoğan yandaşın, rantın adamı haline geldi, Bay Kriz oldu!


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.