Bu 5 cümleyi kuruyorsanız ‘çok sık aşık olma’ rahatsızlığına sahipsiniz

Bilim insanlarına göre bu 5 cümleyi Kuruyorsanız ‘Çok Sık Aşık Olma’ rahatsızlığına sahip olabilirsiniz! Yıllardır bildiğimiz bir kavram olan şıpsevdilik, bilim insanları tarafından incelenince adı emofili oldu. Bilim insanlarına göre bunun nedeni beyindeki ödül mekanizması.

çok sık aşık olma

Bizi romantik bir ilişkiye çeken şey; o ilişkinin bize hissettirdikleri mi, yoksa karşı tarafın çekiciliği mi? Bu soruya emofilisi olan bir bireyin vereceği cevap, romantik ilişkilerin kendilerine hissettirdikleri olacaktır.

Psikolog Daniel N. Jones ve sosyal psikolog Shelby R. Curtis 2017 yılında kişilik ve bireysel farklılıklar üzerinde araştırma yaparken birçok kavramı incelediler. İnceledikleri kavramlardan biri de emofili kavramıydı.


“Emofilisi olan bireyler neden kolay, hızlı ve sık aşık olur?” sorusunu cevaplamaya çalıştılar. Yaptıkları araştırma sonucunda emofilinin beyindeki ödül mekanizmasından kaynaklanabileceğini buldular. Araştırmanın diğer bir sonucu ise bu sorunun bağlanma problemleriyle ilşkili olmadığıydı.

Emofili: Aşık olmadan duramıyorum

Toplumda şıpsevdi, ayran gönüllü gibi kavramlara karşılık gelen emofili, kişilerin çok sık aşık olmasını ifade eder. Bu kadar sık partner değiştirmenin asıl nedeni, Jones ve Shelby’ye göre bu insanların beyinlerindeki ödül mekanizmasıdır. Kişinin aşık olduğunda aldığı haz, kişi için bir ödüldür ve bunu tekrar tekrar elde etmeye çalışır. Tıpkı Skinner’in fareleri gibi.


Psikolog Burrhus Frederic Skinner, edimsel koşullanma üzerine yaptığı deneylerde günümüzde Skinner Kutusu diye adlandırılan bir kutu icat etti. Bu kutuda bir düğme ve düğmeye basılınca yemin düştüğü bir bölüm bulunur. Fare, düğmeye bastıkça yemin geldiğini fark ettikten sonra sürekli düğmeye basar. Tıpkı aşık olunca aldığı hazzı tekrar almak için sürekli aşık olan emofilisi olan bireyler gibi.

Yapılan bir diğer araştırmada ise karanlık üçlü (narsisizm, makyavelizm, psikopati) dediğimiz kişilik özellikleriyle ilişkili olabileceği bulunmuş. Bu kişilik özelliklerini taşıyan kişiler ise kişiliklerini gizleme eğilimi olan insanlardır.

Emofilisi olan bireylerden aşağıdaki cümleleri sık sık duyarsınız:

  1. Aşık olmak benim işim. Herhalde benim kadar kolay aşık olan başka kimse yoktur.
  2. Belki de benim problemim karşımdakine bu kadar çabuk bağlanmam.
  3. Bence aşık olmak dünyanın en güzel hissi.
  4. Aşk tam bana göre. Keşke daha sık aşık olsam.
  5. İlişkiden ilişkiye atlıyor olabilirim ama elimde değil. Her defasında bu son sanıyorum.

Kaynak: Webtekno

Resimde ilk ne görüyorsun? Gerçekçiliği ortaya çıkaran kişilik testi


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.