Sertleşme sorununun nedeni metabolik sendrom olabilir!

Sertleşme bozukluğu; tatmin edici bir cinsel performans için yeterli ereksiyonu sağlama ve sürdürmede yetersizlik olarak tanımlanıyor. Bu durum erken boşalmadan sonra dünya genelinde en sık görülen cinsel işlev bozukluğu olarak karşımıza çıkıyor. Çalışmalar; sigara kullanımı, hipertansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği, obezite ve sedanter yaşam tarzının sertleşme bozukluğu için önemli risk faktörleri olduğunu gösteriyor.

Sertleşme sorunu

Memorial Bahçelievler Hastanesi Üroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Yılmaz Aslan, sertleşme bozukluğu ve metabolik sendrom ilişkisi hakkında önemli bilgiler verdi.

Metabolik sendrom, 21. yüzyılın en önemli halk sağlığı sorunudur

Metabolik sendrom, 21. yüzyılın önemli halk sağlığı sorunlarının başında gelmektedir. Metabolik sendrom, birden fazla kalp damar hastalığı risk faktörünün kümelendiği hastalıklar grubu olarak tanımlanmaktadır.


Son yüzyılda gittikçe önem kazanmakla birlikte gelişmiş ülkelerde kardiyovasküler hastalıkların ve bu hastalıklardan ölümlerin önemli nedenlerinden biridir. Batı tipi yaşam tarzı olan ülkelerde daha sık gözlenmektedir. ABD’de yetişkin nüfusun %34-39’unda metabolik sendroma rastlanmaktadır. Metabolik sendrom görülme sıklığı ülkemizde de Avrupa ve Amerika’daki oranlara benzerlik göstermektedir.

Günümüze kadar farklı sağlık otoriteleri tarafından birçok tanımlama yapılmıştır. Tüm tanımlamaların beş ortak bileşeni; artmış açlık kan şekeri (insülin direnci), artmış kan basıncı, yükselmiş trigliserid seviyesi (TG), düşmüş yüksek dansiteli lipoprotein seviyesi (HDL) ve obezitedir.

Metabolik sendromlu kişilerde ürolojik problemler daha sık görülüyor

Yeni araştırmalar metabolik sendromun çeşitli ürolojik hastalıklar ile de ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Bu kişilerde iyi huylu prostat büyümesi, prostat kanseri, böbrek kanseri, aşırı aktif mesane, erkek kısırlığı, stres tipi idrar kaçırma ve hipogonadizm gibi ürolojik problemler daha sık gözlenmektedir.

Diyabet, hipertansiyon, obezitesi olanlar dikkat!

Metabolik sendrom, kardiyovasküler hastalıklar ve sertleşme bozukluğu arasında kuvvetli bir ilişki olduğu birçok çalışmada gösterilmiştir. Metabolik sendrom bileşenleri aynı zamanda vasküler enflamasyona ve damar iç yüzeyini döşeyen endotel fonksiyon bozukluğuna neden olmaktadır ve bileşenlerinin sayısı arttıkça sertleşme bozukluğu sıklığı ve şiddeti artmaktadır.

50 yaş altı metabolik sendromlu hastalarda çeşitli derecede sertleşme bozukluğu görülme sıklığı %68.4, 50 yaş üstü metabolik sendromlu hastalarda görülme sıklığı %74.8 olarak bildirmişlerdir. Ülkemizde metabolik sendromu olan hastaların %79’unda herhangi bir derecede sertleşme bozukluğu ve %24.8 oranında şiddetli sertleşme bozukluğu rapor edilmiştir.


Birçok çalışmada 50 yaşın üzerinde sertleşme bozukluğu ile başvuran hastaların yaklaşık yarısında metabolik sendrom varlığı saptanmış ve bu hastaların yaklaşık yarısında da şiddetli sertleşme bozukluğu olduğu gösterilmiştir.

Farklı çalışmalarda diyabet, hipertansiyon, obezitenin şiddetli sertleşme bozukluğu gelişimi için en önemli metabolik sendrom bileşenleri olduğu belirtilmiştir. Testosteron hormonu karın etrafındaki artmış yağ dokusu varlığında östrojene dönüşmektedir. Bu durum cinsel fonksiyon bozukluğuna ve cinsel isteksizliğe neden olabilmektedir.

Bu nedenlerle sertleşme bozukluğunun gelecekteki damar sertleşmesi, tıkanmalar, inme ve kalp krizi gibi kardiyovasküler hastalıkların ön belirtisi olabileceği belirtilmektedir.

Metabolik sendromlu kişilerde prostat büyümesi yaygın görülüyor

Metabolik sendromu olan erkeklerde olmayanlara göre yıllık prostat büyüme hızı daha fazla bulunmuştur. Bu kişilerde idrar yapma ile ilgili sıkıntılar daha erken yaşta görülmektedir. Metabolik sendrom bileşen sayısı arttıkça idrar yapma ile ilgili semptom şiddeti artmakta ve idrar akım hızı azalmaktadır.

İyi huylu prostat hastalarında ilk basamak tedavi seçeneği olan alfa bloker ilaç tedavilerine yanıt metabolik sendrom varlığında daha azdır. Son yıllarda metabolik sendrom ile prostat kanseri arasında ilişki olabileceğini gösteren çalışmalar da yapılmıştır. Bu hastalarda prostat kanserinin daha saldırgan olduğu tedavi başarısının ve kanser nüksünün daha fazla olduğu söylenilmektedir.

Yaşam tarzı değişikliği çok önemli

Genetik ve çevresel faktörlerin birlikte rol oynadığı metabolik sendromun temelinde insülin direnci yatar. İnsülin direnci ise vücudun insülin salgılamasına rağmen, insülinin hücre içine girip glukozu taşıyamaması durumudur. İnsülin etkisinin yetersiz olduğu bu durumlarda kanda ve organlarda yağ miktarı artar.


İnsülin direncini artıran temel faktörler; hareketsiz yaşam biçimi ve yüksek kalori alımı sonucu oluşan aşırı kilodur. Bir süre sonra karın bölgesi etrafındaki yağlanma ve insülin direnci arasında kısır bir döngü oluşmaktadır. Bu döngünün dengeli beslenme, düzenli orta-yüksek tempolu fiziksel aktivite artışı ile kırılması gereklidir. Akdeniz tipi beslenme, yüksek kalorili besinlerden ve aterojenik diyetten kaçınmak ve fiziksel aktivite artışı tedavinin temelini oluşturmaktadır. Yaşam tarzı değişikliği olmadan sadece ilaç tedavisinin yeterli olmayacağının bilinmesi gerekmektedir.

İlginç araştırma: Penis şekliniz böyleyse risk altındasınız! || Bizi takip edin: Facebook, TwitterInstagram


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.