Uzaktan çalışan Türkler yoldan tasarruf ettikleri zamanı yine işe harcadı

Araştırmaya göre uzaktan çalışan Türkler yoldan tasarruf ettikleri zamanın çoğunu yine işe harcadı. Evden çalışma pandemi sürecinde birçok sektörde yaygın şekilde uygulandı. Evden işlerini yapan kişiler seyahat etmekten kurtularak zaman tasarrufu sağladı. Peki, çalışanlar bu vakti nasıl harcadı?

Uzaktan çalışan

Amerikan Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu (NBER) “Evden Çalışırken Zaman Tasarrufu” başlıklı araştırmasını yayınladı. 27 ülkeyi kapsayan araştırma Covid-19 döneminde insanların evden çalışırken seyahatten kazandıkları süreyi ve bunları nasıl değerlendirdiklerini inceliyor.

Uzaktan çalışma ile seyahatten zaman tasarrufu günlük ortalama 69 dakika. 27 ülkenin ortalaması ise 72 dakika. En fazla zaman tasarrufu 102 dakika ile Çin, 100 dakika ile Japonya ve 99 dakika ile Hindistan’da. En az süre ise 51 dakika ile Sırbistan, 54 dakika ile Polonya ve 55 dakika ile ABD’de.


İşe gitmek için günlük seyahate harcadığınız zamandan tasarruf ettiniz. Peki, bu süre çalışanlar için gerçekten “tasarruf” mu? Bu sürenin ne kadarı çalışanlara kaldı? NBER’in araştırmasına göre çalışanlar kazandıkları sürenin yüzde 40’ını yine işe harcadı. Bu; çalışanların ana işi veya ikinci işleri.

Türkiye’de uzaktan çalışanlar seyahatten tasarruf ettikleri 69 dakikanın 27 dakikasını yine işe harcadı

Zaman tasarrufundan işe ayrılan zamanın oranı Türkiye’de yüzde 39. Yani Türkiye’de çalışanlar seyahatten tasarruf ettikleri günlük ortalama 69 dakikanın 27 dakikasını yine işe harcadı.


Kendilerine en çok vakit ayıranlar Almanya ve Avusturya’da

Araştırmaya göre uzaktan çalışırken seyahatten kazanılan zamandan kendilerine en fazla zaman ayırılanlar Almanya ve Avusturya’da. Almanya’da zaman tasarrufunun yüzde 46’sı; Avusturya’da ise yüzde 45’i boş vakit aktivitelerine harcandı.

Bu oranın en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 25 ile Malezya ve yüzde 26 ile Fransa ve Hindistan. Türkiye’de boş vakit aktivitelerine ayrılan oran yüzde 33. Anketteki 27 ülkenin ortalaması ise yüzde 34.Kaynak: Cevat Giray Aksoy, Jose Maria Barrero, Nicholas Bloom, Steven J. Davis, Mathias Dolls, Pablo Zarate. Time Savings When Working From Home. National Bureau of Economic Research [Working Paper 30866] (January 2023). https://www.nber.org/system/files/working_papers/w30866/w30866.pdf

Uzaktan çalışmak için en uygun işler belirlendi


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.