İşleri sürekli erteleme ve geciktirme kötü sağlığın habercisi mi?

Yapılan araştırmaya göre; işleri sürekli erteleme ve geciktirme davranışı aslında daha yüksek stres, sağlıksız yaşam tarzı ve diğer sağlık sorunlarının bir habercisi olabilir.

erteleme

Ancak bu çalışmalar -tasarımlarının doğası gereği- bize aradaki ilişkinin yönünü söyleyemiyor. Örneğin insanlar spora başlamayı veya doktora görünmeyi erteledikleri için sağlık sorunlarına mı sahip oluyor, yoksa bunun tam tersi mi geçerli?

Örneğin, fiziksel olarak kötü durumda olmak, enerjileri olmadığı için insanları ertelemeye mi yönlendiriyor? Bu bilmeceyi çözmeye çalışmak için Stockholm ve çevresindeki sekiz üniversiteden 3.525 öğrenci bir yıl boyunca üç ayda bir izlendi.


İşleri sürekli erteleme ve geciktirme kötü sağlığın habercisi mi?

JAMA Network Open’da yayınlanan çalışma[1], işlerini erteleyip duran öğrencilerin zihinsel ve fiziksel sağlık durumlarının ne durumda olduğunu araştırdı. Araştırmaya katılan 3.525 öğrenciden 2.587’si, dokuz ay sonra sağlık durumlarının ölçüldüğü bir anketi yanıtladı.

Ertelemenin sağlık durumuyla nasıl bir ilişkisi olduğunu anlamak için, çalışmanın başında erteleme eğilimi yüksek olan öğrenciler, ertelemeye daha düşük eğilimi olan öğrencilerle karşılaştırıldı.


Sonuçlar, daha yüksek erteleme düzeylerinin dokuz ay sonra biraz daha yüksek depresyon, kaygı ve stres semptomları ile ilişkili olduğunu gösterdi.

Erteleme düzeyi daha yüksek olan öğrencilerin omuzlarında veya kollarında ağrılar, daha kötü uyku kalitesi, daha fazla yalnızlık ve daha fazla finansal zorluk yaşadığı tespit edildi. Yaş, cinsiyet, ebeveynlerin eğitim düzeyi ve önceki fiziksel ve psikiyatrik teşhisler gibi ilişkiyi etkileyebilecek diğer faktörler dikkate alındığında bile bu ilişkiler devam etti.

Tedavi edilebilir

Araştırmayı yorumlayan uzmanlar[2], klinik deneylerin; özellikle bilişsel davranışçı terapinin erteleme eğilimini azaltmada etkili olduğunu gösterdiğine dikkat çekiyor.

Tedavi, kişinin uzun vadeli hedefleri kısa vadeli hedeflere bölerek, dikkat dağıtıcı unsurları yöneterek (cep telefonlarını kapatmak gibi) ve olumsuz duygular yaşamasına rağmen bir göreve odaklanarak kişinin erteleme sorununun üstesinden gelmesine yardımcı oluyor. Eğer siz de işlerinizi sürekli ertelemeden muzdaripseniz, bir işe odaklanmanız gerektiğinde neden bugün cep telefonunuzu başka bir odada bırakarak başlamıyorsunuz?Kaynak:

  1. Johansson F, Rozental A, Edlund K, Côté P, Sundberg T, Onell C, Rudman A, Skillgate E. Associations Between Procrastination and Subsequent Health Outcomes Among University Students in Sweden. JAMA Netw Open. 2023 Jan 3;6(1):e2249346. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2022.49346. PMID: 36598789; PMCID: PMC9857662. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36598789/
  2. Eva Skillgate, Alexander Rozental, Fred Johansson. Procrastination is linked to poor health – new study. (January 16, 2023) https://theconversation.com/procrastination-is-linked-to-poor-health-new-study-197332

Yapacaklarımızı neden erteleriz? Erteleme davranışından kurtulmak mümkün!


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.