Erteleme nedenleri: Hayatımızda en çok neleri erteliyoruz?

Erteleme ya da geciktirme davranışı olarak tanımlanan davranış, akademik hayattan iş hayatına kadar yaşamın her alanını olumsuz etkiliyor. Hayatımızda en çok neleri erteliyoruz?

Erteleme nedenleri: Hayatımızda en çok neleri erteliyoruz?

Uzmanlara göre en çok sınavlar, ödevler gibi akademik konuda ertelemede bulunuyoruz. Rutin işler, karar verme ve kompulsif erteleme de diğer yaygın erteleme davranışında bulunduğumuz alanlar. Peki ertelememek için ne yapmamız gerekiyor?

Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi Uzman Klinik Psikolog Elif Kandaz, gündelik hayatta sıkça karşılaştığımız erteleme davranışına ilişkin değerlendirmede bulundu.


Kendini denetleme eksikliği

Ertelemenin, kendini denetleme ve düzenleme performansının eksikliği sonucu ortaya çıktığını belirten Uzman Klinik Psikolog Elif Kandaz, şunları söyledi:

Psikoloji literatüründe erteleme davranışının birçok tanımı olmakla birlikte birleşilen noktanın ‘geciktirmek’ olduğunu söyleyebiliriz. Kendini denetleme ve düzenleme performansının eksikliği ile birlikte öncelikli bir işin sonraya bırakılması sonucunda ulaşılmak istenen gerekli hedefe erişimin geciktirilmesi olarak tanımlamak doğru olur.

Ertelemede genel olarak önem ve önceliği daha az olan bir iş, önem ve önceliği daha fazla olan bir işten önce yapılır. Buna ek olarak, erteleme davranışının düşünce ve duygusal boyutlarının olduğu bilinmektedir.

En çok görüleni; akademik erteleme

Erteleme davranışının dört ana başlıkta toplanabileceğini belirten Elif Kandaz;

En çok gördüğümüz tür;sınavlara çalışmayla birlikte ödevleri bitirme gibi akademik görevlerin yapılmaması veya son dakika da yapılmaya çalışılması olarak bilinen ‘akademik erteleme’dir.

Bir diğeri günlük işleri organize etme ve zamanında başlayıp bitirebilmede güçlük yaşanan ‘rutin işlerde erteleme’; yine en zor türlerinden biri olarak değerlendirebileceğimiz, çatışmalı durumlarda veya birden fazla seçenek karşısında kararsız kalınarak ‘karar vermeyi erteleme’ şeklindedir. Son olarak,karar verme ile birlikte yapılması gereken işleri geciktirmeyi kapsayan ‘kompulsif erteleme’ türüdür” dedi.

Erteleme nedenleri

Bireylerin yapması gereken işleri ertelemesinin pek çok farklı nedeni olabileceğini belirten Elif Kandaz, bu sebepleri şöyle sıraladı:

Olumlu ve olumsuz duygulara yol açabilir

Ertelemenin kişide olumlu ve olumsuz duygulara yol açabileceğini belirten Uzman Klinik Psikolog Elif Kandaz;


Erteleme davranışı göstermenin yararlı olabildiğini belirten çalışmalar vardır. Buna göre; özellikle gerekli ancak yapılmaktan hoşnut olunmayan işlerin daha sonraya bırakılmasıyla yapmaktan keyif alınan bir işin yapılması daha mantıklı bulunmakla birlikte kişilerin kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayabilir.

Bir araştırmada, erteleyen bireylerin, keyifsiz bir işten kaçınarak daha keyifli aktiviteler yapmaları nedeniyle olumsuz duygularından söz etmedikleri saptanmıştır.

Örneğin bazı öğrenciler zaman baskısı altındayken daha başarılı olduklarını buna bağlı olarak da ders çalışmayı ertelemeyi sergilediklerini belirtmişlerdir. Buradan bakıldığında, ertelemenin kısa vadede olumlu duyguları ortaya çıkarttığı görülmekle birlikte, sınava çalışmak yerine arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirmenin her zaman da olumlu etkisi olmadığını söyleyebiliriz.

Erteleme davranışı, yetersizlik ve suçluluk hissettirebilir

Öte yandan ertelemenin kişi üzerinde olumsuz duyguları da açığa çıkarttığını gösteren çalışmalar olduğunu belirten Elif Kandaz, “Erteleyen kişiler depresif, çaresiz, hüzünlü, öfkeli hissederler ve kendi kendilerini hayal kırıklığına uğratırlar. Kişiler erteleme davranışlarını fark ettiklerinde yetersizlik ve suçluluk hisleri, kendini kabul etmeme, utanma, sahtekârlık, gerginlik ve endişe yaşarlar” diye konuştu.

Kaygısı yüksek kişiler daha çok erteleyebilir

Olumsuz etkiler bırakmasına rağmen kişilerin erteleme davranışına bilinçli bir şekilde karar verdiklerini söyleyen araştırmalar bulunduğunu da ifade eden Uzman Klinik Psikolog Elif Kandaz, şunları söyledi:

Buradan yola çıkarak, mükemmelliyetçi kişilik özellikleriyle akılcı diğer bir deyişle mantıklı olmayan düşünce stilleri erteleme davranışını çoğunlukla besleyen özelliklerdir. Erteleme davranışının tabiatında, kişinin kırılgan olan kendine saygısını koruma amacı vardır. Benlik saygısı ya da kendine güveni düşük olan kişiler daha az çaba harcamakla beraber görevleri daha çabucak bırakabilir.

Bireyin, belirli zaman diliminde başlayıp bitirmesi gereken işe başlayamaması gibi sürdürememesi hatta bitirememesi eşlik eden kaygı ve sıkıntı hissiyle ilişkilendirilmiştir. Kaygısı yüksek olan kişiler, daha fazla kaçınma davranışında bulundukları için daha çok erteleyeceklerdir.

Bir başka neden olarak da kişinin yetersiz olduğuna dair inancının sebep olduğu söylenebilir. Yeni bir konuda girişimde bulunmak için bireysel nedenler, bireyin sahip olduğu yeteneği ve çabasıyla ilişkili başarı beklentisinin sonuçları ertelemeyi etkiler. Motivasyon ve yeteneğin yeterli düzeyde var olması, öz-yeterliği ortaya çıkarır ve bireye bir işe başlamasıyla sürdürmesinde destek olacaktır.

Erteleme ile başa çıkmak için:


Uzman Klinik Psikolog Elif Kandaz, erteleme davranışıyla başa çıkmak için tavsiyelerini şöyle sıraladı:

  1. Yapılacaklar listesinin oluşturulması ve “bugün bitirilecek işler – bugün başlanılacak işler – keyfe keder işler” şeklinde kategorilere ayrılması. Her kategorinin altına o kategoriye uygun listenin yapılıp bitirildiğinde ilgili maddenin yanına işaret konulması.
  2. Bir işin bitirilmesini sağlama motivasyonu için; o işin o anda yapılmasının uzun ve kısa vadede ki sonuçlarının avantaj ve dezavantajlarının sıralanması.
  3. Ertelemeye neden olan düşünce kalıplarının doğruluğuna ve doğru olmadığına dair kanıtların bulunması.

Yetişkinlerde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtileri: Hangileri sizde de var?


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.