Memede görülen kitle kanser işareti olabilir mi?

Memede kitle belirlenen kadınların aklına ilk olarak “Acaba meme kanseri mi oldum?” sorusu geliyor. Meme polikliniklerine başvuru nedenleri arasında ilk sırayı meme kitleleri ve meme ağrısının alması da bu endişeyi ortaya koyuyor.

Memede görülen kitle

Memede görülen kitle kanser işareti olabilir mi?

Toplumda her 8 kadından 1’inde görülme riski bulunan meme kanserine karşı meme kitlelerinin yakından takip edilmesi büyük önem taşıyor. Ancak meme kitlelerinin büyük bir çoğunluğu meme kanserinden kaynaklanmıyor. Meme kitlelerinin iyi ya da kötü huylu olup olmadığı yapılacak biyopsinin ardından kesinlik kazanabiliyor.


Memorial Ataşehir Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. Hamdi Özşahin, memenin iyi huylu kitleleri hakkında bilgi verdi.

Hormonal değişiklikler meme kitlelerini tetikleyebilir mi?

Memede ortaya çıkan kitleler, iyi ve kötü huylu olmak üzere iki ana başlık altında değerlendirilmektedir. Birçok kadının memesinde hayatı boyunca farklı nedenlere bağlı olarak değişimler yaşanabilir. Bu değişimler sonucu ortaya çıkan kitlelerin büyük bir çoğunluğu iyi huylu olmakla birlikte, emin olmak için detaylı tetkiklerin yapılması önemlidir. Memedeki iyi huylu kitlelerin büyük bir çoğunluğunun kadınlarda yaşanan hormonal nedenlerden kaynaklandığı düşünülmektedir.


Meme kistleri ve fibroadenomlar memede iyi huylu kitleler arasında en sık görülenler arasındadır. İyi huylu kitlelerin hormonal etkilerle ortaya çıktığı öngörülmektedir. Özellikle meme fibroadenomları ve meme kistleri kadınların menopoz öncesi dönemine rastlamaktadır. Ergenliğe girince vücuttaki cinselliği belirleyen hormonların artmasıyla memedeki iyi huylu kitle ve kistlerin görülme oranı da artmaktadır. Kadınların menopoza girmesiyle hormonal değişimler azaldığı için memedeki kistler azalma eğilimi göstermektedir.

Memedeki kitle hareket mi ediyor?

Meme kitlelerinin muayenesinde ilk bulgulardan biri de memedeki kitlenin hareketliliğidir. Kötü huylu yani kanserli kitleler daha çok meme içinde sabitken, iyi huylu kitleler muayene sırasında dokunulduğunda hareket etmektedir. İyi huylu kitleler genel olarak bilye gibi dokunulduğunda sağa ve sola doğru yer değiştirebilmektedir. Lastik silgi kıvamında olup, sağa sola oynayan kitlelerin iyi huylu olma ihtimali daha yüksektir. Buna rağmen kitlenin bu şekilde hareket etmesi, kesin olarak iyi huylu bir kitle olduğunu göstermemektedir. Memede kitle olan hastalarda en sık görülen bulgular şu şekildedir:

  • Memede ağrı
  • Memede şekil bozukluğu
  • Ciltte kızarıklık

Memedeki kistlerin tedavisi kişiye göre planlanmalıdır

Memedeki kitle ya da kist iyi huylu olsa dahi, ağrıya neden oluyor ya da anlamlı şekilde büyümeye devam ediyorsa cerrahi tedavi uygulanabilmektedir. Günlük yaşam kalitesini etkilemeyen ve belli bir büyüklüğün altında kalan meme kitlelerini belirli aralıklarla takip etmek önemlidir.


Memedeki kitle ve kistlerin tedavisinde genel olarak uygulanan tedaviler şu şekildedir;

  • Takip: Memede belirlenen iyi huylu kitle ya da kist ağrıya neden olmayıp anlamlı şekilde büyümüyorsa doktor tarafından takip edilebilir. Belirlenen kitlenin büyüklüğü de tedavi bakımından önemlidir. Genellikle 3 cm den küçük olan kitlelerin takip edilmesi tavsiye edilirken daha büyük kitlelerin cerrahi yöntemle çıkartılmasında fayda vardır.
  • Cerrahi tedavi: Memede belirlenen iyi huylu kitleler ağrı gibi kişinin yaşamını olumsuz etkileyecek şikayetlere oluyorsa cerrahi tedavi seçeneği tercih edilebilmektedir. Genel olarak hiçbir şikayete neden olmayan ancak boyutları 3 cm’den büyük olan kitlelerin de cerrahi olarak çıkartılması tavsiye edilmektedir. Takiplerde boyutlarında yüzde 50 gibi anlamlı büyümeler belirlenen kitlelerin de cerrahi olarak çıkartılması uygundur.
  • İnce iğne aspirasyonu: Meme kitlelerinden ziyade kistik meme lezyonlarında uygulanan bir tedavi yöntemidir. Meme kistlerinin içinde sıvı bulunmaktadır. Ağrı gibi şikayetlere neden olan meme kistleri, ultrason görüntülemesi eşliğinde ince bir iğne ile içi boşaltılabilir. Bu işlemden sonra hastanın şikayetlerinde azalma yaşanabilmektedir. Ancak ince iğne aspirasyonuna rağmen meme kistleri tekrar geri gelebilmektedir. Genel olarak 3 kere içi boşaltılan kistlerin cerrahi olarak alınması tavsiye edilmektedir.
  • Vakum biyopsi: Memedeki kitle ince şeritler halinde birkaç mm’ lik bir delikten tamamen dışarı çıkartılabilir. Bu yöntem teşhis amaçlı kullanılabildiği gibi bazı kitlelerde tedavi amaçlı da uygulanabilmektedir. Daha çok iyi huylu kitlelerde uygulanan bir yöntemdir.

Erken evre meme kanseri hakkında en çok merak edilen 7 soru


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.