Sürdürülebilir sağlık hizmetleri ve yeşil hastaneler

Dünya, insan faaliyetlerinin çevresel etkisinin farkına vardıkça yaşamın her alanında sürdürülebilir çözümlere yönelik ihtiyaç da giderek artmaktadır. Sağlık hizmetlerini de bu konunun dışında tutmak mümkün değildir. Bu bağlamda, günümüzde birçok hastane daha çevre dostu olmak için adımlar atmaktadır. Buna bağlı olarak ortaya çıkan yeşil hastane konsepti sürdürülebilir sağlık hizmetlerinin desteklenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Sürdürülebilir sağlık

Yeşil hastanele özetle çevre dostu ve sürdürülebilir olacak şekilde tasarlanmış bir sağlık tesisleridir. Yüksek kaliteli hasta bakımı sağlarken çevresel ayak izini azaltmaya odaklanır. Bu hastaneler, çevre üzerindeki etkilerini en aza indirmek için çevre dostu uygulamaların, malzemelerin ve teknolojilerin kullanımına öncelik verir.

Yeşil hastanelerde enerji kullanımı, su tasarrufu, atık azaltma ve yeşil bina tasarımı dahil olmak üzere çeşitli alanlarda sürdürülebilir uygulamalardan yararlanılır. Bu tesislere enerji sağlamak için güneş, rüzgar veya jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanabilir. Ayrıca enerji tüketimlerini azaltmak için enerji tasarruflu aydınlatma ve HVAC sistemleri de uygulanabilir.


Ayrıca, düşük akışlı musluklar ve tuvalet sistemleri ve yağmur suyunun toplanıp yeniden kullanılması sayesinde su tasarrufuna öncelik verir. Bunun yanında bambu, geri dönüştürülmüş çelik ve sürdürülebilir yalıtım gibi sürdürülebilir yapı malzemeleri kullanımaktadır. Yeşil hastaneler, toksik olmayan temizlik ürünlerinin kullanımına de öncelik vermekte ve tek kullanımlık plastik kullanımını azaltmaktadır.

Yeşil hastaneler, çevresel faydaların yanında hasta bakımı için sayısız fayda sağlar. Toksik olmayan materyallerin kullanımı ve zararlı kimyasallara maruz kalmanın azaltılması sayesinde hastaların istenmeyen reaksiyonlar veya komplikasyonlar yaşama olasılığı daha düşüktür. İyileştirilmiş hava kalitesi, dış alanlara erişim ve doğal ışık, hastaların iyileşmesine yardımcı olabilmektedir.

Bu hastaneler ayrıca atık azaltma ve geri dönüşüme de öncelik verir. Hastaneler, geri dönüşüm programları uygulayarak ve organik atıkları kompost haline getirerek, çöp toplama alanlarına giden atıkları azaltabilir ve genel karbon ayak izlerini düşürebilir. Bu yaklaşım ayrıca hastalara ve toplumun daha geniş alanlarına fayda sağlayan sağlık hizmeti maliyetlerini de azaltır.

Yeşil hastaneler, sürdürülebilir sağlık sistemlerinin desteklenmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu hastanelerin tasarımında çevresel etkilerini en aza indirecek, doğal kaynakları koruyacak ve sağlıklı yaşamı teşvik edecek yaklaşımlar benimsenmektedir. Sürdürülebilir sağlık sistemlerinin oluşturulmasında yeşil hastanelerin oynadığı rolleri ve temel faydalarını şöyle özetleyebiliriz:

Karbon ayak izinin düşürülmesi

Yeşil hastaneler, güneş veya rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanır ve karbon ayak izlerini azaltmak için enerji verimliliğine öncelik verir. Bu, iklim değişikliğiyle mücadeleye ve sağlık hizmetlerinin çevresel etkisini azaltmaya yardımcı olur.


Hava ve su kalitesinini iyileştirilmesi

Yeşil hastaneler, solunum ve diğer sağlık sorunları riskini azaltarak iç hava kalitesini iyileştirmek için çevre dostu yapı malzemeleri ve havalandırma sistemleri kullanır. Ayrıca su kullanımını azaltmak ve su kalitesini iyileştirmek için su tasarrufu önlemleri uygularlar.

Hasta güvenliğinin artırılması

Yeşil hastaneler, toksik olmayan temizlik ürünlerinin kullanımı ve verimli atık yönetimi uygulamaları gibi enfeksiyon kontrol önlemleri yoluyla hasta güvenliğine öncelik verir. Bu da enfeksiyonların yayılmasını azaltmaya ve hastaları zarar görmekten korumaya yardımcı olur.

Maliyet tasarrufu

Yeşil hastaneler, azalan enerji ve su kullanımının yanı sıra azalan atık bertaraf maliyetleri nedeniyle genellikle daha düşük işletme maliyetlerine sahiptir. Bu da hasta bakımı maliyetlerinin düşürülmesini sağlar.

Toplum sağlığının iyileştirilmesi

Yeşil hastaneler, çevredeki toplumun sağlığı üzerinde de olumlu bir etkiye sahip olabilir. Örneğin, yeşil hastaneler, bisiklet dostu altyapı aracılığıyla aktif ulaşımı teşvik ederek hareketli bir yaşamı teşvik edebilir ve arabalardan kaynaklanan hava kirliliğini azaltabilir.

İşletme tanınırlılığının artırılması

Sürdürülebilir uygulamaları benimseyen hastaneler, itibarlarını artırabilir ve çevre dostu sağlık sistemlerine değer veren hastaları çekebilir.

Regülasyonlara uyumun kolaylaşması


Birçok ülke, karbon emisyonlarını azaltmak ve sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmek için düzenlemeler ve yönergeler getirmektedir. Yeşil hastaneler bu düzenlemelere daha kolay uyum sağlayabilir ve yasal risklerini azaltabilir.

Yeşil teknoloji yatırımları


Dilek Aşan
1972 yılında Mersin’de doğmuş, ilk, orta, lise ve üniversite öğrenimim Adana’da tamamlamıştır. İnönü Üniversitesi Tekstil Teknikerliği, Çukurova Üniversitesi İktisat bölümlerinde sürdürdüğü lisans eğitimini, Mersin Üniversitesi Kamu Yönetimi Yönetim Bilimleri yüksek lisans eğitimi takip etmiştir. Mersin’de bir holdingde çalışmaya başlamış, bu holdingde Yönetim Sistemleri konusunda danışmanlık yapan C.D.I.E. SRL kuruluşu ile bu Fransız holdingin fabrikalarında Kalite Yönetim Temsilciliği görevi üstlenmiştir. Bu fabrikalarda gerçekleştirdikleri projeden sonra danışmanlık hizmeti veren Fransız Danışmanlık firması ile Mersin Ticaret Odasında verdikleri bir eğitimde yeniden karşılaştığında, bu danışmanlık firması birlikte çalıştıkları holding projelerinde onlara asiste ederken sergilediği özverili performanstan çok memnun kaldıkların bildirmiş ve kendileriyle çalışmasını teklif etmiştir. İstanbul’a taşınması da yine kendisini aynı danışmanlık firmasının merkez ofislerine transfer etmeleri sonucunda olmuştur. Her gün onlarca konuyu öğrenmek ve işletmelerde hayata geçirmek, kurumsallaşma aşamalarında bulunmaktan haz duymuş ve mesleğimi bulduğunu bu noktada fark etmiştir. Firma Türkiye’deki faaliyetini tamamlayınca Taksim’de kendi şirketini kurmuştur. Taksim Danışmanlık Hizmetleri markasıyla bu yıl 14. yılını tamamlamaktadır. İlk müşterilerinden biri olan CNR Holding ile yaklaşık 7 yıl boyunca Kalite Yönetim Sistemleri, Çevre ve İş Güvenliği Yönetim Sistemlerini, TSE ve diğer marka denetimlerinin de danışmanlığını yürütmüştür. 14 yıldır sektörde 6000’in üzerinde firmaya farklı alanlarda hizmet sağlamıştır. “Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Ecovadis Süreci” adlı kitap çalışması tamamlanmış ve editörün son kontrolündedir. Birkaç ay içerisinde sektöre çok fayda sağlayacak bir kaynak olarak kitapçılarda yerine alacaktır. Halen aktif olarak firmalarına Kalite, Sosyal Uygunluk, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Denetimi, Kurumsal Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilirlik Raporlamaları ve Sürdürülebilirlik Ödül Programlarıyla ilgili danışmanlık ve eğitim hizmeti sağlamaktadır.