Ana Sayfa Yazarlar Yazar: Dilek Aşan

Dilek Aşan

Dilek Aşan
13 HABERLER 0 YORUMLAR
1972 yılında Mersin’de doğmuş, ilk, orta, lise ve üniversite öğrenimim Adana’da tamamlamıştır. İnönü Üniversitesi Tekstil Teknikerliği, Çukurova Üniversitesi İktisat bölümlerinde sürdürdüğü lisans eğitimini, Mersin Üniversitesi Kamu Yönetimi Yönetim Bilimleri yüksek lisans eğitimi takip etmiştir. Mersin’de bir holdingde çalışmaya başlamış, bu holdingde Yönetim Sistemleri konusunda danışmanlık yapan C.D.I.E. SRL kuruluşu ile bu Fransız holdingin fabrikalarında Kalite Yönetim Temsilciliği görevi üstlenmiştir. Bu fabrikalarda gerçekleştirdikleri projeden sonra danışmanlık hizmeti veren Fransız Danışmanlık firması ile Mersin Ticaret Odasında verdikleri bir eğitimde yeniden karşılaştığında, bu danışmanlık firması birlikte çalıştıkları holding projelerinde onlara asiste ederken sergilediği özverili performanstan çok memnun kaldıkların bildirmiş ve kendileriyle çalışmasını teklif etmiştir. İstanbul’a taşınması da yine kendisini aynı danışmanlık firmasının merkez ofislerine transfer etmeleri sonucunda olmuştur. Her gün onlarca konuyu öğrenmek ve işletmelerde hayata geçirmek, kurumsallaşma aşamalarında bulunmaktan haz duymuş ve mesleğimi bulduğunu bu noktada fark etmiştir. Firma Türkiye’deki faaliyetini tamamlayınca Taksim’de kendi şirketini kurmuştur. Taksim Danışmanlık Hizmetleri markasıyla bu yıl 14. yılını tamamlamaktadır. İlk müşterilerinden biri olan CNR Holding ile yaklaşık 7 yıl boyunca Kalite Yönetim Sistemleri, Çevre ve İş Güvenliği Yönetim Sistemlerini, TSE ve diğer marka denetimlerinin de danışmanlığını yürütmüştür. 14 yıldır sektörde 6000’in üzerinde firmaya farklı alanlarda hizmet sağlamıştır. “Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Ecovadis Süreci” adlı kitap çalışması tamamlanmış ve editörün son kontrolündedir. Birkaç ay içerisinde sektöre çok fayda sağlayacak bir kaynak olarak kitapçılarda yerine alacaktır. Halen aktif olarak firmalarına Kalite, Sosyal Uygunluk, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Denetimi, Kurumsal Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilirlik Raporlamaları ve Sürdürülebilirlik Ödül Programlarıyla ilgili danışmanlık ve eğitim hizmeti sağlamaktadır.
sürdürülebilir

Günlük hayatta sürdürülebilir olabilmek

Sürdürülebilirlik günümüz dünyasında sadece kurumlar ve hükümetler için değil bireyler için de önemli bir konu haline gelmiş durumda. Karbon ayak izimizi azaltmak ve çevremizi korumak...
Sürdürülebilir sağlık

Sürdürülebilir sağlık hizmetleri ve yeşil hastaneler

Dünya, insan faaliyetlerinin çevresel etkisinin farkına vardıkça yaşamın her alanında sürdürülebilir çözümlere yönelik ihtiyaç da giderek artmaktadır. Sağlık hizmetlerini de bu konunun dışında tutmak...
Yeşil teknoloji yatırımları

Yeşil teknoloji yatırımları

Yeşil teknoloji insan faaliyetlerinin çevre ve doğal yaşam üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı veya ortadan kaldırmayı hedefleyen bir teknoloji yaklaşımdır. Temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması,...
beşikten beşiğe tasarım

Beşikten beşiğe tasarım nedir?

Beşikten beşiğe (Cradle to Cradle | C2C), doğal sistemler gibi çalışan ürünler, hizmetler ve süreçler tasarlamayı amaçlayan bir yaklaşımdır. Bu tasarım yöntemi, topraktan çıkarılan...
Marka aktivizmi

Marka aktivizmi nedir? Nasıl yapılır?

Marka aktivizmi, bir kuruluşun sosyal, ekonomik, çevresel, politik ya da kültürel bir konuda paydaşları nezdinde takındığı tavrı ifade eder. Bu tutumdaki amaç şirketin temel...
enerji verimliliği

Avrupa Yeşil Mutabakat: AB, enerji verimliliği hedeflerini sıkılaştırıyor

Avrupa Birliğinin iklim değişikliği ile mücadele kapsamında başlattığı Yeşil Mutabakat (Green Deal) sürecinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Avrupa Yeşil Mutabakat: AB, enerji verimliliği hedeflerini...
iklim değişikliği raporu

Dünya Sağlık Örgütü Sağlık ve İklim Değişikliği Türkiye Raporu

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve UNFCCC 2022 yılında Türkiye'nin sağlık ve iklim değişikliği konusundaki profilini anlatan bir rapor yayınladı. Bu rapor, Türkiye'ye özgü iklim...
sosyal metabolizma

Sosyal Metabolizma

Sosyal metabolizma, doğal çevre ve insanlar arasındaki enerji ve malzeme akışlarının oluşturduğu kümedir. Sosyal metabolizma tanımının çıkış noktası aslında insan vücudundaki biyolojik ve fiziksel metabolik...
ISO 9001

ISO 9001 nedir? Kalite Yönetim Sistemi ile sürdürülebilirliğe ilk adım

ISO 9001, Uluslararası Standartlar Örgütü'nün (ISO) en önemli ve en temel standartlarından biridir. Sektörü, büyüklüğü ve faaliyet alanı fark etmeksizin her işletme kurumsal sürdürülebilirlik...
Sürdürülebilir marka

Sürdürülebilir bir markanın anahtarları

Sürdürülebilir markaları, kurumsal sürdürülebilirlik farkındalığı yüksek, tüm süreçlerinde ve operasyonlarında çevresel ayak izini, sosyal etkileri ve ekonomik kârlılığı gözeten, sürdürülebilirliği savunan, teşvik eden ve...
çiftlikten sofraya

Çiftlikten sofraya güvenli gıda zinciri

Çiftlikten sofraya sistemi, gıdaların tarlada üretilmesinden soframıza gelene kadar geçirdiği tüm yolculuğun sağlıklı, güvenli, şeffaf ve izlenebilir olmasını sağlıyor. Beslenme, insanlığın var oluşundan itibaren en...
düşük karbonlu gaz

Küresel Yenilenebilir ve Düşük Karbonlu Gaz Raporu

Uluslararası Gaz Birliği (IGU - International Gas Union) tarafından 2021 yılında yayınlanan Küresel Yenilenebilir ve Düşük Karbonlu Gaz Raporu (Global Renewable and Low-Carbon Gas...
Yaşam Boyu Etki

Yaşam Boyu Etki Değerlendirme (LCIA) nedir?

LCIA (Life Cycle Impact Assessment - Yaşam Boyu Etki Değerlendirme), LCA (Yaşam Boyu / Döngüsü Değerlendirme) prosedürünün adımlarından biridir. Yaşam Boyu Etki Değerlendirme (LCIA) nedir? Bilindiği...