TMS tedavisi nedir? Hangi rahatsızlıklarda kullanılır?

Transkraniyal manyetik stimülasyon (TMS) tedavisi hakkında bilgilendirmelerde bulunan Psikiyatri Uzmanı Dr. Meral Oran Demir, “TMS, psikiyatrik hastalıkların belirtilerini iyileştirmek için beyindeki sinir hücrelerini uyarmak amacıyla manyetik alanları kullanan girişimsel olmayan bir yöntemdir. TMS’nin temel olarak kullanıldığı alan depresyon olmakla beraber obsesif kompülsif bozukluk, kaygı bozukluğu, şizofreni, travma sonrası stres bozukluğu, kronik ağrı, nikotin bağımlılığında da kullanılmaktadır” dedi.

TMS tedavisi

Medical Park Tokat Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Meral Oran Demir, TMS cihazı ve tedavisi hakkında açıklamalarda bulundu.

“Transkraniyal manyetik stimülasyon (TMS), psikiyatrik hastalıkların belirtilerini iyileştirmek için beyindeki sinir hücrelerini uyarmak amacıyla manyetik alanları kullanan girişimsel olmayan bir yöntemdir. Psikoterapi ve ilaç tedavisine ek olarak veya tek başına tedavide kullanılabilir” diye konuştu.


Kaygı bozukluğu ve şizofreni

Tedavinin hangi sebeplerde kullanıldığına değinen Uzm. Dr. Demir, “TMS’nin temel olarak kullanıldığı alan depresyon olmakla beraber obsesif kompülsif bozukluk, kaygı bozukluğu, şizofreni, travma sonrası stres bozukluğu, kronik ağrı, nikotin bağımlılığında da kullanılmaktadır” şeklinde konuştu.

TMS tedavi süreci nasıl?     

Tedavinin nasıl uygulandığını anlatan Uzm. Dr. Demir, şu bilgileri paylaştı:


“TMS kafa derisine elektromanyetik bir bobin yerleştirilerek uygulanır. Bu şekilde verilen manyetik darbeler, ağrısız bir şekilde kafatasından geçer ve beynin farklı bölümleri arasındaki iletişimi geliştirebilecek beyin hücrelerini uyarır. İşlem sırasında hasta yarı oturur ya da yatar bir vaziyette istirahat eder. Anesteziye gerek yoktur. Bilinci tamamen açıktır. Ağrı hissetmez. Kulaklarına tıkaç yerleştirilir. Gözlerinin açık olmasında sakınca yoktur.”

Baş ağrısı görülebilir

Tedavide görülebilecek yan etkilerden de bahseden Uzm. Dr. Demir, “TMS tedavisinde görülebilecek yan etkiler genellikle hafif veya orta düzeydedir ve bireysel bir seanstan kısa bir süre sonra iyileşir ve ek seanslarla zaman içinde azalır. En sık baş ağrısı, işlem alanında kafa derisinde rahatsızlık hissi, yüz kaslarında karıncalanma veya seğirme, baş dönmesi görülebilir. Bu belirtiler görüldüğünde stimülasyon seviyesi azaltılabilir, işlem öncesi ağrı kesici alınabilir. Çok nadir olarak epileptik nöbet görülebilir” ifadelerini kullandı.

Kimlerde tercih edilmez? 

Uzm. Dr. Meral Oran Demir TMS’nin kimlerde uygulanamayacağını şöyle sıraladı:

  • Başvuran kişide epilepsi hastalığı varsa,
  • Kafa içi anevrizma klipleri veya bobinleri, stentler, implante stimülatörler varsa,
  • Kalp pili veya ilaç pompası gibi implante elektrikli cihazlar,
  • Beyin aktivitesini izlemek için elektrotlar, işitme için cihaz  ve vücutta mermi parçası varsa.

Yaklaşık 40 dakika sürüyor


Tedavi sırasında oluşabilecek durumlar ve tedavi sonrası hakkında bilgiler veren Uzm. Dr. Demir, “Her tedavi sırasında; manyetik bobin kafaya yerleştirilmiş kulak tıkacı takılmış olarak rahat bir şekilde uzanılır. Makine açıldığında tıklama sesleri duyulur, alın bölgesine dokunulduğu hissedilir. İşlem yaklaşık 40 dakika sürer. İşlem sırasında ve çok kısa bir süre sonra kafa derisinde rahatsızlık hissedilebilir. Tedaviden sonra birisinin sizi eve götürmesi gerekmez ancak ilk tedavi için, daha sonra nasıl hissedeceğinizi anlayana kadar bir başkasıyla gitmeyi tercih edebilirsiniz. Tedaviden sonra normal günlük aktivitelere dönülür ve araba kullanılabilir” diyerek sözlerini noktaladı.

Bağımlılıkta aşermeyi azaltan Derin TMU tedavisi nedir?


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.