Dünya Ekonomik Forumu’na göre 4 yıl içinde 14 milyon iş yok olacak!

Her yıl İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlediği zirveyle bilinen Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum / WEF) bir rapor yayımlayarak iş piyasasının geleceğine ışık tuttu. Buna göre 4 yıl içinde 83 milyon kişilik meslek ortadan kalkacak, ancak 69 milyon yeni iş yaratılmış olacak. Teknoloji çağında Hindistan parlayan yıldız konumunda. İşte rapordan öne çıkan başlıklar:

Dünya Ekonomik Forumu

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) raporu, dijital devrimin, dijital ticaret alanındaki istihdam artışı üzerinde en büyük olumlu etkiye sahip olacağını iddia ediyor.

Teknoloji ve dijitalleşmenin hem yeni iş sahaları yarattığı hem de eskilerini yok ettiği vurgulandı. Çevre dostu bir ekonomik modelin oluşturulmasını öngören yeşil dönüşüm, ekonomik büyümenin yavaşlığı, yüksek enflasyon ve tedarik kıtlığı çalışanlara sorun yaratacak faktörler arasında sayıldı.


Yapay zeka ve dijitalleşmeyle birlikte bir çalışanın becerilerinin yarısına yakınını güncellemesi gerektiğinin altı çizildi.

İşverenler arasında yapılan ankete dayanan rapora göre, gelecek 4 yıl içinde işlerin dörtte birine yakınının değişmesi bekleniyor.

83 milyon kişilik meslek ortadan kalkacak!

2027’de 69 milyon yeni iş yaratılmış olacakken 83 milyon kişilik meslek ortadan kalkacak. Bu durum, dünya genelindeki istihdamın yüzde 2 azalması anlamına geliyor.

Bankada çalışmak, sekreterlik ve kasiyerlik gibi ofis işleri, en hızlı yok olacaklar arasında gösterildi. Yapay zekada makine öğrenimi ve sibergüvenlik uzmanlarına talebin artacağı belirtildi.

İşlerin Geleceği adını taşıyan rapor, 11 milyonu aşkın işçinin çalıştığı yaklaşık 800 şirketten alınan bilgilerle hazırlandı.

WEF Genel Müdürü Saadia Zahidi raporla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

Hükümetler ve iş yerleri eğitim, yeni beceriler kazandırma ve sosyal yardım yapılarıyla yatırım yaparak geleceğin işlerine doğru dönüşümü desteklemeli.

Bir teknoloji çağı

Dünyada birkaç devrim oldu ve bazıları iş kayıplarıyla sonuçlanırken, bazıları da istihdam yaratılmasına yol açtı.


ChatGPT gibi web sitelerinin ortaya çıkmasına neden olan yapay zeka gelişmeye devam ettikçe, bazı insan uğraşları ortadan kalkacak. Bu devrim, Gutenberg basınından Google’a kadar her devrimle karşılaştırılabilir.

Goldman Sachs‘a göre, en yeni nesil yapay zeka dünya çapında 300 milyon kadar tam zamanlı işi otomatikleştirebilir.

Hindistan parlak bir nokta olmaya devam ediyor

Hindistan, Brezilya ile birlikte, toplumsal refah ve sosyal hareketlilik için gerekli olan bakıcılık, öğretmenlik ve sağlık hizmetleri gibi sosyal mesleklerin o zamandan beri sosyal olmayan işlere göre daha yavaş büyüdüğü yedi ülkeden biri.

Hindistan’daki işverenler, küresel olarak yüzde 23 olan ve büyük ölçüde eğilimle uyumlu olan, ülkedeki yüzde 22’lik iş değişikliği öngörüyor. Hindistan’daki özel sektör, iş yaratma veya sürdürme becerisine güveniyor.

WEF analizine göre, yeni teknolojilerin daha fazla kabul görmesi (yüzde 59), dijital hizmetlere erişimin artması (yüzde 55) ve ESG normlarının genişletilmiş uygulamalarının tümü, artan istihdam yaratımına katkıda bulunacak.

Veri analistleri ve bilim insanlarının yanı sıra yapay zeka ve makine öğrenimi uzmanları da Hindistan’ın endüstriyel dönüşümünde en önemli rolleri oynayacak. Ek olarak, yeniden beceri kazanma söz konusu olduğunda odaklanılan iki ana alan yapay zeka ve analitik düşünme.

WEF tarafından sorgulanan kuruluşlara göre, 2027’de yetenek tahmini söz konusu olduğunda, yüzde 39’u yetenek durumunun önümüzdeki beş yıl içinde kötüleşeceğine, yüzde 34’ü ise düzeleceğine inanıyor.

Potansiyel işverenler, işçi eksikliğinin ve beceri eksikliğinin dönüşümün önündeki en büyük engeller olduğunu açıkça belirtiyor. Bugün işçilerin yalnızca yarısının yeterli eğitim fırsatına erişimi var, ancak 2027’de 10 çalışandan 6’sının eğitime ihtiyacı olacak.


Kaynak: Independent Türkçe, Reuters, Telegraph

Yapay zekanın gelişmesiyle bu meslekler yok olacak!


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.