Türkiye’de genç kadınlar mı yoksa genç erkekler mi daha mutlu?

Türkiye’de genç kadınların mı erkeklerin mi daha mutlu olduğu açıklandı. TÜİK, Türkiye’de genç nüfusa ışık tutan kapsayıcı raporunu yayınladı.

genç kadınlar erkekler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her yıl yayımladığı “İstatistiklerle Gençlik” raporunun 2022 yılı verilerini kapsayan raporunu yayınladı. Rapor, Türkiye’de genç nüfus oranı ve genç nüfus hakkındaki pek çok detayı ortaya koydu.

15-24 yaş aralığındaki genç nüfus 12 milyon 949 bin 817 kişi

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verileriyle hazırlanan rapora göre 2022 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de 15-24 yaş aralığındaki genç nüfus 12 milyon 949 bin 817 kişi oldu. Genç nüfusa dair paylaşılan veriler şu şekilde:


12 milyon 949 bin 817 genç, 2022 yılı sonu 85 milyon 279 bin 553’lük toplam nüfusun %15,2’sini oluşturuyor. Genç nüfusun %51,2’si erkek ise %48,8’i ise kadın.

Genç nüfusun %29,7’si 15-17 yaş, %19,1’inin 18-19 yaş, %30,2’sinin 20-22 yaş ve %21’inin 23-24 yaş grubunda yer aldığı belirtiliyor. Türkiye’de genç nüfus, 1975-1980 yılları arasındaki dönemden bu yana süre düşüş trendini takip ediyor. Ayrıca veriler, Türkiye’de genç nüfusun önümüzdeki 57 yıl boyunca da düşmeye devam edeceğini öngörüyor.

TÜİK’in paylaştığı tabloya göre genç nüfusun genel nüfustaki oranının 2030 yılında %14’e, 2080’de ise %11,1’e düşmesi bekleniyor.

Türkiye, genç nüfus oranında tüm Avrupa ülkelerinden daha yüksek dağılıma sahip. Avrupa ülkeleri arasında Türkiye birinciliği taşırken bizi %12,8 ile İrlanda ve %12,3 ile Hollanda takip ediyor. Avrupa Birliği üye ülkelerinde ortalama genç nüfus dağılımı ise %10,5.

Gençlerin %43,8’i en büyük mutluluk kaynağını sağlık olarak gösterdi. Bunu %15,5 ile sevgi, %23,4 ile başarı, %12,3 ile para ve %5,1 ile ‘diğer’ takip etti.

Genç kadın ve genç erkek mutluluk oranı:


Erkeklerde mutluluk oranı %44,1 olurken kadınlarda ise %51,9 olarak ölçüldü.

Hayatı kolaylaştıran en iyi yapay zeka uygulamaları


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.