Kitap yazmak/yakmak

Medeniyet, kitapla ve okumakla ilgilenir. Ancak bu ara medeniyyeti hem de tam kalbinde Mushaf’ı yakmak meşgul ediyor.

Kitap yakmak

Kitap Yazmak

Bilimde ‘ileri’ olanlar kitaplar yazdılar, tarih boyunca. Bilgileri toplamak (temerküz) istediler. Ve tabii ki aktarmak istediler yeni nesillere birikimleri.

Binlerce kitap yazıldı. Kütüphaneler dolusu.


Kitap Yakmak

Ancak kitaplar da yakıldı, kütüphaneler dolusu. Kendine uymayanın ve öteki gördüğünün kitabını yaktı…İnsanoğlu… Yaktı… Kendi çırasını çoğu kez.

13. yüzyılda Yahudilerin kutsal kitabı yakıldı bugünkü Fransa’da, Frenkler tarafından. Frenkistan’nın lâdinî olmadığı dönemde. Mahkemeye gidildi. Yargıç, kararı verdi. Yakan, suçluydu.

20. yüzyılda Alamanya’da binlerce kitap yakıldı. Kendilerine uymayanların veyahut Yahudi yazarların kitapları idi. Binlercesi…Yakıldı… Kül oldu…

Kur’an Yakmak

Bugün ardı ardına mushafın kopyaları yakılıyor İsveç’te, Danimarka’da. Medeniyyet, kendini o kadar aşmış ve aşkın bir hale gelmiş ki, yasal olarak adlandırıyor bu fiili. Ah, Birleşmiş Milletler de ani toplanıp konuyu gündeme getirmese, konu pek de kimseyi ilgilendirmeyecek.

13. yüzyılda dini kitabı yakmayı suç saymış Fransa’dan bugün ses yok. Neden? Yoksa muasır medeniyet, ileri giderken yanlışlıkla bir daire mi çiziyor bir takım konularda? Yani ileriye gideyim derken rücu mu ediyor, hatta kendini berbat mı ediyor?

İnsanoğlu, kendi kitaplarını yazarken, başkalarının kitaplarını yaktığında, çok tehlikeli şeyler gördü mazide. Yoksa yine bir yangına koştura koştura mı gidiyoruz?

Acaba bugün İsveç’te veya Danimarka’da Tevrat yakılabilir mi? Yakılamasının sebebi, milyonlarca Yahudinin yaklaşık 80 sene evvel sadece öteki diye görüldüklerinden dolayı yakılmış olmaları mı? Bu insanlık suçu mu şimdi Tevrat’ı yaktırmıyor? Bilemem. Cevabı siz verin.

Yazacak çok şeyler var, bundan eminim. Peki, daha yakacak nelerimiz var bu dünyada? Yetmedi mi birbirimizi kırdığımız, biçtiğimiz, yaktığımız, yıktığımız, ezdiğimiz, aşağıladığımız, sömürdüğümüz, süngülediğimiz, katlettiğimiz…

Yetmiyor… Yetmiyor… İnsanoğluna tarih yetmiyor. Yetmediği için de tarih tekerrür edip süregeliyor.


Kitapların yakılmadığı bir dünya temennisiyle…

NATO mu NATÖ mü?