Yabancı dil öğrenmek demans riskini beşte bir oranında azaltıyor

Yeni bir araştırma yabancı dil öğrenmenin demans riskini beşte bir oranında azaltacağını ileri sürdü.

Yabancı dil öğrenmek

Bellek ve benzeri zihinsel yeteneklerdeki bozukluk olarak tanımlanan demansın herhangi bir tedavisi olmasa da önüne geçmek ve erken teşhis için pek çok çalışma yapılıyor. Bilim insanları sık sık sudoku, zekâ oyunları, fiziksel hareket ve hatta yabancı dil öğrenmenin önemine dikkat çekerken araştırmalarla bu önerileri de destekleniyor.

Son olarak yeni bir araştırmada da farklı bir konuda eğitim almaya başlayan orta yaşlı kişilerde beş yıl sonra demans riskinin yüzde 19 daha düşük olduğu ortaya çıktı.


Araştırmacılar, yaşları 40 ila 69 arasında değişen 282 bin İngiliz gönüllünün verilerini analiz etti ve onları yedi yıl boyunca takip etti.

Katılımcılara DNA’larına dayalı olarak demans için bireysel bir risk puanı verildi ve herhangi bir eğitim alıp almadıklarını belirttiler. Çalışma boyunca da hafıza testleri gibi bir dizi psikolojik ve bilişsel test uygulandı.

Araştırma boyunca yüzde 1,1’inde demans gelişti. Analiz, çalışmanın başında yetişkin eğitim sınıflarına katılan katılımcıların demans geliştirme riskinin, katılmayanlara göre yüzde 19 daha düşük olduğunu ortaya çıkardı.

Bu insanlar akıcı zekâlarını (yeni durumları öğrenme, değerlendirme ve yönlendirme yeteneği) ve diyagram veya resim biçiminde sunulan sorunları çözme yeteneği olan sözsüz muhakeme yeteneğini ders almayanlara göre daha iyi korudular.

Çalışmanın yazarlarından Dr. Ryuta Kawashima şunları söyledi: “Bir olasılık, entelektüel faaliyetlerde bulunmanın sinir sistemi üzerinde olumlu sonuçlar vermesi ve bunun da demansı önleyebilmesi.”


Araştırmacılar dil öğrenmek gibi yetişkinlerin aldığı eğitimlerin koruyucu etkisini kanıtlamak için daha fazla deneme yapılması çağrısında bulundu.

Beyin fırtınası nedir? Çocukların yaratıcı düşünme becerilerini nasıl geliştirir?


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.