22 Nisan Dünya Günü 2024 teması: Gezegen Plastiklere Karşı

22 Nisan Dünya Günü

Dünya Günü, her yıl 22 Nisan’da kutlanıyor. Gün, farkındalığı artırmaya ve dünya gezegeninin sürdürülebilirliğini teşvik etmeye adanmıştır. İklim değişikliği ilerleme durumu göz önüne alındığında sadece sıcaklıklarda artış değil, kuraklık, seller, şiddetli kasırgalar gibi aşırı hava olaylarının sıklığı ve etkisinde artışı da beraberinde getiriyor.

Bu yıl teması “Gezegen Plastiklere Karşı” olarak belirlenen Dünya Günü, “iklim değişikliği ilerleme durumu” sorgusu Google Doodle oldu.

Dünya Günü’nün tanınmasının temel amacı, farklı yaşam formlarına ev sahipliği yapan gezegenimizi koruma ve koruma ihtiyacını vurgulamaktır. Aynı zamanda sürdürülebilir uygulamaların ve yenilenebilir enerji kaynaklarının iklim değişikliğiyle mücadelede ve döngüsel ekonomiyi teşvik etmedeki rolünü de vurguluyor.


İklim krizine çözüm bulmak ve gezegenimizi korumak için acil eyleme geçmemizin zamanı geldi. Bu da karbon emisyonlarının azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapılması, sürdürülebilir tarım ve hayvancılık üretimine yönelik çalışmaların artırılmasıyla mümkün olabilir.

Dünya Günü dünya çapında farklı şekillerde kutlanıyor. Dünya Dünya Günü etkinliklerinden bazıları, çevre bilincini teşvik etmek ve insanları Toprak Ana’yı korumanın önemi konusunda eğitmek için etkinlikler, çalıştaylar ve çevrimiçi kampanyalar içerebilir.

22 Nisan 2024 Dünya Günü teması

2024 Dünya Günü’nün teması ‘Gezegen Plastiklere Karşı’. Earthday.org, 22 Nisan 2024 Dünya Günü için, insan ve gezegen sağlığı adına plastiğin sona erdirilmesi konusunda sarsılmaz bir kararlılığın bulunduğunu ve 2040 yılına kadar TÜM plastik üretiminde %60’lık bir azalma talep edildiğini söylüyor.

Plastik kullanımını

İklim değişikliği ilerleme durumu hakkında Google Doodle

Google, dünya çapında insanların, toplulukların ve hükümetlerin gezegenin doğal güzelliğini, biyolojik çeşitliliğini ve kaynaklarını korumaya yardımcı olmak için 22 Nisan Dünya Günü için Doodle yayınlandı. Yayınladığı Doodle ile İklim değişikliği ilerleme durumu hakkında bilgilendirmelere yönelten Google, görüntüyü ise biyolojik çeşitliliğini ve kaynaklarını korumaya yardımcı olmaya çalıştığı yerlerden oluşturdu.

iklim değişikliği gıda sorunu

Dünya Günü’nün tarihçesi ve önemi

İlk Dünya Günü 1970 yılında farkındalığı artırmak ve çevrenin korunmasına yönelik eylemleri teşvik etmek amacıyla kutlandı. Gün ilk olarak ABD Senatörü Gaylord Nelson ve Harvard öğrencisi Denis Hayes tarafından önerildi. Dünya Günü fikri, 1969’da Santa Barbara, Kaliforniya’daki petrol sızıntısından sonra büyüdü. Bu petrol sızıntısı, kamuoyunun çevre ve onu korumak için eyleme geçme ihtiyacı konusundaki endişelerini artırdı.


Nelson, Amerika Birleşik Devletleri’nde bozulan çevre konusunda endişeliydi ve öğrencileri doğayı korumak için harekete geçme konusunda birleştirmenin bir yolunu bulmak istiyordu. Bu nedenle kampüsteki dersleri yönetmesi ve çevre koruma fikrini daha geniş bir kitleye yayması için genç bir aktivist olan Denis Hayes’i işe aldı.

Çevre koruma konusunda farkındalık için 22 Nisan gününün seçilmesi bilinçli bir karardı çünkü bu gün hafta içi bir gün ve bahar tatili ile final sınavları arasına denk geliyor, bu da öğrencilerin aktif olarak katılabileceği anlamına geliyor. Dünya Günü’nün başarısı, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 20 milyon insanın katılmasıyla ortaya çıktı.

Dünya Günü, 1990 yılına gelindiğinde uluslararası düzeyde genişledi ve ulusal sınırları aştı. Bu gün önemlidir çünkü düşüncelerimizi yeniden şekillendirmemiz ve doğadan ayrı olarak var olmak yerine onunla ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olduğumuzu fark etmemiz için bize ilham verir. İnsanları, çevresel nedenleri desteklemek ve daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için basit yaşam tarzı düzenlemelerini benimsemeye teşvik eder.

22 nisan dünya günü

İklim değişikliğiyle mücadelede Dünya Günü’nün önemi

Dünya Günü’nü kutlamak, insanları iklim değişikliği ve çevre krizinden sorumlu sorunların çözümüne yardımcı olabilecek faaliyetlere katılmaya teşvik eder. İklim değişikliğine son vermenin en iyi yollarından biri sera gazı emisyonlarını aktif olarak azaltmaktır. Bu, iklim değişikliğinin en kötü etkilerini önlemenin temel anahtarıdır ve hem hükümetlerin hem de bireylerin işbirliğini gerektirecektir. Dünya gezegenindeki karbon ayak izini azaltmak için benimsenmesi gereken çok sayıda önlem var. Bunlardan bazıları aşağıdakileri içerir:

  • Güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması.
  • Enerji tasarrufu ve geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla daha az araç kullanmak.
  • Sürdürülebilir tarım ve ormancılık uygulamalarına yatırım yapmak.
  • Hükümetleri ve diğer yetkilileri iklim değişikliği hedefleriyle uyumlu politikalar benimsemeye zorlamak. Buna karbon emisyonlarını, yenilenebilir enerjiyi ve sürdürülebilir tarımı hedefleyen mevzuat da dahildir.
  • Enerji verimliliğini ve tasarrufunu teşvik eden politikaların desteklenmesi.

İşletmeler ayrıca emisyonlarını azaltarak ve yeşil teknolojilere yatırım yaparak iklim değişikliğinin ilerlemesini durdurmada önemli bir rol oynayabilir. İşletmelerin harekete geçmesinin iyi bir yolu ormansızlaşmaya, turbaya ve sömürüye hayır (NDPE) politikasını benimsemektir. Bu politika, şirketin tedarik zincirinde ormanların yok edilmesini, turbayı veya istismarı kullanmayacağını taahhüt eder.

Dünya Dünya Günü’nde insanları küresel iklim değişikliği konusunda eğitmek, müşterileri ve tedarikçileri iklim değişikliğine karşı politikalar benimsemeye teşvik edebilir. Bu Dünya Günü’nde çevreyle ilgili endişelerinizi sosyal medyada paylaşarak harekete geçebilirsiniz. Bu, iklim değişikliği sorunları hakkında farkındalığın artmasına ve iklim eylemine verilen desteğin artmasına yardımcı olabilir. Bu küçük adımları atarak, gezegeni iklim değişikliğinden ve bunun canlılar üzerindeki olumsuz etkilerinden kurtarma mücadelesinde fark yaratmaya yardımcı olabilirsiniz.


Kaynaklar:

Çevre haberleriProf. Dr. Levent Kurnaz: Gittikçe bir kriz ortamına gireceğiz


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.