Konutta 2018’dekine benzer bir kriz kapıda mı?

konutta kriz

Keten Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Keten Bloomberg HT’ye “Bence geliştirici firmalar arasında ciddi bir risk hatırlarsanız 2018’deki krize benzer şekilde finansal şartlar ile ciddi sayıda konut projesi yarı yolda kalmıştı. Onların tekrar harekete geçmesi ayağa kaldırılması yıllar aldı” dedi.

Keten Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Keten Bloomberg HT ekranlarında konut fiyat artışının 2019 Aralık’tan bu yana ilk kez enflasyonun altında kalmasını değerlendirdi.

Keten, konutta 2018 yılında yaşanan sıkıntının benzerinin tekrarlanabileceğinin altını çizerken, konut piyasasının oldukça sıkışmış durumda olduğunu söyledi. Keten, “konut projelerini finanse edecek talep yok konut fiyatları dünyayla kıyaslandığında oldukça yüksek” diye ekledi.Keten, “Çok yönlü bir kriz yaşıyoruz bütün dünyada bir barınma problemi hem alım fiyatlarında hem de kiralarda ciddi artışlar yaşandı ve bütün dünyada bu bir krize dönüştü. Türkiye’de bir de enflasyonun desteklemesi ile çok ağır bir şekilde hissettik. Geçen yıl yaşadığımız depremin ardından eski binalardan yeni binalara geçme konusunda çok yoğun bir talep var. Bu da kira ve satış maliyetlerini etkiledi. İşin sonunda finansmanın olmadığı satışın oldukça sınırlı olduğu bir dönemde çok sayıda proje başlıyor ama bunu finanse edecek konut talebi yok karmaşık bir döneme giriyoruz. Bence geliştirici firmalar arasında ciddi bir risk hatırlarsanız 2018’de krize benzer şekilde finansal şartlar ile ciddi sayıda konut projesi yarı yolda kalmıştı. Onların tekrar harekete geçmesi ayağa kaldırılması yıllar aldı uzun süren hukuki ihtilaflar olmuştu. Ben önümüzdeki dönemde 1-2 yıllık dönemde böyle bir riskin varlığının giderek arttığını düşünüyorum. Burada firmaların uzun vadede iyi bir nakit akışı planlamaları şart” dedi. (Bloomberg HT)

Konut fiyatlarında 6 yıl sonra ilk: Balon sönmeye başladı!


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.