Batın can simidi olur inanca: Dönüşen inançlar

Din olgusu zihinlerde tasavvur ettiği andan itibaren zihinler asimile olmuş bir düşünce yapısıyla onu tek yönlü anlamaya çalıştı. Bu yön, zahir (şekli) yöndür. Halbuki zahir yanılgı doludur ve içinde gerçeği ve gerçekliği bulmak zordur. Unutmayalım her durumun bir de diğer yüzü vardır.

Batın can simidi olur inanca: Dönüşen inançlar

İnancın sadece şekli olarak yaşanması yüzyıllar geçtikçe erozyona uğramıştır. İnsan beyninin düşünme ve sorgulama yetisi bu yamacı sürekli toprak kaymasına tabi tutmuştur Sorulan sorulara ikna edici cevaplar vermek zorlaşmıştır. Belki de tam bu yüzden oluşan yorum farklılıkları mezhepsel ayrışmalara yardımcı olmuştur. İşte tam bu nokta da

Batın (öz düşünce, özü anlama) can simidi olur inanca.

Kardeşler hep kavgalıdır. Batın gel kardeşim ortada bir kavga yok bu küslük neden diye sordukça. Zahir çatar kaşlarını “Ben seni sevmiyorum” der.


Tahammül yoktur batında hoşgörü gizlidir ruhunda. Kimsenin kendisi gibi olmasını istemez sadece kişinin kendisini tanımaya çalışmasını ister.


Batını göremeyen yaratanın anlatmak istediğini eksik anlayandır. Batın gözünüzün açık olması dileğiyle.

Tasavvuf: İlahi neşeden şiire


Zafer Uğur
Sürekli düşünen düşündükçe yazan ve yazdıkça daha çok yazası gelen biriyim. Okumayı araştırmayı çok seviyorum. 1999 depreminden yaralı olarak kurtulduktan sonra ikinci bir hayata başladım ilkinden daha zor yıllar geçti. Ön yargılı olmadan her konuda bilgilenmek hayat felsefem oldu. Bilgilenme konusunda obez olduğumu düşünüyorum. Daha çok sevgi ve daha çok anlayış hepimiz için