Ruhsal yolun kuralları ve etikleri (yazı dizisi)

Eski öğretiler, ruhsal yolda kendi kurallarımızı koymamızı tavsiye ederler. Kendi kurallarımız yaşadığımız olaylara göre değişebilir veya esneklik gösterebilir. Bahsettiğimiz etikler, “dünyevi” kurallardan çok ruhani kurallardır çünkü dünyevi kurallar inançlara, yollara, kültürlere göre insani bilinçten ötürü değişiklik gösterebilir.

Ruhsal Yolun Kuralları ve Etikleri | Yazı Dizisi

Ruhsal yolun kuralları ve etikleri (Yazı Dizisi – Giriş)

Her toplumun, dinin, inancın, yolun ve öğretinin kendine ait temel etikleri vardır. Her ne kadar bizler başlangıçta bunlara uysak da, zamanla kendi etik kurallarımızı içgüdüsel olarak belirlemeye başlarız. Kişisel erdemlere sahip olur ve kendi yolumuzun sınırlarını daha hızlı bir ruhsal gelişim için belirleriz. Bunun sebebi, kişinin tekâmülünün tamamen kişiye özgü olmasıdır. Bu yüzden her ruhun tekamül planı dâhilinde benimseyeceği etik kurallar, özellikle spiritüel yolda değişkenlik gösterebilir.

Burada, farklı ruhsal yolların spiritüel etik kurallarına değineceğim. Bundaki amaç, kişinin ruhsal yolunda kendi spiritüel kurallarını belirlerken bu eskilerin kullandığı erdemlerden ve kurallardan faydalanmasıdır. Eski öğretiler de bize, ruhsallık yolunda kendi kurallarımızı koymamızı tavsiye ederler. Kendi kurallarımız yaşadığımız olaylara göre değişebilir veya esneklik gösterebilir. Bahsettiğimiz etikler “dünyevi” kurallardan çok ruhani kurallardır çünkü dünyevi kurallar inançlara, yollara, kültürlere göre insani bilinçten ötürü değişiklik gösterebilir. Örneğin içki içmek, kimi din ve toplumda yasakken, kiminde kutsal sayılır veya cinsellik, bazı toplumlar için büyük bir tabu iken, bazı toplumlar için (özellikle antik toplumlar ve eski ilkel kabilelerde) çok önemlidir ve kutsal sayılır.O yüzden dünyevi etik kurallardan çok bu yazıda ruhani etik kurallara değinmek çok daha doğru olacaktır. Kuralların tamamının detaylı açıklamasına gerek yok çünkü zaten siz de farklı kültürlerin benimsediği kurallar arasında benzerlikleri fark edeceksiniz.

Reiki’nin Beş Prensibi -1-

Ruhsallığın Yaşam Kuralları ve Spiritüelliğin İlkeleri -2-

Cadılığın Etikleri -3-

Burçların Bilgeliği ve Gezegenlerin öğüdü  -4-

Şems’in ve Aşk’ın Kırk Kuralı -5-

‘Ruhsal Gelişimin Etikleri’ ve Kendi Yolunuzun Sınırları -6-