3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası: ‘Haydi Bağış Yapmaya!’

Organ Bağışı; Kişinin hayattayken serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesi…

organ bağışı-indigodergisi

‘Her bağış yeni bir hayat!’

Ülkemizde her yıl kutlanan ve çeşitli il ve hastanelerimizde 3-9 Kasım Organ Bağış Haftası etkin, verimli ve halka ulaşabilen faaliyetlerle desteklenerek halkımızın bilgi ve bilinç düzeyinin arttırılmasına çalışılıyor.

Unutulmamalıdır ki hayatta iken iki şahit huzurunda yapmış olduğunuz organ ve doku bağışınız ile ölümünüzden ‘Beyin ölümü gerçekleşmesi’ sonrası organlarınızın bazen görmeyen bir insanda göz, bazen hayatını diyaliz cihazına bağlı olarak sürdüren bir böbrek hastasında böbrek, kimisinde karaciğer vaya kalp olarak kişi ya da kişilerin yeniden hayata sağlıklı bir şekilde bağlanmalarını sağlayacaktır. bu sebeple İndigo Dergisi olarak da ‘haydi bağış yapmaya’ diyoruz.


Organ Nakli

Vücutta görevini yerine getiremeyen bir organın yerine canlı veya kadavradan alınan yeni, sağlam bir organın cerrahi yöntemlerle nakledilmesi işlemidir.

Kimler Organ Bağışında Bulunabilir?

2238 sayılı yasaya göre on sekiz yaşından büyük ve akli dengesi yerinde olan herkes organlarının tamamını veya bir bölümünü bağışlayabilir.

2238 Sayılı “Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkındaki Kanun” a göre;

Madde 14 – Bir kimse sağlığında vücudunun tamamını veya dokularını, tedavi, teşhis ve bilimsel amaçlar için bıraktığını resmi veya yazılı bir vasiyetle belirtmemiş veya bu konudaki isteğini iki tanık huzurunda açıklamamış ise sırayla eşi, reşit çocukları,ana veya babası veya kardeşlerinden birisinin; bunlar yoksa yanında bulunan herhangi bir yakınının muvafakatiyle ölüden organ ve doku alınabilir. Aksine bir vasiyet veya beyan yoksa, kornea gibi ceset üzerinde bir değişiklik yapmayan dokular alınabilir. Ölü, sağlığında kendisinden, ölümünden sonra organ veya doku alınmasına karşı olduğunu belirtmişse organ ve doku alınamaz.

Organ Bağışı Nereye Yapılır?

  • Sağlık Müdürlüklerinde
  • Organ Nakli Yapan Merkezlerde
  • Hastanelerde
  • Emniyet Müdürlüklerinde (Ehliyet alımı sırasında)
  • Organ nakli ile ilgilenen vakıf, dernek vb. kuruluşlarda organ bağışı işlemi yapılabilir.

Organ bağışında bulunabilmek için Organ Bağışı Kartını 2 tanık huzurunda doldurup imzalamak yeterlidir. Organ bağışı yapanların, bu durumdan ailelerini de haberdar etmeleri daha sonra çıkabilecek problemleri önlemek açısından yararlı olacaktır. Organ bağışında bulunan kişilerin Organ Bağış Kartını daima yanında taşıması organ bağışı işleminin karışıklık ve gecikme olmaksızın yerine getirilmesini sağlayacaktır. Kişi organ bağışından vazgeçtiği anda Organ Bağış Kartını taşımaktan vazgeçmeli ve bu kararını ailesine bildirmelidir.


İndigo Dergisi’nde organ bağışıyla ilgili yayınlanmış yazılar: 

Organ Bağışı ve Nakline Yakından Bakış: Canından Can Verenler

Organ Bağışı: Kelimelerin Bittiği An

Organ Bağışı ve Nakline Yakından Bakış: Karaciğer Transplantasyonu

Organ Bağışı ve Nakline Yakından Bakış: Kimler Bağış Yapabilir?

Organ Bağışı ve Nakline Yakından Bakış


Organ Bağışı ve Nakline Yakından Bakış: KANOPE


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.