Enerji alanı (aura) nedir? Ruhsal coğrafyanıza yolculuk

Enerji alanı varlığımızın gömleği gibidir. Bu durumda düğmeleri de enerji merkezlerimiz yani şakralarımızdır. Peki, bu şakraların bedenimizdeki yerleşimleri nasıldır? Etki alanları neleri kapsar? Dahası bunların yerlerini biz tespit edebilir miyiz? Bu noktaları koruma metotları nelerdir?

Enerji alanı (aura) nedir? Ruhsal coğrafyanıza yolculuk

“Biraz silkelenip zihin arşivinizi havalandırmanızın zamanı geldi. Duygularınızı ayırıp katlamanın, yeni hislere yer açmanın tam sırası. Bu değişimin sizi heyecanlandırmasına izin verin. Barışçıl, kontrollü ve istikrarlı bir şekilde…”

Derler ki; üzüm üzüme baka baka kararır. Doğru. Çevrenizdeki insanların hayatı anlayış tarzı ne ise sizinki de odur. Fazlasını beklemeyin. Etrafımız, sürekli her şeyden ve herkesten yakınan, bilinçsizce her fırsatta çevresine ‘keşke’ler savuran, pişmanlıkları için kendini cezalandıran, hayal kurmanın büyüsünden kaçıp kendi kabuslarıyla yaşamayı seçen insanlarla dolu. Daha vahimi bu insanlar; kasvetlerini, kendilerine dokunacak ilk kişiye püskürtmeye ve evrene hep yeni şikayet dilekçeleri sunmaya hazır olarak aramızda dolaşıyorlar.


Sizin içinizdeki alemin mahiyetini bilemem ama onu renklendirip, dış dünyaya karşı koruyabilmenin ipuçlarını verebilirim. Yeter ki şunu anlayalım: Sık sık kendi iç alemimizin boşluğuna kaçıp dinlenmek, yaşamdan kaçış değil aksine yaşamın her alanını keşfederek O’nun tam ortasında bulunmak isteme girişimidir. Siz eğer gerçekten kendi farkındalığınızı keşfetmek ve yaşamda kendinize yer açmak istiyorsanız buna en başından başlamalısınız. Yani kendi varlık zemininizi tekrar şekillendirerek. Bu yüzden tüm bildiklerinizi unutun. Zihninizin deneyimleyip kalıplaştırdığı tüm kurallardan bahsediyorum. Unutun…

Öncelikle geçmişi ve içinde barındırdığı kişileri, olayları ait olduğu boyutta bırakın. Bu süreç zarfında egonuz yaşanmak istenen değişime direnç gösterecektir. Kendi kurduğu senaryolara tekrar inandırıcılık katmak için bu kurguları yeni kanallarla beslemek isteyecek ve size sürekli eski deneyimlerinizi hatırlatacaktır. Yıllardır zihninizde kabul görmüş ve yargıya kapalı bu kalıpları yerlerinden oynatabilmek, yaklaşım ve eğilimlerimizi yeniden şekillendirebilmek zor bir durum, bunda hemfikiriz. Ancak kararlı, sabırlı aynı zamanda esnek olmayı başarabilirseniz derin ve anlamlı bir gelişme sürecinin kapılarını aralamaya başlayacaksınız. Biraz silkelenip zihin arşivinizi havalandırmanızın zamanı geldi. Duygularınızı ayırıp katlamanın, yeni hislere yer açmanın tam sırası. Bu değişimin sizi heyecanlandırmasına izin verin. Barışçıl, kontrollü ve istikrarlı bir şekilde…

enerji alanı kirlian enerji

“Evren, ilk önce varlığınıza bir bilinç yüklemeye ne kadar hazır olduğunuzu test ediyor.”

İlk aşama geçmişinizle yüzleşmek. Bu yüzden mazide sizi üzen, kıran kişiler ya da onları hatırlatan benzer karakterdeki kişiler karşınıza çıkmaya başlıyor. Evren; hala kötü, sitemkar fikirler besleyip beslemediğinizi görmek istiyor. Siz bu kişileri oldukları gibi kabul edip, affettiğinizi içinizden ve dışınızdan söylemeye devam ettikçe yeni oluşumunuz güç kazanmaya başlıyor. Bunu daha sonra olaylar takip ediyor. Geçmişte sizi gerçekten sarsıp yıpratan hadiseler sizde ya da yakın çevrenizde tekerrür etmeye başlıyor. Maksat, nasıl bir tepki vereceğinizi görmek… Bakış açınız ve davranış kalıplarınızın farklılaştığını görünce de gerçekten kararlı olduğunuzu anlıyor. Artık hazırlanın; Evren kendi sırlarını paylaşmaya sizi de davet ediyor.

Evvela, O’nu ve bize bahşettiklerini tanımakla başlayabiliriz: Enerji, kendini madde olarak değil hareketle gösteren bir kuvvettir. Gerçek olan bir kuvvet vardır, bu kuvvet enerjidir. Yani bizden farklı boyuttaki bir ışıma’dır. Bu noktadan hareketle evrende bulunan yegane şeyin, enerji olduğunu söyleyebiliriz.

Einstein’ın İzafiyet Teorisi’nin önemli sonuçlarından biri de; enerji ile maddenin, birbirinin yerini tutabileceği kabulüdür. Madde hareketini yavaşlatarak kendini gösteren enerji olduğuna göre kütle, bir enerji bloğundan başka bir şey değildir. Biz de enerjiden oluşuyoruz. Katı bir kütle gibi görünen vücutlarımız sürekli hareket halinde bulunan çok miktardaki enerji parçacıklarından başka bir şey değildir. Evrendeki her şey, enerjinin farklı bir boyutudur. Bizler birbirimizden ayrı varlıklar değiliz, aynı bütünün parçalarını oluşturuyoruz. Varlıklardan birine etki eden bir şey diğerlerini de mutlaka etkiler.

Bir fizik kanununa göre enerji, evrende hiçbir zaman kaybolmaz. Yaratıcısının kudreti ile başka enerjilere dönüşebilir. Enerji, çok yoğundan çok safa doğru değişen seviyelerde veya hızlarda titreşir. Düşünce de kendini çok hızlı değiştirerek çok yüksek oranda titreşen saf bir enerji biçimidir. Bu konuya geniş kapsamlı olarak, ileriki dönemlerde değineceğiz.

aura fotoğrafları kirlian

Enerji alanı (aura) nedir?

İnsanın etrafında bir enerji alanı vardır. Bu alana “aura” denir. Enerji alanı; canlıların etrafını saran, bedenin koruyucusu olan “enerji katmanı”dır. Enerji alanı, enerji merkezleri (noktaları) ile birlikte psişik bedeni yani fizik dışı beden’i oluşturur. Bu fizik dışı beden de dört katmana ayrılır:

1- Eterik (Vital) Beden: Tene en yakın katmandır.

2- Astral (Duygusal) Beden: Bu katmandaki bir değişim diğer katmanları da doğrudan etkiler.


3- Montal (Zihinsel) Beden: İrade alanıdır. Bilinç dışının kayıt merkezidir.

4- Kozal (Sezgisel) Beden: Ego’nun rehberidir. Tecrübe ve bilgi kayıtları burada tutulur.

Bilim ve enerji alanı (aura)

Bilimin enerji alanına bakışı konusuna da değinmek isterim. Tarihe baktığımızda enerji olayından ilk bahsedenlerin M.Ö. 500 yıllarında Pisagor ve arkadaşları olduğunu görürüz. İnsan organizmasındaki enerjinin, bedende iyileştirici etkisi olduğuna ilk onlar dikkat çekmişlerdir. XII. yüzyılda ise başka insanlarla uzaktan iletişim kurmayı sağlayan bir enerjinin varlığı keşfedilmiştir. 1911 yılında Dr. William Kilner, insanın enerji alanını renk filtresi ve ekranlar yardımıyla incelemiştir. Kilner, incelediği hastaların vücutlarını çevreleyen bir ışık buğusu görmüş; bunun yoğunluğunun kişilerin cinsiyetine, zeka yapısına ve sağlığına göre değişiklik gösterdiğini ispat etmiştir.1900 yılından beri birçok araştırmacı enerji alanını ve insan vücudu üzerindeki etkilerini araştırmaya başlamış nihayetinde enerjiyle uzaktan teşhis ve tedavinin mümkün olduğu bir sistem geliştirmişlerdir.

Ayrıca Semiyon-Velantino Kirlian adlı Rus bilimcisi çift de, Kirlian fotoğrafı ile canlılardan yayılan enerji alanını tespit etmiştir. Kirlian fotoğraflarında önce sağlıklı sonra stres altındaki varlıkların fotoğrafları çekilmiş, görüntülerin karşılaştırılması sonucunda da enerji alanlarında fark edilir değişimler tespit edilmiştir. Çünkü hastalıklar her zaman enerji merkezi seviyesindeki bir enerjinin tıkanması sonucu oluşur.

Varlığımızın gömleği enerji alanı

Diyebiliriz ki; enerji alanımız varlığımızın gömleği gibidir. Bu durumda düğmeleri de, enerji merkezlerimiz yani şakralarımızdır. Peki, bu şakraların bedenimizdeki yerleşimleri nasıldır? Etki alanları neleri kapsar? Dahası bunların yerlerini biz tespit edebilir miyiz? Bu noktaları koruma metotları nelerdir? Bilinen adı ile meditasyon, bizdeki karşılığı ile yoğunlaşmanın kapsamı, faydaları ve çeşitleri nelerdir? Eski çağlardan beri renklerin dili nasıl okunmuştur? Renklerin terapi ve tedavilere ne yönde etkileri olmuştur? Doğal taşların yetenekleri ve kullanım alanları nelerdir? İşte tüm bu sorulara ilerleyen yazı dizilerinde yanıt bulacak ve daha kapsamlı bilgiler elde edeceksiniz.

İnsanlar kıymet verdikleri şeyi korurlar. Korumaları için de kıymet teşkil edecek cevherin ne tür bir değer taşıdığını bilmek isterler. İçinizdeki bu değerin bir yaradılış mucizesi olduğunu anlamakta ve bunun mükemmelliğinin farkına varmakta gecikmeyin.

Kaynaklar:

* Prof. Dr. Ahmet Maranki-Elmas Maranki (2008) Kozmik Bilim ve Bilinçle: Yaşam Enerjisi, Mozaik Yayınları, 78.Basım, İstanbul

* Aykut Oğut (2009) Evrenden Torpilim Var, Dharma Yayınları,  İstanbul


* Sanaya Roman (1995) Ruhsal Büyüme, Akaşa Yayınları  (Çevirmen: Jale Gizer Gürsoy)

Ruhsal bilgiler ve yaşam formülleri