Yeni anayasa: Türkiye tek kişinin diktatörlüğüne sürükleniyor!

“Önce Demokrasi Girişimi” öncülüğünde aralarında T24 yazarı Oya Baydar ve Prof. Baskın Oran ve HDP ile CHP milletvekillerinin de bulunduğu 237 aydın, gazeteci, aktivist ve siyasetçi yeni anayasa tartışmalarına ilişkin ortak bir bildiri yayımladı.

yeni anayasa

“Bu ortamda yeni anayasa yapılamaz” başlıklı bildiride, “Bu yönetim anlayışı, ‘yeni anayasa yapıyoruz’ iddiasıyla ülkeyi hızla tek kişinin diktatörlüğüne doğru sürüklemektedir” görüşü dile getirildi.”Öncelikle demokratikleşme adımlarının atılmasını, acilen barışın tesisini talep ediyoruz” denen bildiride, “Ülkenin yurt içinde ve yurt dışında savaş ortamına sürüklenmesine itiraz ediyoruz” ifadesi kullanıldı.

“Bu ortamda yeni anayasa yapılamaz” bildirisinin tam metni:

Tüm toplumu kuşatan hukuksuzluk, ötekileştirme, ayrıştırma ve şiddet ortamına neden olan yönetim anlayışına ve anayasasızlaştırmaya; uluslararası alanda ülkeyi yalnızlığa ve çatışmaya sürükleyen söylem ve politikalara karşı çoğalan itirazlar, her kesiminden yükselmektedir.


Bu yönetim anlayışı, “yeni anayasa yapıyoruz” iddiasıyla ülkeyi hızla tek kişinin diktatörlüğüne doğru sürüklemektedir.

Bizler, milletvekilleri, anayasa hukukçuları, akademisyenler, gazeteciler, sanatçılar, sendikacılar, siyasetçiler, aktivistler ve demokratik toplumun örgütlü kesimlerinden gelen yurttaşlar, “yeni bir anayasa” dayatmasının siyasal ve toplumsal sorunlarımızı daha da ağırlaştıracağına inanıyoruz. Öncelikle demokratikleşme adımlarının atılmasını, acilen barışın tesisini talep ediyoruz.

“Önce Demokrasi” girişimimiz; hukuku, barışı, özgürlükleri, laikliği, eşitliği savunuyor. Anayasa ve haklar konusunda bilgi kirliliğini ortadan kaldırmayı, yeni bir Anayasa yapımı dayatmasından önce demokrasinin önünü açacak bir yol temizliğini, kapsamlı bir demokratikleşmeyi amaçlıyor. Farklı toplumsal ve siyasal kesimlerden gelen itirazları çoğulcu ve güçlü bir sese dönüştürmek için birlikte mücadeleye çağırıyor..

“Önce Demokrasi” bu hedef doğrultusunda, bir denetleme, dayanışma, direnme girişimi olarak hayat bulmuştur.

İktidar eliyle anayasasızlaştırma sürecine,

Devlet-toplum ilişkisinde “hukuksuz alanlar” yaratılmasına,

Anayasa ve tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelerin yok sayılmasına,

Din ve mezhep bakışı temelinde yaratılan baskıcı ve totaliter yönetim anlayışına

Ülkenin yurt içinde ve yurt dışında savaş ortamına sürüklenmesine itiraz ediyoruz.

Özgürlükçü, demokratik, laik, eşitlikçi, sosyal bir anayasa konusundaki kazanımlarımızı koruyarak,

Hak ve özgürlükleri insanlığın evrensel kazanımları düzeyine taşımaya istekli,

Kalıcı ve adil bir barışı kurmaya kararlı;

Tüm kurum ve kişilere demokratik değerler etrafında en geniş birliği inşa etmenin acil önem taşıyan bir yurttaşlık görevi olduğunu anımsatıyoruz.

Parlamenter rejime karşı fiili durum yaratarak keyfi bir yönetim kuran, erkler ayrılığını yok eden, hak ve özgürlükleri ihlal eden, dokunulmazlıkları kaldırarak yasamayı doğrudan yürütmenin tahakkümü altına almaya yeltenen zihniyetin “Yeni ve katılımcı Anayasa yapıyoruz” söylemiyle yarattığı bilgi kirliliğine hayır diyoruz.

Yol temizliği yapılıp ifade, basın ve örgütlenme özgürlükleri üzerindeki baskılar kaldırılmadan bu ortamda oldu bitti ve dayatma yoluyla anayasa yapma çabasını gayrimeşru buluyoruz.

Yaratılan kutuplaşmanın giderilmesi yerine, baskıcı yönetimi pekiştirecek bir başkanlık rejimi zorlamasına; bu amaçla tek yanlı propaganda aygıtı olarak kullanılan medya yapılanmasının ve devletin bütün organlarının partizanca seferber edilmesine karşı çıkıyoruz.

Bu nedenlerle;

TBMM ve demokratik mekanizmalar işletilerek hak ve özgürlükleri ihlal eden antidemokratik yasaların ayıklanmasını, baskıcı ve hukuk dışı uygulamalara son verilmesini,

İnsan hakları, demokrasi ve hukuka karşı saldırıların durdurulması amacıyla; yasama, yürütme ve yargı organlarının, görev, yetki ve sorumluluklarının gereğini yerine getirmesini,

Toplumsal barış sağlanmadan anayasa yapım koşulları yaratılamayacağından, barışçı, nefret söyleminden arınmış ve kucaklayıcı bir iklim oluşturulmasını talep ediyoruz.

Hukuka, akla ve ahlaka aykırı, gayrimeşru söylem ve uygulamalara karşı meşru direnme hakkını hatırlayarak ve hatırlatarak;

Bu ortamda anayasa yapılamaz, önce hukuk ve demokrasi diyoruz.

Zaman; hukuku, hakları, eşitliği, laikliği, sosyal devleti, kadın ve LGBTİ haklarını, kent ve doğa haklarını, kapsayıcı bir yurttaşlık temelinde, herkesin ve her kesimin ve özellikle de tüm azınlıkların eşit özgürlüklerini savunma ve koruma zamanıdır.

Zaman; haklar toplumunu inşa yolunda, demokratik değerleri savunma zamanıdır.

Bu saik ve öncelikler konusunda hemfikir olan herkesi, her yerde “Önce Demokrasi” forumları ve anayasa kürsüleri oluşturarak “bu ortamda anayasa yapılamaz; önce demokrasi fikri” etrafında en geniş birliği sağlayacak, anayasal dayatma karşısında seçeneksiz olmadığımızı ortaya koyacak demokratik tartışma ve mücadele zeminini yaratmaya ve güçlendirmeye çağırıyoruz.

“Bu ortamda yeni anayasa yapılamaz” bildirisine imza atan isimler:

Abdullah Demirbaş

Abdurrahman Atalay

Ahmet Özer

Ahmet Şık

Ahmet Ümit

Akçay Taşçı

Akın Birdal

Akın Olgun

Akif Burak Atlar

Ali Çerkezoğlu

Ali Demirçalı

Ali Kenanoğlu

Ali Özyurt

Ali Rıza Öztürk

Alitemel Kurtaran

Arın Gül Yeniaras

Arman Yılmaz

Arzu Becerik

Atilla Tuygan

Aydın Cıngı

Aydın Engin

Ayşe Eser Danişoğlu

Ayşe Erzan

Ayşe Gözen

Ayşegül Devecioğlu

Ayşen Candaş

Aziz Konukman

Barbaros Dinçer

Barış Erel

Baskın Oran

Başar Yaltı

Bedrettin Kalın

Begüm Özden Fırat

Beral Madra

Berna Babaoğlu Ulutaş

Beyazıt İlhan

Beyza Üstün

Bilge Selçuk

Binnaz Toprak

Burak Cop

Burhan Şenatalar

Bülent Akbay

Bülent Eryılmaz

Bülent Tekin

Bülent Tuna

Büşra Ersanlı

Can Atalay

Canan Kaftancıoğlu

Celal Dinçer

Celal Doğan

Celalettin Can

Cemal Gökçe

Cengiz Aktar

Cengiz Arın

Ceren Şengül

Ceyda Karan

Deniz Özgür

Dilek Gökçin

Dilşah Deniz

Doğan Bermek

Doğan Boztaş

Efkan Bolaç

Emel Yıldırım

Ercan İpekçi

Ercan Karakaş

Erdal Aksünger

Erdoğan Aydın

Ergün Aru

Eriş Bilaloğlu

Erkan Sevinç

Erol Kızılelma

Ertan Aksoy

Ertan Zereyak

Esen Aslandoğan

Eşber Yagmurdereli

Evren İşler

Eyüp Muhcu

Ezel Akay

Faik Bulut

Fatih Polat

Fatih Sürenkök

Ferhat Tunç

Ferihan Karasu

Fidan Eroğlu

Fikri Sağlar

Filiz Kerestecioğlu

Füsun İşcan

Garo Paylan

Gençay Gürsoy

Gökçe Çataloluk

Gülseren Onanç

Gürel Tüzün

Hacer Ansal

Hakan Tahmaz

Hamit Erdem

Hasan Ören

Hasan Cevad Özdil

Hayri Erdoğan

Hilmi Hacaloğlu

Hülya Gülbahar

Hüseyin Demirdizen

Hüseyin Saygılı

Işıl Ünal

İbrahim Gerede

İbrahim Kaboğlu


İdris Lütfü Melek

İdris Yıldız

İlhan Cihaner

İlhan Demiröz

İrfan Açıkgöz

Kadir Akın

Kadir Gökmen Öğüt

Kamil Kartal

Kayuş Calıkman Gavrilof

Kemal Akkurt

Kemal Parlak

Korhan Gümüş

Kuvvet Lordoğlu

Levent Köker

Levent Tüzel

Mahir Sayın

Mahmut Akal

Mehmet Akar

Mehmet Emin Aktar

Mehmet Ali Aslan

Mehmet Ali Edipoğlu

Mehmet Fatih Traş

Mehmet Hilal Kaplan

Mehmet Ruhi Demiray

Mehmet Kırlıdoğ

Mehmet Tüm

Melda Onur

Meryem Koray

Mine Gencel Bek

Mukaddes Erdoğdu Çelik

Murat Çelikkan

Murat Özyüksel

Mustafa Atalay

Mustafa Boztepe

Mustafa Erdoğan

Mustafa Küçük

Mustafa Moroğlu

Mustafa Sönmez

Muzaffer Kaya

Namık Havutça

Nazım Alpman

Nazik Işık

Nejla Kurul

Necdet Saraç

Necmiye Alpay

Nesrin Nas

Neşe Karahan

Nimet Tanrıkulu

Nuray Sancar

Oğuz Kaan Salıcı

Onur Hamzaoğlu

Orhan Alkaya

Orhan Aydın

Orhan Silier

Osman Kavala

Oya Baydar

Oya Ersoy

Oya Özarslan

Öget Öktem Tanör

Ömer Gökhan Çelik

Ömer Işık

Özcan Ünalan

Özden Şener

Özgen Nama

Özgür Barış Akbayır

Özgür Karaduman

Özgür Müftüoğlu

Özgür Özel

Ragıp Zarakolu

Ramis Topal

Raşit Tükel

Reyan Tuvi

Rıfat Doğan

Rıza Türmen

Sadık Şimşek

Sait Çetinoğlu

Sakine Öz

Samet Ekinci

Sami Alptekin

Sami Elvan

Sami Evren

Sami Yılmaztürk

Saruhan Oluç

Sayat Tekir

Sebahat Tuncel

Seçkin Özsoy

Sedat Tuncer

Sedef Küçük

Selahattin Karaahmetoğlu

Selçuk Erez

Selma Gürkan

Sema Bayraktar

Semra Somersan

Sena Kaleli

Sevim Belli

Seza Feza Arslan

Sezai Temelli

Sezgin Tanrıkulu

Sibel Köklü

Simten Coşar

Suavi

Süleyman Karan

Süleyman Solmaz

Şahin Tekgündüz

Şanar Yurdatapan

Şaziye Köse

Şebnem K. Fincancı

Tahsin Yeşildere

Talat Özmen

Tayfun Kahraman

Tolga Tören

Tora Pekin

Tuncay Yılmaz

Turan Eser

Turgut Öker

Turgut Saraçoğlu

Ümit Kıvanç

Ümit Özgümüş

Vecdi Sayar

Vedat Türkali

Veli Ağbaba

Veli Lök

Yalçın Ergündoğan

Yaman Barlas

Yasemin Ahi

Yasemin Özdek

Yasemin Zeytinoğlu

Yıldırım Kaya

Yiğit Acar

Yücel Göktürk

Zeynep Altıok Akatlı


Ziya Halis