Havalimanı çalışanlarına acil psikolojik destek verilmeli!

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 44 kişinin ölümüne 230’dan fazla kişinin yaralanmasına yol açan korkunç terör saldırısının izleri silindi ama ruhumuzda açtığı yaralar henüz sarılamadı.

Havalimanı çalışanlarına acil psikolojik destek verilmeli!

Havalimanı çalışanları psikolojik yıkımdan kurtarılmalı

Olaydan doğrudan etkilenenlerin yanı sıra Atatürk Havalimanı’nda çalışan 50 bin kişi ruhsal anlamda bu saldırının hedefi oldu.

Havaalanı çalışanlarının, güvende olma duygusunu sarsacak birçok yeni olayın yaşanabileceği endişesini taşıdığını belirten Uzman Klinik Psikolog Mehmet Başkak, saldırıdan ruhsal olarak etkilenen herkesin koruyucu psikolojik destek alması, bu tip olağanüstü durumlara yönelik özel psikolojik eğitim programları oluşturulması gerektiğini söyledi.


Bir ilçe nüfusu büyüklüğündeki havaalanı personeline bu desteğin verilmemesi halinde burada görev yapan herkesin kendini değersiz ve önemsiz hissedeceğini ‘ya bir daha yaşanırsa’ korkularının yenilemeyeceğini vurgulayan Psikolog Başkak, yaşanan tabloyu şöyle resmetti:

Terörzedelerin iyileşmesi için özel bir tedavi gerekir

Atatürk Havalimanındaki saldırıyla ilgili travmalara maruz kalan kişilerin çoğunda Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) ve büyük bir depresyon gelişebilir. Bu kişilerin iyileşmesi için özel bir tedavi gerekir.

Bu rahatsızlıkları yaşayan kişilerin sayısı; kişinin olay anında olay yerine ne kadar yakın olduğuna göre değişiklik gösterir. Saldırı şiddetli yaralanma, ölüm ve yıkıma neden olduğu için, her zaman travmanın en şiddetlisini yaşayan, olaydan direkt olarak etkilenmiş insanlar oldu. Bu kişilerin aile üyeleri ve arkadaşları da travmatik olaydan direkt olarak etkilendi.


atatürk havalimanı terör saldırısı çalışanlara psikolojik destek

Psikolojik hasar acilen tespit edilmeli!

Vakit geçirmeden uzmanlardan oluşan bir ekiple, terörün getirdiği psikolojik yıkımın havaalanı personeli üzerindeki etkileri tespit edilmeli. Acil müdahale gerekenler bir an evvel destek programına alınmalıdır. Kısa ve orta vadede destek verilmesi gerekenler de böylece tespit edilerek, 50 bin insanın ruhunda patlayan canlı bombaların etkisi minimuma indirilmeli.

Bu rahatsızlıkları yaşıyorsanız hekime başvurun:

Onlarca kişinin hayatını kaybettiği her terör saldırısı sonrasında toplumdaki ruhsal rahatsızlıklarda artış yaşandığını kaydeden Uzman Klinik Psikolog Mehmet Başkak, aşağıdaki belirtilerin gözlemlendiği havaalanı çalışanlarını profesyonel destek almaya çağırdı.

İşte o belirtilerden bazıları:

  • Depresyon, üzüntü, moral bozukluğu, stres,
  • Kendini yetersiz görme, sağlık sorunları ve endişeler,
  • Uyku bozukluğu, uykusuzluk,
  • Kendini üzgün hissetme, endişe
  • Daha çok sigara ve alkol tüketimi
  • Çok fazla hasta raporu almaya başlamak
  • Sosyal ilişkilerde bozulma, aile içi çatışma,
  • Finansal ve işle ilgili stres,
  • Toplumla ilişkilerde ve hissedilen toplum desteğinde azalma
  • Ayrıca belli bir tanının konamadığı rahatsızlık belirtileri.

Havalimanı çalışanlarına ücretsiz psikolojik destek verilmeli


Halk sağlığı ve ruh sağlığı üzerine çalışan sağlıkçılar arasında ciddi bir koordinasyon ve işbirliği yapılarak travmatik olaya maruz kalmış toplumun farklı kesimlerinden kişilerin yaşadıkları rahatsızlıkların tespit edilebileceğini vurgulayan Psikolog Başkak, etkisi yıllarca sürecek belki de hiç bitmeyecek yaraların sarılması için halka uzun süreli, ücretsiz akıl ve ruh sağlığı desteği verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Atatürk Havalimanında teröre maruz kalanlar devlete dava açıyor


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.